skip to Main Content

Vad behöver jag tänka på som företagare?

När du som företagare eller organisation hanterar data och personuppgifter blir du per automatik Personuppgiftsanvarig, det vill säga juridiskt ansvarig för hanteringen och om någonting händer.

Ställ krav på din leverantör

För att vara säker på att du gör rätt så behöver du veta att din eventuella leverantör av lagring gör rätt, eftersom ansvaret ändå vilar på dig.

Din leverantör behöver till exempel ha en DPO, Data Protection Officer, vilket vi självklart har på Storegate och därmed erbjuder både intyg för vårt arbetssätt och en konsekvensanalys till våra kunder. Dessa försäkrar dig som kund att du hanterar uppgifter korrekt ur en juridisk synvinkel. Eftersom vi också äger hela vår infrastruktur och vårt lagringsutrymme själva – och eftersom det finns i Sverige – är det enkelt för oss att garantera hur data hanteras.

Som leverantör av en tjänst får vi endast hantera personuppgifter enligt vår beställares instruktioner, och i och med att vi vet vad vi behöver så har vi sammanställt dessa i ett protokoll eller så kallad konsekvensbedömning så att du som kund bara kan signera dem och därmed vara säker på vad som gäller.