Vi uppdaterar med nya funktioner. Vid eventuella störningar kan du uppdatera sidan med CTRL+F5. För mer information kontakta support.
Kontakta oss Logga in

Hur kan en skola lagra känslig information om elever

– utan att riskera bryta mot GDPR?

En skola i en mindre kommun i mellersta Sverige står inför stora utmaningar vad gäller hantering av digital information som rör elever sedan Dataskyddsförordningen* vann laga kraft den 25 maj 2018. I artikel 48 (Dataskyddsförordningen) framgår det tydligt att personuppgifter inte får röjas för tredje land så länge det inte finns en internationell överenskommelse (exempel CLOUD Act).

Kommunen har redan idag befintliga tjänster för kommunikation mellan elever och lärare (Google Apps, Office 365) och tjänster för kommunikation mellan föräldrar och lärare (Schoolsoft m.fl.).  Men när det kommer till att dela information som handlar om exempelvis elevers utveckling, medicinsk information, specialkost, skyddad identitet och särskilda behov mellan lärare, kuratorer, skolsköterskor, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin med flera så saknas det ett bra verktyg.

Hur kan en kommun/skola dela såväl känslig som icke känslig information utan att riskera bryta mot GDPR? 

Lösning:

Storegate – Kom åt, samarbeta i och dela gemensamma filer med full kontroll.

  • Undvik att lagra data på ett sätt som strider mot GDPR genom att använda en svensk molntjänst.
  • Känslig information skyddas.
  • Slipp investera i och hantera driften för egen infrastruktur.