Vi uppdaterar med nya funktioner. Vid eventuella störningar kan du uppdatera sidan med CTRL+F5. För mer information kontakta support.
Kontakta oss Logga in

Myndighet

Så hjälpte Storegate myndigheten med en ny process för att dela känslig information.

Kunden är en statlig myndighet som är skyldig att tillhandahålla expertis, antingen på plats eller på distans, för att hjälpa privata aktörer och intressenter inom offentlig förvaltning med känslig informationsdelning. Av sekretessskäl önskar kunden vara anonym.

Som hos många andra verksamheter skedde utbytet av information på krypterade USB-minnen som distribueras med rekommenderad post. Ett dyrt och tidskrävande sätt som medförde att parternas motivation sjönk, de tog längre tid på sig eller tog genvägar med privata mejlkonton och bifogade filer. Något som är strängt förbjudet enligt kundens ledningssystem.

Behövde förändring för att möta nya säkerhetskrav

Vi visste att vi behövde en förändring för att kunna möta våra säkerhetskrav och samtidigt förbättra vår arbetsprocess. Idag har vi en säker molntjänst där vi kan dela känslig information snabbt och effektivt. Anställda är nöjda med hur smidigt och säkert det är att använda systemet, och vi har en tydlig överblick över informationsflödet. Detta har inte bara ökat vår effektivitet, utan också stärkt vår förmåga att skydda känslig information.

IT-chef
Kvinna bakom datorskärm myndighet

Storegate blev tidigt involverad i processen när kunden valde att söka en lösning. Storegate kunde stödja kunden i att definiera en ny process, komma igång med ett konto i lagringstjänsten för de ca 100 användarna och konfigurera de rätta inställningarna som krävdes av kundens ledningssystem. Syftet var att uppnå en gemensam process för att dela känslig information som inte exponeras för tredje part, skannas av AI-modeller eller blir föremål för extraterritoriell lagstiftning.

Idag har myndigheten och dess intressenter en tydlig och inarbetad process för att dela känslig information i en publik molntjänst som kräver inloggning med BankID eller Freja eID+. Detta gör att anställda är nöjda, ledningen har en bra bild över systemet och inblandade parter vet var myndighetens ansvar för informationssäkerhet börjar och slutar.

Hur kan vi hjälpa din verksamhet?

Med Storegate kan företag och offentlig sektor hantera digital information under full regelefterlevnad i enlighet med GDPR, eIDAS, NIS2, OSL och Säkerhetsskyddslagen.

Vi har tjänster för:

Vill du veta mer? Ange din e-postadress så kontaktar vi dig inom kort.

Storegates svenska molntjänst