Vi uppdaterar med nya funktioner. Vid eventuella störningar kan du uppdatera sidan med CTRL+F5. För mer information kontakta support.
Kontakta oss Logga in

Svensk molnlagring via Storegate

Ni har inget att förlora, utan allt att vinna!

Det finns idag cirka 1,2 miljoner bolag i Sverige. Företag och organisationer som alla är beroende av att enkelt, smidigt och säkert kunna lagra information. Få svenska företag känner till att deras affärskritiska information exponeras för utländsk lagstiftning om den lagras i utländska molntjänster. Vad ännu färre känner till är att amerikansk nationell lagstiftning inte kan avtalas bort när civilrättsliga avtal tecknas mellan kund och molntjänstleverantör. På så sätt utsätts majoriteten av alla dessa företag som använder utländska molntjänster för att dela sin information med utomstående och obehöriga personer. Ett problem som många företag nu står omedvetna inför. Däremot är lösningen på detta problem enkelt. Satsa på svensk molnlagring via Storegate.

En svensk molntjänst
Med en svensk molntjänst ser företagens vardag helt annorlunda ut. Ingen risk för att dela information till tredje land eller att ställas till svars mot regler i GDPR. All information lagras i utrustning som ägs till 100% av svenska Storegate AB, med placering av datahallar i Sverige.

Storegate är en digital plattform där kunder kan lagra, dela och samarbeta med dokument och filer. Istället för att spara ner information lokalt på datorn, kan alla lagra information direkt i molnet. Du kan enkelt dra och släppa filer, mappar eller dokument som du vill ladda upp och lagra i plattformen. Det underlättar samarbete mellan flera avdelningar och projekt som parallellt är igång. Tack vare en molnbaserad plattform kan alla arbeta direkt i samma dokument, utan att det ska bli tvister om vem som sparade den senaste versionen. Med tvåstegsverifiering gör du lösningen ännu säkrare. Då krävs både lösenord och verifieringskod vid varje inloggning till plattformen.

Att ha företagets fillagring i Sverige ger dig som företagare en betydligt mer bekymmersfri tillvaro. Då slipper ni lägga tid och energi på att analysera potentiella risker och kan istället fokusera på de arbetsuppgifter som ni är allra bäst på.

Är ni intresserade av att höra mer om Storegates svenska molnplattform, maila oss på info@storegate.com. Vi är glada över att få prata med er!