Vi uppdaterar med nya funktioner. Vid eventuella störningar kan du uppdatera sidan med CTRL+F5. För mer information kontakta support.
Kontakta oss Logga in

Bronsplats på digitaliseringslistan

-dags att öka takten eller att skynda långsamt?

I EU:s årliga genomgång av medlemsstaternas digitala mognad får Sverige stryk av både Danmark och Finland. Vi behåller vår plats, men andra knappar in. Bra eller dåligt? Är det dags för paus för eftertanke eller för att gasa?

Kommissionens rapport bekräftar till stora delar den bild jag har. Sverige ligger högt när det gäller områden som infrastruktur, användning av internet, humankapital och integrering av digital teknik, säger Peter Eriksson, digitaliseringsminister.

Vi halkar också ned från toppen på listan ”Internetanvändning”, det vill säga antalet aktiviteter vi utför online, som t.ex. shopping och informationshämtning – men det kan ju bara innebära att vi nått en nivå där det helt naturligt börjar gå långsammare, medan andra länder kommer ikapp.

Men om det stannat av, då är det ju intressant varför? Många vet till exempel fortfarande inte riktigt vad en molntjänst, och då är det klart att man eventuellt tvekar till att lägga det allra sista man har, det mest privata, i det digitala flödet – om man inte ens vet var man lägger det och ungefär hur det fungerar.
Eller vill vi helt enkelt inte, utan vill behålla en analog del av vårt liv – något påtagligt, på riktigt, som inte finns online?

En sådan här lista, och funderingar över placering, väcker frågor. En ganska viktig är: Ska vi skynda på, och vara först? Eller ska vi sakta ned, tänka efter, och spela säkra kort och kanske låta andra göra misstagen? Enligt EU:s pressrelease så saknar fortfarande 44 % av alla inom EU grundläggande kunskaper såsom att använda en mailbox, verktyg för redigering eller installera nya enheter. Misstag kommer att göras.

Om vi skyndar på, varför gör vi det? För att ”vinna” – och då få ära, berömmelse och marknadsandelar – eller för att leda vägen till en bättre och digital värld? Är det långsiktigt eftersträvansvärt att vara etta i en värld med en digital hälta?
Om vi satsar hårt – men med målsättningen att leda utvecklingen och att få andra med oss – då kan vi vara delaktiga i att skapa en hållbar, digital framtid. Och det tror vi på.