Vi uppdaterar med nya funktioner. Vid eventuella störningar kan du uppdatera sidan med CTRL+F5. För mer information kontakta support.
Kontakta oss Logga in

Hur delar ni filer på företaget?

Att dela information har aldrig varit lättare. Men inom företagsvärlden så kanske inte all information får eller ska distribueras utanför företaget. Ibland kanske inte ens internt till alla inom företaget. Visste du att inom stora företag och organisationer så delas över 20% av informationen brett? För att klassificeras ”brett” så ska filen ha delats med hela organisationen, en extern part eller publikt med alla som har en länk till filen. Alla filer som delas brett är en säkerhetsrisk på ett eller annat sätt. Och oftast utan att den som gör det har en aning om det.

När det gäller Storegates tjänster så finns det flera sätta att förhindra ovanstående. Ett sätt är att gruppera sina användare i specifika grupper som är lätta att förstå. Till exempel; företagsledning, ekonomiavdelning, produktutveckling etc så att den som delar enkelt kan se vilka som får tillgång till informationen.

Har man mycket känslig information och önskar att helt förhindra möjligheten för användare att dela filer publikt så kan man som administratör stänga av denna funktion. Se bild nedan.

Publik utdelning

Sen gäller det ju även att se till att den fillagring man väljer har sin lagring inom Sveriges gränser. För det spelar ju ingen roll hur hög säkerhet man själv har internt om den tjänst man använder ändå lyder under annan lagstiftning. En lagstiftning som kanske tillåter åtkomst till filerna och inte alls korrelerar med svensk lagstiftning.