Vi uppdaterar med nya funktioner. Vid eventuella störningar kan du uppdatera sidan med CTRL+F5. För mer information kontakta support.
Kontakta oss Logga in

Att tänka på när du ska välja molntjänst

Allt fler företag och myndigheter väljer att lagra sin information i molnet. Men hur ska man som organisation agera och vad är egentligen viktigast att tänka på innan långa avtalsperioder ingås? Det finns flera viktiga frågeställningar som du eller ditt företag borde ha 100% koll på och som idag kan att vara avgörande i ditt val av molntjänstleverantör. För att hjälpa dig och för att göra det hela mer begripligt har vi på Storegate summerat 3 viktiga frågeställningar som du och ditt företag bör förhålla er till när ni ska välja molntjänst.

Var lagras informationen?
Det finns idag flera regelverk att förhålla sig till gällande lagring av information i molnet, inte minst Europeisk lagstiftning som GDPR, men även amerikanska regelverk som CLOUD Act, Fisa702 och Privacy Shields ogiltigförklarande. Även om amerikanska molntjänster erbjuder lagring inom EU till svenska företag, är det otroligt svårt för dessa att uppnå kraven enligt GDPR. Genom till exempel Fisa207, Foreign Intelligence Surveillance Act kan amerikanska myndigheter genomföra elektronisk övervakning och få tillgång till data som lagras i amerikanska molntjänster. De flesta svenska företag och organisationer har rutiner för att följa EU:s lagstiftning för hantering av personuppgifter (GDPR). Men utifrån det världsläge vi har idag är det minst lika viktigt att tänka på vem som kan få tillgång till informationen utifrån vilken lagstiftning molntjänsten lyder under. Ta reda på i vilket land bolaget som erbjuder tjänsten har sitt egentliga ursprung och vilka lagar och villkor som gäller där.

Får jag god spårbarhet i systemet?
En förutsättning för att du ska kunna ha 100 % koll på vad som händer på ditt lagringskonto, så att ni följer regler som GDPR, är att det finns goda möjligheter till spårbarhet i den molntjänst ni använder. Spårbarhet kan även tolkas som loggning, det vill säga att företaget kan få fram fullständig information på varje steg i er informationsprocess och behandling av de filer ni lagrat. Som chef och ledare bär du det yttersta ansvaret över hur information behandlas och med hjälp av en händelselogg som visar vem eller vilka som har varit inne i en fil kan du enkelt föra ett register över hur filer behandlas. Viktigt i GDPR är att du vet var det finns personuppgifter och var de behandlas. I vår svenska molntjänst förs det alltid ett register i from av en händelselogg som tydligt visar vem som gjort vad och när senaste redigering utförts. Ett enkelt och tydligt sätt för dig att se hur din information hanteras.

Finns support tillgänglig om jag behöver hjälp?
Många kunder upplever att leverantörerna av molntjänster är mycket svåra att få tag på. Man erbjuder ofta många fina supportverktyg och forum, men när företaget som bäst behöver konkret hjälp och någon att prata med är det ofta otroligt svåra att får tag på. Många molnleverantörer erbjuder dessutom tjänster som dom inte utvecklat själva och har därför svårt att göra något handgripligt i systemet. Storegate utvecklar sitt eget system och har en svensk support som alltid finns redo att hjälpa dig! Genom att använda en svensk molntjänst är din information helt trygg.

Vill du veta mer? Vi på Storegate är redo att guida dig till rätt val av molntjänst. Och vill du veta mer om oss är det bara till att kontakta sales@storegate.com. De hjälper dig med både stora som små företagslösningar.