skip to Main Content

Så gör styrelsen för att undvika informationsläckage när de delar filer

 

Styrelsen är rädd för informationsläckageEtt börsnoterat bolag är på väg att göra ett flertal fusioner inom en viss bransch och vågar inte dela eller spara information i interna system eller i publika molntjänster. Man funderar över risken att information hamnar i fel händer och ser att det skulle kunna ske via såväl en supporttekniker med AD-behörighet som via slarv och mänskliga faktorn när det gäller molntjänster. Rädslan för spionage är stor och risken finns att en läcka skulle påverka aktiekursen.

Hur kan styrelsen dela information mellan sig och samtidigt undvika informationsläckage? 

Lösning:

Storegate Safe Box – En säker webbtjänst för att lagra och dela känslig information med BankID.

  • En gemensam lagringsyta för att komma åt och dela filer i ett svenskt moln, under svensk lag.
    • Kräver inloggning med BankID
    • Kräver att mottagare verifierar sig på utdelningar med BankID
    • Endast åtkomlig i webbläsare.

Storegate Safe Box säkerställer, med hjälp av BankID, identiteten till 100% på alla medlemmar i gruppen. Förutom att verifiera användarna får företaget en säker lagringsplats i ett svenskt moln, godkänt enligt GDPR och där inga utländska myndigheter kan komma åt innehållet. Självklart finns loggning över aktiviteter så att man enkelt kan se vem som gjort vad, samtidigt som tjänsten förhindrar att supporttekniker med lokala AD-behörigheter kan få insyn till känslig företagsdata.

Läs mer om Storegate Safe Box.