Vi uppdaterar med nya funktioner. Vid eventuella störningar kan du uppdatera sidan med CTRL+F5. För mer information kontakta support.
Kontakta oss Logga in

Det handlar inte enbart om GDPR!

GDPR skyddar individens rätt vid lagring av personuppgifter. Ur företagens synvinkel så finns andra aspekter som är minst lika viktiga att tänka på när man väljer molntjänst för att lagra, dela och samarbeta med företagets filer.

För att uppnå kraven enligt GDPR tvingas amerikanska molntjänster erbjuda lagring också inom EU till svenska företag. Är det då riskfritt att använda dessa tjänster? Ja kanske vad det gäller GDPR (det är ju lite andra krav för GDPR också) men det många inte tänker på, när man använder utländska molntjänster, är att man exponerar företagets lagrade filer (och företaget) för utländska lagar. Därför bör man vara mycket noggrann med vilken typ av information företaget lagrar på dessa tjänster. Med Storegate behöver du inte fundera på detta alls. Vi är ett helsvenskt företag som verkar under svensk lag, precis som våra kunder.

Amerikansk lagstiftning är stark och den kan inte molntjänstleverantörer som Google, Microsoft, Dropbox m.fl. avtala sig ifrån. Ett exempel på detta är hur man på Karolinska Institutet måste varna sina användare för vilken typ av information man sparar i molntjänsten Box. Nedan går att läsa på Ki:s hemsida.

”Vilka filer ska jag inte lägga i KI Box?”
”Sekretessbelagd/skyddsvärd information, som till exempel information som kan leda till patent, får inte sparas i KI Box då avtalen inte innehåller något skydd mot att annat lands lagstiftning tillämpas. Box kan inte avtala bort den amerikanska lagstiftningen i detta avseende.”

”Generellt ska inga personuppgifter som rör forskningspersoner sparas i KI Box, då de oftast räknas som skyddsvärd information.”