Vi uppdaterar med nya funktioner. Vid eventuella störningar kan du uppdatera sidan med CTRL+F5. För mer information kontakta support.
Kontakta oss Logga in

Ny teknik lägger ”Molnet” på havets botten

– OBSERVERA ATT HELA DET HÄR INLÄGGET ÄR ETT APRILSKÄMT  –

Med ny datalagringsteknik läggs ”Molnet” på havets botten 

Teknikutvecklingen går fort och strävan efter hållbara lösningar i symbios med natur och ekosystem leder ibland till uppseendeväckande metoder. En sådan lanseras nu av Storegate AB i Karlshamn som presentar sitt koncept med undervattenslagring av data – SubSurface Servers.

Tekniken har enligt Torbjörn Lindkvist, marknadschef på Storegate, fler fördelar.

– Kylning blir ju inget problem. Kommer man ner på ett lagom djup så har man en bra, konstant temperatur och vatten i sig är ett perfekt media för att skapa tät kontakt mot materialet vi vill kyla. Dessutom så är det ju på sikt både extremt resurssnålt och ekonomiskt.

Även på andra håll hyllas lagringsmetoden, eftersom den har gynnsamma biologiska effekter på Östersjöns tillstånd.

– Undervattensracken blir i princip som korallrev, där till exempel abborrar kan lägga sin rom. Precis som med abborrfabrikerna med granar placerade i havet som, väldigt framgångsrikt, anlagts på andra håll i skärgården, säger Berndt Otten-App, marinbiolog från Tyskland som just nu forskar i Blekinge Skärgård.

Preliminära rapporter pekar också på en ökning av syrehalten i närheten av Storegates undervattenspark. Förändringen tillskrivs termodynamiska strömmar som skapas av värmen från servrarna. Torbjörn Lindkvist vill dock inte gå närmre in på var i Blekinge skärgård serverparken finns.

– Vi är fortfarande i ett teststadie och vi har inte helt fått ankringsskyddet färdigt, så det håller vi hemligt just nu. När vi börjar köra skarpt så kommer vi så klart att ha ett fullgott skydd för ankarskador. Och även attacker från gäddor och angrepp av nyfikna sälar, vilket vi i dagsläget har lite problem med.

(Klippet ovan är filmat vid ett rutinmässigt hårddiskbyte i serverparken, för att sedan undersöka diskens tekniska status i ett labb.)

För mer information, kontakta:
Torbjörn Lindkvist, marknadschef, Storegate AB
torbjorn.lindkvist@storegate.com