Vi uppdaterar med nya funktioner. Vid eventuella störningar kan du uppdatera sidan med CTRL+F5. För mer information kontakta support.
Kontakta oss Logga in

Säkra ditt hemmakontor!

Vår samhällssituation och smittspridning av Covid-19 gör att många organisationer behöver anpassa sin verksamhet för distansarbete. Det blir viktigare med ett hemmakontor som håller samma standard av IT-säkerhet som det ordinarie kontoret. Med hänsyn till GDPR och regler kring informationshantering sätts nu organisationers interna arbetsrutiner på prov. Alla som behandlar personuppgifter på ett eller annat sätt måste kunna säkerställa att man även på hemmaplan inte bryter mot dataskyddsförordningen (GDPR) samt mot verksamhetens egna rutiner och policys kring lagring av information.

Ett säkert system för dig, företaget och alla anställda
Genom att lagra, komma åt och dela information med våra tjänster behöver medarbetare inte äventyra säkerheten av företagets information. Organisationen slipper att förse varje anställd med VPN tunnel och teknik-support för att få det att fungera.

Det gäller att tänka till ordentligt när det kommer till hanteringen av företagets digitala information. Vi har därför sammanställt några frågor som kan vara bra att tänka på när man samordnar och säkrar företagets informationshantering när flera arbetar hemifrån.

Säkerställ att ni har:

  • Kommunicerat vilka regler som gäller vid distansarbete.
  • Säkra inloggningar för varje anställd.
  • Kapacitet för att alla ska kunna arbeta hemifrån samtidigt.
  • Säker utrustning för informationshantering och fildelning på distans.
  • System som inte utsätter känslig information för obehöriga användare eller utländska lagar.
  • System som gör att alla kan följa regler gällande GDPR trots att man arbetar hemifrån.
  • Backup på lagrad information.

Vi på Storegate hjälper gärna till att hitta rätt lösning för dig och ditt företag!
Vi erbjuder dig personlig hjälp för att hitta rätt lösning och för att komma igång med våra tjänster. Via vår kunskapsbank hittar du enkelt svaren på vanliga frågor eller kommer i kontakt med vår support.

Läs mer om våra tjänster eller kontakta oss här för mer information.