skip to Main Content

CLOUD Act

Få svenska företag och organisationer känner till att en ny amerikansk lag undertecknades i mars 2018. Den nya lagen – CLOUD Act –påverkar alla svenska företag och deras information som lagras på amerikanska molntjänster.

CLOUD Act

De flesta svenska företag och organisationer har processer och rutiner för att följa den nya hårdare EU-lagstiftningen för hantering av personuppgifter (GDPR) som infördes den 25 maj 2018. Det finns dock andra aspekter som är minst lika viktiga att tänka på när ett företag väljer molntjänst för att lagra, dela och samarbeta med företagets filer.

Samma år, 2018, den 23 mars trädde nämligen en ny amerikansk lag i kraft, CLOUD Act (Clarifying Overseas Use of Data), som innebär att amerikanska myndigheter ska ges tillgång till data som lagrats på amerikanska molntjänster, även om denna lagras utomlands, och att amerikanska molntjänster därmed inte kan vägra lämna ut sådana data.

För att uppnå kraven enligt GDPR har amerikanska molntjänster tvingats erbjuda lagring inom EU till svenska företag. Med CLOUD Act betyder det att amerikansk lagstiftning gäller för data som lagras hos en amerikansk molntjänst även om det sker inom EU och det kan stå ett svenskt företag mycket dyrt att ignorera dessa risker.

Ett exempel på hur svenska aktörer som använder utländska molntjänster tvingas hantera detta är Karolinska Institutet som varnar sina användare (forskare, anställda och partners) för vilken typ av information som inte får sparas i den amerikanska molntjänsten Box. Nedanstående går att läsa på KIs webbplats:

“Vilka filer ska jag inte lägga i KI Box?”
“Sekretessbelagd/skyddsvärd information, som till exempel information som kan leda till patent, får inte sparas i KI Box då avtalen inte innehåller något skydd mot att annat lands lagstiftning tillämpas. Box kan inte avtala bort den amerikanska lagstiftningen i detta avseende. Generellt ska inga personuppgifter som rör forskningspersoner sparas i KI Box, då de oftast räknas som skyddsvärd information.” Här går det att läsa mer: https://ki.se/medarbetare/ki-box