Vi uppdaterar med nya funktioner. Vid eventuella störningar kan du uppdatera sidan med CTRL+F5. För mer information kontakta support.
Kontakta oss Logga in

Astoria Individstöd

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt och arbetar under sekretess. Samtidigt hanterar de anställda digitala filer varje dag vilket ställer höga krav på hela vårdkedjan i Sverige.

Astoria Individstöd grundades med syftet att bli en positivt bidragande aktör i arbetet med LSS stöd. De värnar om sekretess och integritet genom hela bolaget.

– Det är viktigt för oss att våra filer är säkra och skyddade från intrång. Vi har valt att anlita Storegate eftersom de erbjuder en svensk molntjänst och arbetar efter våra lagar. Det känns även tryggt att alla deras system är placerade i Sverige, säger Katarina Holm, verksamhetschef.

Storegate erbjuder ett brett utbud av enkla molntjänster som gör det möjligt för både stora och små företag att säkra, lagra, komma åt, dela och samarbeta med digital information var som helst, när som helst.

– Eftersom vi arbetar med trygg och säker vård med respekt för den enskildes integritet måste vi ha ett system som lever upp till våra höga krav, säger Katarina Holm och berättar att de är nöjda med Storegate.

Hon lyfter bland annat fram deras professionella kundtjänst och snabba återkoppling. Det är nämligen inte alltid enkelt att veta vilka lagar och regler som gäller för lagring – och hur man ska hantera till exempel GDPR.

– Vi är har tagit fram ett paket med tjänster till mindre företag som värnar om integriteten. Mindre företag saknar ofta en egen IT-avdelning och har inte samma möjligheter att skaffa trygga IT-tjänster som stora företag, säger Torbjörn Lindkvist, säljchef på Storegate.

För att kunna garantera full integritet lagras all information i system som ägs till 100 procent av Storegate. All utveckling sker på deras egenutvecklade plattform vilket innebär att de har kontroll över hela processen och kan garantera fullt integritetsskydd och svensk support för hela lösningen. Med Storegates svenska molntjänst behöver dessutom organisationer inte vara orolig för att exponera företagets information för utländska lagar eller för insyn från utländska myndigheter.

– Vi erbjuder flera olika alternativ och du behöver inte lagra alla filer hos oss. Vi är bland annat ett bra komplement för företag som arbetar med mycket känslig information som till exempel Astoria Individstöd. Med våra tjänster riskerar inte kunderna att bli föremål för CLOUD Act, FISA 702, Privacy Shields ogiltigförklarande eller Schrems, avslutar Torbjörn Lindkvist.