Kontakt oss Logg inn

Brukeravtale

STOREGATE AB – BRUKERAVTALE

1. GENERELT OM BRUKERAVTALEN

Følgende generelle vilkår og betingelser (“ Brukeravtalen ”) gjelder for Storegate ABs levering av tjenester/lagringsplass (inkludert Programvaren (definert nedenfor)) (“ Tjenesten ”). Storegate tilbyr både betalte versjoner og gratisversjoner av Tjenesten.  

2. SELSKAPSINFORMASJON

Selger/leverandør av tjenesten: Storegate AB, reg.nr 556623-6179 ("Storegate" eller "vi")
Adresse: Pirgatan 13, 374 35 Karlshamn
Støtte: support@storegate.com

" Kunde " refererer til forbrukeren eller den juridiske personen som bestiller tjenesten. Brukeravtalen blir kun bindende mellom Kunden og Storegate og Kunden kan kun bruke Tjenesten dersom (a) Kunden er en forbruker som har fylt 18 år på avtaletidspunktet; eller (b) Kunden er en juridisk enhet og brukeravtalen er inngått av en autorisert representant for den juridiske enheten. Kunden, som er en juridisk enhet, er også ansvarlig for at sine brukere av Tjenesten følger denne Brukeravtalen på samme måte som kunden. Med «bruker» menes de personer som har fått tilgang til Tjenesten via Kunden, f.eks. gjennom legitimasjon eller API-nøkler.

3. PROGRAMVARELISENS OG INTELLEKTUELLE RETTIGHETER

Storegate gir Kunden en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, verdensomspennende og tilbakekallbar lisens til å installere og bruke programvare inkludert i Tjenesten, inkludert tilhørende medier og spesifikasjoner og driftsinstruksjoner for slik programvare (samlet kalt " Programvaren "). Storegate forbeholder seg retten til å endre og/eller erstatte Programvaren i løpet av kontraktsperioden.

Alle immaterielle rettigheter og andre rettigheter til programvaren eies av Storegate eller dets lisensgivere. Kunden mottar ingen rettigheter av noe slag til programvaren utover det som er uttrykkelig angitt i denne brukeravtalen.

Programvaren kan kun kopieres av Kunden i den grad det er uttrykkelig tillatt av Storegate skriftlig. Under ingen omstendigheter, helt eller delvis, har kunden rett til å demontere, nettverk, behandle, endre, dekompilere, kopiere, legge til eller lage avledede verk fra programvaren utover det som er uttrykkelig gitt i denne brukeravtalen. Kunden kan heller ikke tildele, leie ut, låne ut eller på annen måte gi hele eller deler av programvaren til tredjeparter utover det som er uttrykkelig angitt i denne brukeravtalen. I tillegg forplikter Kunden seg til å sikre at ingen tredjepart har tillatelse til å undersøke Programvaren uten Storegates skriftlige samtykke. Ved oppsigelse av brukeravtalen må programvaren umiddelbart avinstalleres av kunden.

Storegate gir ingen garanti av noe slag for at Programvaren oppfyller Kundens behov eller at Programvaren kan brukes uten forstyrrelser eller feil.

4. TJENESTEN, TILGJENGELIGHET OSV

Tjenesten består av tjenestene, systemene, informasjonen og produktene (inkludert Programvaren) som fra tid til annen vises i beskrivelsen av Tjenesten på Storegates nettside ( www.storegate.com ) (" Nettsiden "). Storegate forplikter seg til, i henhold til Brukeravtalen og på den måte som til enhver tid er beskrevet på Nettsiden, å gi Kunden tilgang til Tjenesten på servere levert av Storegate og sørge for at serverne er koblet til Internett. Kunden er klar over og aksepterer at Kundens bruk av Tjenesten er avhengig av at Kunden har tilgang til internettforbindelse. Det er Kundens ansvar å betale for og vedlikeholde slik internettforbindelse.

Storegate forplikter seg til å iverksette rimelige tiltak for å sikre at Tjenesten er tilgjengelig over Internett hele døgnet. Storegate forbeholder seg imidlertid retten til å iverksette tiltak som påvirker tilgjengeligheten av Tjenesten dersom Storegate anser det nødvendig av tekniske, vedlikeholdsmessige, driftsmessige eller sikkerhetsmessige årsaker. Storegate skal om mulig informere Kunden i god tid om planlagte avbrudd i Tjenesten. Kunden er imidlertid innforstått med at hele eller deler av Tjenesten kan stenges med umiddelbar virkning dersom Storegate finner det nødvendig av for eksempel sikkerhetsmessige årsaker. Storegate forbeholder seg retten til å endre, legge til eller fjerne funksjoner i tjenesten når som helst og ensidig endre, legge til og på annen måte justere vilkårene i denne brukeravtalen. Storegate skal informere Kunden, via Tjenesten, på Nettstedet eller via e-post til den e-postadressen Kunden har angitt, om slike endringer i vilkårene i Brukeravtalen og/eller slike vesentlige endringer i Tjenesten som Storegate redskaper. I tilfelle Kunden ikke godtar en slik vesentlig endring av Tjenesten eller vilkårene i Brukeravtalen, skal Kunden ha rett til å si opp Brukeravtalen ved slutten av gjeldende betalingsperiode innen tretti (30) dager etter Storegate informerer Kunden om endringene. Kunder som ikke har sagt opp Brukeravtalen senest tretti (30) dager etter at Storegate informerte dem om endringene, skal anses å ha akseptert endringene.

Storegate er ansvarlig for at informasjon som sendes fra Storegates system til Kunden er i samme form som da Kunden lagret informasjonen i Storegates server. Storegate er imidlertid ikke ansvarlig for forstyrrelser eller forvrengning av informasjonen som oppstår under internettoverføring. Tjenesten gir ikke beskyttelse mot virus eller annen skadelig kode og Kunden forstår at åpning av filer er på Kundens eget ansvar. Storegate gir ingen garanti angående Tjenestens tilgjengelighet, og tar heller ikke ansvar for at Tjenesten er feilfri.

Storegate og dets ansatte har ikke selv direkte og umiddelbar tilgang til informasjonen som lagres av Kunden gjennom Tjenesten og utøver ingen overvåking av informasjonen som lagres av Kunden.

Kunden forstår at for programvaren som er tilgjengelig med det formål å automatisk sikkerhetskopiere innhold til Tjenesten, er det Kundens ansvar å velge om filer som slettes lokalt på datamaskinen også skal fjernes fra Tjenesten eller om Tjenesten skal brukes til arkivering (dvs. ingen filer slettes). Dette gjøres under installasjon eller senere under innstillinger i Tjenesten. Dersom mulighet for arkivering mangler i Tjenesten, er Kunden ansvarlig for at filene som skal lagres på Storegates servere også er tilgjengelig lokalt på Kundens datamaskin, såkalt speiling.

Tjenesten kan inneholde funksjoner som tilbys via såkalte tredjepartsleverandører. Storegate er ikke ansvarlig for disse funksjonene, men Kunden er selv ansvarlig for eventuelle spesifikke forhold overfor disse leverandørene.

Hvis noen del av programvaren tilbys med en åpen kildekode-lisens, gjøres denne lisensen tilgjengelig for deg gjennom en tredjepart, og bestemmelsene i slike tredjeparts lisensvilkår blir da gjeldende for kunden og kan dermed overstyre eller endre noen eller alle av vilkårene i denne brukeravtalen. Det er derfor viktig at Kunden leser gjennom slike eventuelle lisensbetingelser fra tredjeparter.

5. KUNDENS BRUK AV TJENESTEN

Kunden er ansvarlig for og må bære alle kostnader for at Kunden har tilgang til slikt utstyr som kreves for å få tilgang til og kunne bruke Tjenesten til full kapasitet, inkludert men ikke begrenset til internettforbindelse og telefon, data, maskinvare og programvare utstyr.

Kunden er ene og alene ansvarlig for all informasjon som Kunden legger inn, behandler eller administrerer ved bruk av Tjenesten og for all informasjon som Kunden lagrer på Storegates servere (“ Innholdet ”).

Kunden forplikter seg til kun å bruke Tjenesten i henhold til Brukeravtalen og Storegates til enhver tid gjeldende instruksjoner, som gjøres tilgjengelig bl.a. via nettstedet, via e-post eller i programvaren. Kunden har ikke rett til å bruke tjenesten på en måte som kan overbelaste, forstyrre, skade, deaktivere eller svekke tjenesten eller bruke tjenesten på noen måte som kan føre til overføring, distribusjon eller opplasting av programmer eller materiell som inneholder skadelig kode , slik som virus, tidsinnstilte bomber, cancelbots, ormer, trojanske hester, spionprogrammer eller andre potensielt skadelige programmer, materialer eller informasjon.

Kunden forplikter seg til ikke å bruke tjenesten til å laste opp, legge ut, sende e-post eller på annen måte behandle eller videresende informasjon i strid med gjeldende lov (inkludert, men ikke begrenset til informasjon som kan anses å utgjøre hets mot en gruppe mennesker, barnepornografilovbrudd , ærekrenkelse, fornærmelse . Kunden forplikter seg også til ikke å bruke Storegates varemerker eller varemerker på annen måte enn det som er uttrykkelig tillatt av Storegate.

Kunden har ikke rett til å bruke informasjon i Tjenesten eller plass på Storegates servere til andre formål enn bruk av Tjenesten i henhold til denne Brukeravtalen. Kunden må ikke for kommersielle formål reprodusere, duplisere, lage kopier av, selge, videreselge eller utnytte noen del av Tjenesten, bruk av Tjenesten eller tilgang til Tjenesten uten først å ha avtalt skriftlig med Storegate om dette. Kunden kan heller ikke bruke Tjenesten som en del av automatiserte prosesser for andre programvareapplikasjoner eller i forbindelse med massesending av informasjon eller som støtte for en offentlig tilgjengelig fildelingstjeneste.

Ved å akseptere denne Brukeravtalen, samtykker Kunden til at Storegate behandler Innholdet, samt avsløre Innholdet i tilfelle Storegate er forpliktet til å gjøre det for å (a) oppfylle forpliktelser i henhold til gjeldende lov; (b) håndheve brukeravtalen; (c) svare på påstander om at innholdet krenker rettighetene til tredjeparter eller på annen måte er i strid med gjeldende lov; eller (d) beskytte interessene, rettighetene, eiendommen eller den personlige sikkerheten til Storegate, dets brukere eller offentligheten.

Kunden forstår at levering av tjenesten og lagring av innholdet kan innebære (a) overføring via forskjellige nettverk; og (b) modifikasjoner for å tilpasse og behandle innholdet i samsvar med tekniske krav for å koble til nettverk eller enheter.

6. SPESIELLE VILKÅR FOR STOREGATE SIGNERINGSTJENESTER

Kunden er klar over og aksepterer at såkalte signeringskreditter gjelder per inneværende måned og ikke overføres til neste måned eller neste betalingsperiode. For hver signering utført av en underskriver eller en anmelder, forbrukes signeringskreditter. Konverteringstabell for signering av kreditter/funksjonsutnyttelse finner du under support på nettsiden. Dersom en konvolutt sendes ut, men trekkes tilbake før en underskriver/eksaminator har startet en signering, returneres signeringskredittene til Kundens pott. Hvis en underskriver/anmelder starter en signering, anses alle kreditter for konvolutten som brukt.

Storegate signerer aldri en avtale, med mindre underskriftsforespørselen er initiert av Storegate.

Det er Kundens ansvar å holde seg orientert om gjeldende regelverk om e-legitimasjon, f.eks. om det gjelder særlige vilkår for enkelte e-legitimasjoner og om det er begrensninger på hvilke områder en e-legitimasjon kan benyttes. Dersom det er mistanke om at Tjenesten brukes i et område som er i strid med slike forhold, forbeholder Storegate seg retten til å nekte Kunden bruk av Tjenesten.

Ved avslutning av Storegate Signing-tjenesten slettes all informasjon, inkludert konvolutter, innstillinger, dokumenter og annen informasjon som kan utledes fra Tjenesten. Storegate er ansvarlig for å validere dokumenter i inntil ti (10) år gjennom QR-kode og lenke.

Storegate er ikke ansvarlig for dokumentenes gyldighet eller innhold. Ved tvist om en avtale som er inngått med Tjenesten, er Storegate kun forpliktet til å utlevere opplysninger om avtalen som kan genereres ved bruk av Tjenesten. Slik informasjon blir deretter kommunisert til begge parter samtidig.

7. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Ved registrering skal Kunden oppgi person- og adresseopplysninger som etterspørres i registreringsskjemaet og holde Storegate orientert om eventuelle endringer i slike opplysninger i avtaleperioden. En kunde som er en juridisk person skal også gi opplysninger om kontaktperson(er) som skal ha tilgang til Tjenesten på vegne av den juridiske personen.

Storegate samler inn og behandler personopplysningene om Kunden eller Kundens kontaktpersoner angitt i registreringsskjemaet ("Personopplysninger") for å kunne levere og administrere Tjenesten og ellers oppfylle sine forpliktelser i henhold til Brukeravtalen. Storegate er personopplysningsansvarlig for denne behandlingen og vil i forbindelse med denne alltid beskytte den personlige integriteten til Kunden eller Kundens kontaktpersoner og tilstrebe å beskytte Personopplysningene på best mulig måte. Storegate overholder til enhver tid gjeldende lover og forskrifter om databeskyttelse, slik som EUs databeskyttelsesforordning 2016/679 (“ GDPR ”), supplerende nasjonal lovgivning knyttet til GDPR og annen gjeldende databeskyttelseslovgivning.

I forbindelse med levering av Tjenesten kan Storegate fra tid til annen behandle personopplysninger på vegne av Kunden. For slik behandling av personopplysninger er Kunden personopplysningsansvarlig og Storegate vil behandle personopplysningene i egenskap av persondatabehandler. Partene er enige om at Storegates personopplysningsavtale, https://www.storegate.com/personoppagdisbitradesavtal/ skal gjelde for Storegates behandling av personopplysninger på vegne av Kunden.

For mer informasjon om Storegates personopplysningsbehandling, vennligst les Storegates personvernpolicy, https://www.storegate.com/integritetspolicy/ . Den beskriver hvilke kategorier av personopplysninger Storegates samler inn fra Kunden, hvordan disse personopplysningene behandles og til hvilke formål. Videre angir personvernerklæringen hvilke rettigheter Kunden eller Kundens kontaktpersoner har overfor Storegate vedrørende behandling av personopplysninger til Storegate.

8. PASSORD OSV

Kunden er ansvarlig for å sørge for at brukeridentiteten(e) og passord(ene) kunden mottar for Tjenesten oppbevares sikkert og utilgjengelig for tredjeparter. Kunden er ansvarlig for eventuell uautorisert bruk av Kundens brukeridentitet og passord til Tjenesten inntil Kunden har bedt om og Storegate har sperret visse brukeridentitetstilganger til Tjenesten. Storegate har rett til å kontrollere bruken av Tjenesten selv eller ved å leie inn en ekstern konsulent hos Kunden i henhold til denne Brukeravtalen.

9. STØTTE AV TJENESTEN

Støtte for tjenesten gis kun til kunder som har inngått en avtale for betalte versjoner av tjenesten og er ikke inkludert i gratisversjoner av tjenesten. Kunder som bruker en gratisversjon av tjenesten henvises til hjemmesiden for ytterligere informasjon om støtteproblemer.

Kunden er kjent med at Storegate yter teknisk support via fjernkontroll. Fjernkontroll krever Kundens samtykke til dette. Kunden er kjent med at Storegate gjennom slik fjernstyring gis tilgang til kundens datasystem. Kunden forstår og aksepterer at Storegate ikke tar noe ansvar for skade – direkte eller indirekte – som påføres Kunden ved bruk av teknisk støtte via fjernkontroll med mindre slik skade er påført Kunden ved forsettlig eller grovt uaktsom handling på delen av Storegate.

10. BETALINGSBETINGELSER

Kunde som velger å opprette en konto for en betalt versjon av Tjenesten vil bli belastet av Storegate på den måten partene har avtalt, d.v.s. i samsvar med valgt betalingsmåte og betalingsperiode. Debitering skjer i henhold til Storegates til enhver tid gjeldende prisliste for Tjenesten, som er publisert på Nettstedet, med mindre annet er avtalt mellom partene.

Storegate forbeholder seg retten til å endre prisene for Tjenesten når som helst. Slike endringer trer imidlertid først i kraft etter at Storegate har publisert ny prisliste på Nettsiden og informert Kunden om prisendringene. I tilfelle Kunden ikke aksepterer prisendringen, har Kunden rett til, innen seksti (60) dager fra Storegate har informert Kunden om endringene, å si opp Brukeravtalen inntil øyeblikkelig oppsigelse, hvorved Tjenesten beholdes. for eventuell gjenværende periode som allerede er betalt og deretter avsluttet. Kunder som ikke har sagt opp Brukeravtalen innen denne fristen skal anses å ha akseptert endringene.

Alle gebyrer skal betales på forhånd med mindre annet er oppgitt. Men i tilfeller hvor Tjenesten faktureres etter forbruk, kan etterfakturering/kreditering forekomme. Ved betaling mot faktura forbeholder Storegate seg retten til å kreve fakturagebyr i henhold til Storegates til enhver tid gjeldende prisliste. Kunden kan endre betalingsmåten når som helst når Kunden er logget på sin konto for Tjenesten. Endringen trer da i kraft fra og med neste betalingsperiode.

I tilfelle Kunden ikke har foretatt betaling i henhold til faktura eller ikke har dekning for betalingen på oppgitt kredittkort, skal Storegate ha rett til å stanse hele eller deler av Tjenesten inntil Kunden har foretatt full betaling. Dersom Kunden ikke betaler, til tross for purring fra Storegate, skal Storegate ha rett til umiddelbart å si opp Kundens Brukeravtale. Ved forsinket betaling har Storegate videre krav på erstatning for betalingspåminnelser, for inkassokostnader og rett til forsinkelsesrenter etter loven.

Kunden er ansvarlig for å varsle Storegate i tilfelle faktureringsinformasjonen må endres. Dersom Kunden har valgt å motta e-postfaktura og Kundens oppgitte e-postadresse er feil, eller fakturaen på annen måte ikke kommer frem til Kundens e-postadresse, har Storegate rett til å sende papirfaktura i stedet for en avgift.

Betaling som er foretatt er bindende og refunderes ikke i forbindelse med oppsigelse av Brukeravtalen eller ved nedgradering/deaktivering, uavhengig av årsaken til oppsigelsen av Brukeravtalen eller når i tide slik oppsigelse skjer.

11. ANGRERETT FOR FORBRUKERE

Dersom du bruker Tjenesten som forbruker, bruker Storegate 14 dagers angrerett, i samsvar med gjeldende forbrukerbeskyttelseslovgivning, fra den dagen din brukerkonto ble registrert på Nettstedet. Hvis du har til hensikt å benytte deg av angreretten, må du varsle Storegate via e-post til support@storegate.com innen ovennevnte tid. Hvis du ønsker å benytte deg av angreretten, kan du også bruke standardskjemaet som er tilgjengelig på det nordiske konsumentverkets nettside.

12. KRAV SOM STÅR AV KUNDENS BRUK AV TJENESTEN

Dersom det reises krav mot Storegate eller søksmål reises mot Storegate på grunn av Kundens bruk av Tjenesten, forplikter Kunden seg til å holde Storegate skadesløs for alle skader Storegate pådrar seg som følge av et slikt krav (inkludert men ikke begrenset til kostnader pga. forlik eller dom). Tilsagnet gjelder kun under forutsetning av at Kunden innen rimelig tid varsles skriftlig fra Storegate etter at kravene er fremsatt eller at det er reist søksmål mot Storegate, og har fått anledning til å godkjenne et eventuelt forlik eller lignende tilsagn.

13. ANSVARSBEGRENSNING

Storegate er under ingen omstendigheter ansvarlig for indirekte skader eller følgeskader (f.eks. økonomisk skade, inntektstap eller tap av data) som kan påvirke Kunden eller tredjeparter på grunn av Tjenesten eller Kundens bruk av Tjenesten. Storegate skal ikke holdes ansvarlig for datainnbrudd eller manglende datakonfidensialitet i forbindelse med overføring av informasjon via Internett ved bruk av Tjenesten.

I den grad det er mulig under gjeldende lovgivning, er Storegate heller ikke ansvarlig for direkte skade som kan ramme Kunden eller tredjeparter på grunn av Tjenesten eller Kundens bruk av Tjenesten.

Storegates ansvar i henhold til Brukeravtalen skal under alle omstendigheter alltid være begrenset til et beløp tilsvarende den årlige avgiften Kunden betaler for Tjenesten i henhold til denne Brukeravtalen, dog maksimalt SEK 10.000. Krav som overstiger dette beløpet kan ikke gjøres gjeldende av Kunden overfor Storegate. Denne begrensningen skal gjelde selv om andre garantier eller rettsmidler under denne brukeravtalen ikke oppfyller formålet.

Storegates ansvar skal begrenses til ovennevnte med mindre det foreligger forsett eller grov uaktsomhet.

Storegates kompensasjonsplikt etter denne klausulen skal, i den grad det er mulig i henhold til gjeldende lovgivning (inkludert gjeldende forbrukerbeskyttelseslovgivning), ikke gjelde for gratisversjoner av Tjenesten.

14. VARIGHET OG OPPSIGELSE

Denne Brukeravtalen trer i kraft den dagen Kunden melder seg på Tjenesten gjennom registrering via Nettstedet og er gyldig inntil videre. Brukeravtalen kan sies opp av begge parter frem til utløpet av gjeldende betalingsperiode, forutsatt at oppsigelsen skjer senest tretti (30) dager før utløpet av betalingsperioden. Tilsvarende oppsigelsesfrist gjelder dersom Kunden ønsker å nedgradere størrelsen på kontoen eller deaktivere aktiverte betalingstjenester innenfor tjenestens omfang. Dersom Brukeravtalen ikke sies opp senest tretti (30) dager før utløpet av gjeldende betalingsperiode, må Brukeravtalen forlenges med en periode tilsvarende lengden på siste betalingsperiode med tretti (30) dagers varsel .

Kunden kan primært si opp Brukeravtalen via sin konto for Tjenesten. Dersom påloggingsdetaljer mangler, går det fint an å sende skriftlig oppsigelse til Storegate. Storegate kan da kreve at den som ønsker å si opp Brukeravtalen beviser sin identitet.

Ved oppsigelse av Brukeravtalen har Kunden tilgang til Tjenesten for den gjenværende tiden som Kunden allerede har betalt for. Det er Kundens ansvar å selv tømme sin konto før kontraktsperioden for Tjenesten utløper. Dersom dette ikke skjer, beholder Storegate de resterende filene i to (2) måneder i tilfelle en reaktivering av kontoen blir aktuelt. Etter det har Storegate rett til å slette eventuelle gjenværende filer. I tilfelle Kunden ber om bistand fra Storegate til overføring av informasjon, har Storegate krav på kompensasjon etter Storegates til enhver tid gjeldende prisliste for konsulenttjenester for slik bistand.

Storegate forbeholder seg retten til umiddelbart å si opp Brukeravtalen og/eller stenge hele eller deler av Tjenesten (inkludert umiddelbart rydding av lagringsområdet) for Kunder som bruker Tjenesten i strid med denne Brukeravtalen eller Storegates instruksjoner, bruker Tjenesten for lagring og/eller overføring av urimelig store datamengder eller for urimelig lange dataøkter sammenlignet med en gjennomsnittlig bruk av Tjenesten, eller for en Kunde som Storegate ellers vurderer å stå i fare for å alvorlig forstyrre bruken av Storegates system eller som tydeligvis er misbruker tjenesten.

Kunden forstår at Storegate har rett til å si opp Brukeravtalen og rydde lagringsområdet for Kunder av gratisversjonen av Tjenesten som har vært inaktive i mer enn seks (6) måneder. I tilfelle Storegate har til hensikt å si opp Brukeravtalen på grunn av inaktivitet, skal Storegate sende melding til Kundens e-postadresse. Kunden kan deretter aktivere Tjenesten for å beholde Tjenesten med samme betingelser som før. I tilfelle Kunden ikke har aktivert Tjenesten innen en (1) måned fra mottak av slik oppsigelse, skal Storegate ha rett til å stenge Kundens konto og rydde lagringsområdet.

Storegate har også rett til å si opp Brukeravtalen med umiddelbar virkning dersom Kunden blir slått konkurs, stanser sine betalinger, går i likvidasjon eller på annen måte kan anses som insolvent.

Ved Storegates oppsigelse av Brukeravtalen på grunn av Kundens kontraktsbrudd, forbeholder Storegate seg retten til å kreve erstatning fra Kunden for all skade Storegate lider som følge av kontraktsbruddet.

15. FORCE MAJEURE

En part er fritatt for straff for unnlatelse av å oppfylle en viss forpliktelse etter Brukeravtalen dersom unnlatelsen er begrunnet i en omstendighet av den type som er angitt nedenfor («unnskyldende omstendighet») og omstendigheten hindrer, eller vesentlig vanskeliggjør rettidig oppfyllelse av denne, og part kunne ikke kontrollere omstendighetene. Såsom frigjørende omstendighet skal vurderes bl.a. handling eller unnlatelse fra en myndighet, ny eller endret lovgivning, konflikt på arbeidsmarkedet, blokade, lynnedslag, brann, flom, mangel på transport, varer eller energi, eller for svikt eller forsinkelse i levering av varer eller tjenester fra leverandøren på grunn av ovennevnte forhold og svikt i det offentlige data- eller telefonnettet.

16. ANNET

Kunden skal ikke ha rett til å overdra sine rettigheter eller plikter etter denne Brukeravtalen uten Storegates skriftlige samtykke. Storegate har rett til å overføre sine rettigheter eller forpliktelser under denne Brukeravtalen i sin helhet.

Storegate har rett til å leie inn underleverandør for tjenestens funksjonalitet og tjenestens utførelse av forpliktelser etter denne Brukeravtalen. Storegate er ansvarlig for underleverandører samt for egne handlinger.

Meldinger til Kunden sendes til den e-postadressen Kunden har angitt i Brukeravtalen. Meldinger fra Kunden til Storegate kan sendes via overskriften «Kontakt oss» på Nettsiden. Meldinger skal anses å ha kommet frem til Storegate når Storegate bekrefter mottak med personlig referanse (ikke autosvar).

17. GJELDENDE LOV OG TVISTER

Nordisk lov skal gjelde for denne brukeravtalen.

Ved eventuelle tvister er vårt mål å alltid komme frem til en best mulig løsning på det som har skjedd. Dersom tvisten ikke kan løses etter avtale med Storegates støtte, kan du, dersom du bruker Tjenesten som forbruker, henvende deg til den generelle klagenemnda (ARN).

Tvister på grunn av brukeravtalen som ikke kan avgjøres på annen måte i henhold til ovenfor, skal avgjøres endelig av en nordisk domstol.