Vi uppdaterar med nya funktioner. Vid eventuella störningar kan du uppdatera sidan med CTRL+F5. För mer information kontakta support.
Kontakta oss Logga in

Lagar som strider mot GDPR

Det finns idag flera regelverk att förhålla sig till, inte minst Europeisk lagstiftning som GDPR, men även amerikanska regelverk som CLOUD Act, Fisa702 och Privacy Shields ogiltigförklarande gällande informationslagring. Även om amerikanska molntjänster erbjuder lagring inom EU till svenska företag, är det otroligt svårt för dessa att uppnå kraven enligt GDPR. Varför då? Jo, låt oss kort förklara.

  • CLOUD Act
    Via den amerikanska lagen CLOUD Act har amerikanska myndigheter tillgång till data som lagras på amerikanska molntjänster, även om denna lagras inom EU. Amerikanska bolag tvingas därmed att lämna ut dina personuppgifter, på grund av denna lag.
  • Privacy Shield
    Dataskyddsavtalet tillät tidigare överföringar av EU-medborgares personuppgifter till USA. Däremot är avtalet nu ogiltigförklarat och domen innebär att det inte längre är tillåtet att överföra personuppgifter som tillhör EU-medborgare till amerikanskt ägda molntjänster. Det är exempelvis inte lagligt att hantera personuppgifter i amerikanskt ägda molntjänster, som exempelvis Google Drive, Dropbox och Onedrive.
  • FISA 702
    Foreign Intelligence Surveillance Act som innebär att amerikanska myndigheter kan genomföra elektronisk övervakning och få tillgång till data som lagras i amerikanska molntjänster. De flesta svenska företag och organisationer har rutiner för att följa EU:s lagstiftning för hantering av personuppgifter (GDPR). Men utifrån det världsläge vi har idag är dessa punkter minst lika viktiga att tänka på när ett företag väljer molntjänst för att lagra, dela och samarbeta med digital information.

Planera långsiktigt och tänk noggrant igenom valet av molninfrastruktur innan du påbörjar en flytt. Välj därmed en helt europeisk molntjänstleverantör som erbjuder datahallar inom EU och som även uppfyller kraven enligt GDPR. På så sätt behöver du inte oroa dig över utländsk lagstiftning och dess möjliga påverkan, eller risken att din data delas till tredjeland. Genom att använda en svensk molntjänst är din information helt trygg. Vi på Storegate är ett svenskt alternativ på den europeiska marknaden och med vår molninfrastruktur påverkas du inte av utländska lagar som förändras över tid.