Vi uppdaterar med nya funktioner. Vid eventuella störningar kan du uppdatera sidan med CTRL+F5. För mer information kontakta support.
Kontakta oss Logga in

Synkronisera utvalda mappar och spara plats på datorn

Med Storegate Sync synkroniserar du filer mellan kontot och din dator, det innebär att filerna både finns lokalt hos dig och på ditt konto hos Storegate. Om det är dåligt med plats på datorn och man vill undvika att synkronisera ner samtliga filer på kontot lokalt går det att lösa genom att välja ut vilka filer/mappar som ska synkroniseras med datorn.

I programmet Storegate Sync kan du använda dig av selektiv synk för att ställa in vilka mappar/filer du vill ha lokalt på din dator och vilka som enbart ska finnas på ditt konto på Storegate. Öppna Storegate Sync i aktivitetsfältet eller från startmenyn, klicka därefter på Konto och bocka ur de mappar som du inte vill ha lokalt för Mina filer resp. Gemensamma filer.

selektiv sync

OBS. Om du raderar filer direkt i utforskaren, raderas de även på ditt konto. Detta gäller även mappen Gemensamma filer.