Kontakt oss Logg inn

Tilgjengelighet

Enkle, tilgjengelige og anvendelige tjenester for alle

Storegate og tilgjengelighet

Storegate er et selskap som tilbyr skytjenester for lagring, deling, signering og samarbeid. Vi ønsker at tjenestene våre skal være enkle, tilgjengelige og brukbare for alle våre kunder, uavhengig av funksjonsevne. Derfor jobber vi aktivt for å overholde direktivene om universell utforming og loven om tilgjengelighet til digitale offentlige tjenester. Her forteller vi mer om hvordan vi jobber med tilgjengelighet i vår digitale utvikling og hva vi gjør for å forbedre nettstedet vårt.

Vår tilnærming til tilgjengelighet

Vi har innført mer formaliserte rutiner og en strukturert tilnærming for å sikre at våre digitale tjenester oppfyller tilgjengelighetskravene i WCAG 2.1 på nivå AA. Det betyr at vi har et sentralt sett med krav til tilgjengelighet som gjelder for alle våre utviklingsprosjekter. Vi arbeider også med støttemateriell som letter arbeidet og utviklingstiltakene. I tillegg investerer vi i kompetansehevende tiltak for medarbeiderne våre, slik at de kan utforme tjenester som er tilpasset ulike brukeres behov. Vi ønsker også å øke vår kundesentrerte utvikling ved å involvere kunder med ulike funksjonsnedsettelser i større grad. Vi samarbeider med en rekke interessenter for å få tilbakemeldinger og forslag til hvordan vi kan gjøre tjenestene våre mer tilgjengelige og anvendelige.

Hvordan vi tester tjenestene våre fra et tilgjengelighetsperspektiv

Vi har testet tjenestene våre på ulike måter for å kontrollere at de oppfyller tilgjengelighetskravene. På noen deler av tjenestene har vi gjort en egenvurdering (intern testing), og på andre deler av tjenestene tar vi kontakt med kundene våre. Vi gjør kontinuerlige egenvurderinger med intern testing av pedagogikk, språk og teknologi. Vi gjennomfører brukertester fortløpende.

Funksjoner som ikke er helt eller delvis tilgjengelige

Vi bestreber oss alltid på å sikre at tjenestene våre er fullt ut i samsvar med loven om tilgjengelighet til digitale offentlige tjenester, men det kan av ulike årsaker være mangler som vi ennå ikke har oppdaget eller rettet opp. Vår ambisjon er å kontinuerlig løse kjente tilgjengelighetsproblemer og gjøre tjenestene våre så gode som mulig for alle våre kunder uten at det går på bekostning av funksjonaliteten. Hvis du opplever tilgjengelighetsproblemer eller har spørsmål eller kommentarer, er du velkommen til å kontakte oss på info@storegate.com. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger og vil gjøre vårt beste for å hjelpe deg.