Vi uppdaterar med nya funktioner. Vid eventuella störningar kan du uppdatera sidan med CTRL+F5. För mer information kontakta support.
Kontakta oss Logga in

Är en svensk molntjänst för datalagring bättre än en utländsk?

Många undrar idag var de ska lägga sin data, och varför. Och vad behandling av personuppgifter egentligen innebär. Enkelt uttryckt så är det så att om du har ett föreningsprotokoll, kontaktuppgifter till medlemmar eller anställda, eller ditt kundregister sparat – då behandlar du personuppgifter. Gör du det som företagare eller organisation, då blir du per automatik Personuppgiftsansvarig. Och det medför ansvar.

Många svenska företagare funderar på hur och var de lagrar sina filer. Och det är inte utan anledning, för ett par saker blir annorlunda beroende på hur du väljer att göra.

Genom att använda en svensk molntjänst..:

  • …med servrar i Sverige uppfyller du kraven i Bokföringslagen om att all räkenskapsinformation ska förvaras i Sverige.
  • …uppfyller du kraven i Personuppgiftslagen om att du ska säkerställa att din leverantör tillämpar svensk lag vid behandling av personuppgifter.
  • …kan du vara säker på att den lagrade datan inte kommer att kunna lämnas ut till amerikanska myndigheter.
  • … kan du vara säker på att svensk lag kommer att gälla för avtalet, att all kommunikation och avtalstext med din leverantör är på svenska samt att eventuella krav från tredje part om att lämna ut data kommer att hanteras i svensk domstol.
  • …med servrar i Sverige kan du vara säkra på att personuppgifter inte överförs till ett land utanför EU, för vilket annars ställs särskilda krav.

Så en svensk molntjänst är bättre? Man kan säga så här: Det förenklar din ansvarsbild och din kontroll av din juridiska situation som användare av en molntjänst. Det blir helt enkelt enklare för dig att veta att du följer lagen.

/Matz Karlsson, VD, Storegate AB