Vi uppdaterar med nya funktioner. Vid eventuella störningar kan du uppdatera sidan med CTRL+F5. För mer information kontakta support.
Kontakta oss Logga in

Ny version av Storegate Pro Backup

Nu finns en ny version av Storegate Pro Backup med flera nya funktioner som gör säkerhetskopieringen mer effektiv.

En av de främsta är hanteringen vid uppladdning, tidigare har det behövts en större ledig yta på disk då programmet lagrade hela den krypterade backupen lokalt innan uppladdning. Numera krävs inte att den lokala hårddisken har plats för hela backup-filen, zip-arkiven (500 MB) skickas istället upp samtidigt som backupen körs.

Programmet kan numera också köras som 64-bitars, vilket är bra vid minnestunga uppgifter som exempelvis om man kör backup på många individuella filer (>1 miljon) eller vid kryptering och komprimering.

Även manualen har fått en ordentligt uppfräschning, den hittar du här.

Frågor? Kontakta oss här