Kontakt os Log ind

Brugeraftaler

STOREGATE AB - BRUGERAFTALE

1. GENERELT OM BRUGERAFTALEN

Følgende generelle vilkår og betingelser ("Brugeraftalen") gælder for Storegate AB's levering af service/lagerplads (herunder Softwaren (defineret nedenfor)) ("Tjenesten"). Storegate tilbyder både betalte og gratis versioner af Tjenesten.  

2. OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDEN

Sælgeren/udbyderen af tjenesten:

Storegate AB, org.nr 556623-6179 ("Storegate" eller "vi") Adresse: Pirgatan 13, 374 35 Karlshamn Support: support@storegate.com

"Kunde" betyder den forbruger eller juridiske enhed, der bestiller Tjenesten. Brugeraftalen er kun bindende mellem Kunden og Storegate, og Kunden må kun bruge Tjenesten, hvis (a) Kunden er en forbruger, der er fyldt 18 år på tidspunktet for aftalen, eller (b) Kunden er en juridisk enhed, og Brugeraftalen er indgået af en bemyndiget repræsentant for den juridiske enhed. En Kunde, der er en juridisk enhed, er også ansvarlig for at sikre, at dens brugere af Tjenesten overholder denne Brugeraftale på samme måde som Kunden. "Brugere" er de personer, der har fået adgang til Tjenesten via Kunden, f.eks. via loginoplysninger eller API-nøgler.

3. SOFTWARELICENS OG INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

Storegate giver Kunden en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, verdensomspændende og tilbagekaldelig licens til at installere og bruge software, der er inkluderet i Tjenesten, herunder relaterede medier og specifikationer og brugsanvisninger for sådan software (samlet set"Softwaren"). Storegate forbeholder sig ret til at ændre og/eller erstatte Softwaren i løbet af Aftalens løbetid.

Alle intellektuelle ejendomsrettigheder og andre rettigheder til Softwaren tilhører Storegate eller dets licensgivere. Kunden opnår ingen andre rettigheder af nogen art til Softwaren end dem, der udtrykkeligt er anført i denne Brugeraftale.

Softwaren må kun kopieres af kunden i det omfang, Storegate udtrykkeligt og skriftligt har givet tilladelse hertil. Kunden har under ingen omstændigheder ret til helt eller delvist at demontere, netværksforbinde, behandle, ændre, dekompilere, kopiere, tilføje eller skabe afledte værker fra Softwaren, bortset fra det, der udtrykkeligt er angivet i denne Brugeraftale. Kunden må heller ikke overføre, udleje, udlåne eller på anden måde stille hele eller dele af softwaren til rådighed for tredjemand, medmindre det udtrykkeligt er angivet i denne brugeraftale. Kunden forpligter sig desuden til at sikre, at ingen tredjepart har tilladelse til at undersøge Softwaren uden Storegates skriftlige samtykke. Ved brugeraftalens ophør skal Softwaren straks afinstalleres af Kunden.

Storegate giver ingen som helst garanti for, at Softwaren vil opfylde Kundens behov, eller at Softwaren kan anvendes uden forstyrrelser eller fejl.

4. SERVICE, TILGÆNGELIGHED OSV.

Tjenesten består af de tjenester, systemer, oplysninger og produkter (herunder softwaren), som beskrives fra tid til anden på Storegates websted(www.storegate.com)("webstedet"). Storegate forpligter sig til i overensstemmelse med Brugeraftalen og på den måde, der fra tid til anden er beskrevet på webstedet, at give Kunden adgang til Tjenesten på servere, som Storegate stiller til rådighed, og at sikre, at serverne er forbundet til internettet. Kunden er klar over og accepterer, at Kundens brug af Tjenesten er afhængig af, at Kunden har adgang til en internetforbindelse. Det er kundens ansvar at betale for og vedligeholde en sådan internetforbindelse.

Storegate forpligter sig til at træffe rimelige foranstaltninger for at sikre, at tjenesten er tilgængelig via internettet døgnet rundt. Storegate forbeholder sig dog ret til at træffe foranstaltninger, der påvirker tjenestens tilgængelighed, hvis Storegate finder det nødvendigt af tekniske, vedligeholdelsesmæssige, driftsmæssige eller sikkerhedsmæssige årsager. Storegate skal om muligt informere Kunden i god tid om planlagte afbrydelser af Tjenesten. Kunden er dog indforstået med, at hele eller dele af Tjenesten kan lukkes ned med øjeblikkelig virkning, hvis Storegate finder det nødvendigt af f.eks. sikkerhedsmæssige årsager. Storegate forbeholder sig ret til til enhver tid at ændre, tilføje eller fjerne funktioner i Tjenesten og til ensidigt at ændre, supplere og på anden måde justere vilkårene i denne Brugeraftale. Storegate informerer Kunden via Tjenesten, på hjemmesiden eller via e-mail til den af Kunden oplyste e-mailadresse om sådanne ændringer af vilkårene i Brugeraftalen og/eller sådanne væsentlige ændringer af Tjenesten, som Storegate gennemfører. Hvis Kunden ikke accepterer sådanne væsentlige ændringer af Tjenesten eller vilkårene og betingelserne i Brugeraftalen, har Kunden ret til at opsige Brugeraftalen inden for tredive (30) dage efter, at Storegate har informeret Kunden om ændringerne, med udløb ved udgangen af den aktuelle betalingsperiode. En Kunde, der ikke har opsagt Brugeraftalen senest tredive (30) dage efter, at Storegate har informeret Kunden om ændringerne, anses for at have accepteret ændringerne.

Storegate er ansvarlig for at sikre, at oplysninger, der sendes fra Storegates system til kunden, er i samme form, som da kunden lagrede oplysningerne på Storegates server. Storegate er dog ikke ansvarlig for forstyrrelser eller forvrængning af oplysninger, der opstår under internetoverførsel. Tjenesten yder ikke beskyttelse mod virus eller anden skadelig kode, og kunden er klar over, at åbning af filer sker på kundens eget ansvar. Storegate giver ingen garanti for tjenestens tilgængelighed og tager ikke ansvar for, at tjenesten er fejlfri.

Storegate og dets medarbejdere har ikke selv direkte og umiddelbar adgang til de oplysninger, som kunden har gemt via tjenesten, og overvåger ikke de oplysninger, som kunden har gemt.

Kunden er klar over, at for software, der er tilgængelig til automatisk at sikkerhedskopiere indhold til tjenesten, er det kundens ansvar at vælge, om filer, der slettes lokalt på computeren, også skal slettes fra tjenesten, eller om tjenesten skal bruges til arkivering (dvs. ingen filer slettes). Dette gøres under installationen eller senere under indstillinger i Tjenesten. Hvis arkivering ikke er mulig i Tjenesten, er Kunden ansvarlig for at sikre, at de filer, der skal gemmes på Storegates servere, også er tilgængelige lokalt på Kundens computer, såkaldt spejling.

Tjenesten kan indeholde funktioner, der tilbydes via såkaldte tredjepartsleverandører. Storegate er ikke ansvarlig for disse funktioner, og Kunden er ansvarlig for eventuelle specifikke vilkår og betingelser med disse leverandører.

Hvis en del af Softwaren tilbydes under en open source-licens, stilles denne licens til rådighed for dig via en tredjepart, og bestemmelserne i denne tredjeparts licensbetingelser gælder i så fald for Kunden og kan tilsidesætte eller ændre en eller flere af betingelserne i denne Brugeraftale. Det er derfor vigtigt, at kunden læser alle sådanne tredjepartslicensbetingelser.

5. KUNDENS BRUG AF TJENESTEN

Kunden er ansvarlig for og skal afholde alle omkostninger til at sikre, at Kunden har adgang til det udstyr, der er nødvendigt for at få adgang til og udnytte Tjenesten fuldt ud, herunder, men ikke begrænset til, internetforbindelse og telefon-, data-, hardware- og softwareudstyr.

Kunden er alene og udelukkende ansvarlig for alle oplysninger, som Kunden indtaster, behandler eller håndterer ved hjælp af Tjenesten, og for alle oplysninger, som Kunden lagrer på Storegates servere ("Indholdet").

Kunden forpligter sig til kun at bruge Tjenesten i overensstemmelse med Brugeraftalen og Storegates til enhver tid gældende instruktioner, som er tilgængelige via webstedet, via e-mail eller i softwaren. Kunden har ikke ret til at bruge Tjenesten på måder, der kan overbelaste, afbryde, beskadige, deaktivere eller forringe Tjenesten eller bruge Tjenesten på en måde, der kan føre til overførsel, distribution eller upload af programmer eller materiale, der indeholder skadelig kode, såsom virus, timebomber, cancelbots, orme, trojanske heste, spyware eller andre potentielt skadelige programmer, materiale eller oplysninger.

Kunden forpligter sig til ikke at bruge Tjenesten til at uploade, sende, e-maile eller på anden måde behandle eller videresende oplysninger, der er i strid med gældende lovgivning (herunder, men ikke begrænset til, oplysninger, der kan anses for at udgøre tilskyndelse til racehad, børnepornografi, ærekrænkelse, fornærmelse, fornærmelse, oprør, ulovlig vold og/eller overtrædelse af ophavsret eller anden lovgivning om intellektuel ejendomsret eller overtrædelse af gældende databeskyttelseslovgivning), eller som på anden måde kan opfattes som truende, krænkende, racistisk, chikanerende, stødende, vulgær og/eller uanstændig, eller som indebærer en krænkelse af andres privatliv. Kunden forpligter sig også til ikke at bruge Storegates varemærker eller tegn på nogen anden måde end den, som Storegate udtrykkeligt har givet tilladelse til.

Kunden har ikke ret til at udnytte oplysninger i Tjenesten eller plads på Storegates servere til andre formål end brugen af Tjenesten i overensstemmelse med denne Brugeraftale. Kunden må ikke til kommercielle formål reproducere, duplikere, lave kopier af, sælge, videresælge eller udnytte nogen del af Tjenesten, brugen af Tjenesten eller adgangen til Tjenesten uden først at have indgået en skriftlig aftale med Storegate. Kunden må heller ikke anvende Tjenesten som en del af automatiserede processer for andre softwareapplikationer eller i forbindelse med masseudsendelse af information eller som støtte for en offentligt tilgængelig fildelingstjeneste.

Ved at acceptere denne brugeraftale accepterer kunden, at Storegate kan behandle indholdet og videregive indholdet, hvis Storegate er forpligtet til at gøre det med henblik på at (a) overholde enhver forpligtelse i henhold til gældende lovgivning; (b) håndhæve brugeraftalen; (c) reagere på påstande om, at indholdet krænker en tredjeparts rettigheder eller på anden måde overtræder gældende lovgivning; eller (d) beskytte Storegates, dets brugeres eller offentlighedens interesser, rettigheder, ejendom eller personlige sikkerhed.

Kunden er klar over, at leveringen af Tjenesten og opbevaring af Indholdet kan indebære (a) transmission over forskellige netværk og (b) ændringer for at tilpasse og behandle Indholdet i overensstemmelse med de tekniske krav til tilslutningsnetværk eller -enheder.

6. SÆRLIGE BETINGELSER FOR STOREGATE SIGNERINGSTJENESTEN

Kunden er klar over og accepterer, at såkaldte signaturkreditter er gyldige for den aktuelle måned og ikke overføres til den følgende måned eller den næste betalingsperiode. For hver underskrift, der foretages af en underskriver eller en verifikator, forbruges der underskriftskreditter. Omregningstabellen for signaturkreditter/forbrug af funktioner findes under support på webstedet. Hvis en kuvert sendes ud, men tilbagekaldes, før en underskriver/revisor er begyndt at underskrive, returneres signaturkreditterne til kundens pulje. Hvis en underskriver/revisor påbegynder en underskrift, anses alle kreditter til kuverten for at være opbrugt.

Storegate er aldrig underskriver af en aftale, medmindre anmodningen om underskrift er initieret af Storegate.

Det er kundens ansvar at holde sig orienteret om gældende regler om e-identifikationer, f.eks. om der gælder særlige betingelser for visse e-identifikationer, og om der er begrænsninger for de områder, hvor en e-identifikation må anvendes. Hvis der er mistanke om, at Tjenesten anvendes på et område, der er i strid med sådanne betingelser, forbeholder Storegate sig ret til at nægte Kunden adgang til at anvende Tjenesten.

Når Storegate Signing-tjenesten ophører, slettes alle oplysninger, herunder kuverter, indstillinger, dokumenter og andre oplysninger, der kan henføres til tjenesten. Storegate er ansvarlig for validering af dokumenter i op til ti (10) år via QR-kode og link.

Storegate er ikke ansvarlig for dokumenternes gyldighed eller indhold. I tilfælde af en tvist vedrørende en aftale, der er indgået med tjenesten, er Storegate kun forpligtet til at videregive oplysninger om aftalen, som kan genereres ved hjælp af tjenesten. Sådanne oplysninger meddeles derefter til begge parter samtidig.

7. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Ved registreringen skal kunden give de personlige oplysninger og adresseoplysninger, der anmodes om i registreringsformularen, og holde Storegate underrettet om eventuelle ændringer i disse oplysninger i løbet af aftalens løbetid. En Kunde, der er en juridisk enhed, skal også give oplysninger om den eller de kontaktpersoner, der skal have adgang til Tjenesten på vegne af den juridiske enhed.

Storegate indsamler og behandler de personlige oplysninger om Kunden eller Kundens kontaktpersoner, der er angivet i registreringsformularen ("Personoplysninger"), for at kunne levere og administrere Tjenesten og i øvrigt opfylde sine forpligtelser i henhold til Brugeraftalen. Storegate er dataansvarlig for denne behandling og vil altid beskytte Kundens eller Kundens kontaktpersoners personlige integritet og bestræbe sig på at beskytte Personoplysningerne på bedst mulig måde. Storegate overholder gældende love og bestemmelser om databeskyttelse, såsom EU's databeskyttelsesforordning 2016/679 ("GDPR"), supplerende national lovgivning i forbindelse med GDPR og anden gældende databeskyttelseslovgivning.

I forbindelse med leveringen af Tjenesten kan Storegate fra tid til anden behandle personoplysninger på vegne af Kunden. I forbindelse med en sådan behandling af personoplysninger er Kunden den dataansvarlige, og Storegate behandler personoplysningerne som databehandler. Parterne er enige om, at Storegates databehandleraftale, https://www.storegate.com/personuppgiftsbitradesavtal/, finder anvendelse på Storegates behandling af personoplysninger på vegne af Kunden.

For yderligere oplysninger om Storegates' behandling af personoplysninger kan du læse Storegates' privatlivspolitik på https://www.storegate.com/integritetspolicy/. Her beskrives det, hvilke kategorier af personoplysninger Storegate indsamler fra kunden, hvordan disse personoplysninger behandles og til hvilke formål. Endvidere fremgår det af privatlivspolitikken, hvilke rettigheder Kunden eller Kundens kontaktpersoner har over for Storegate med hensyn til den behandling af personoplysninger, som Storegate foretager.

8. ADGANGSKODER OSV.

Kunden er ansvarlig for at sikre, at den eller de brugeridentitet(er) og adgangskode(r), som Kunden modtager til Tjenesten, opbevares på en sikker måde og er utilgængelige for tredjeparter. Kunden er ansvarlig for enhver uautoriseret brug af Kundens brugeridentitet og adgangskode til Tjenesten, indtil Kunden har anmodet om og Storegate har blokeret adgangen til Tjenesten. Storegate har ret til selv at kontrollere brugen af Tjenesten i overensstemmelse med denne Brugeraftale eller ved at antage en ekstern konsulent for Kunden.

9. STØTTE TIL TJENESTEN

Support til Tjenesten ydes kun til Kunder, der har indgået kontrakt om betalingsversioner af Tjenesten, og er ikke inkluderet i gratis versioner af Tjenesten. Kunder, der bruger en gratis version af Tjenesten, henvises til webstedet for yderligere oplysninger om supportspørgsmål.

Kunden er klar over, at Storegate yder teknisk support via fjernbetjening. Fjernstyring kræver kundens samtykke. Kunden er klar over, at Storegate gennem denne fjernstyring får adgang til kundens computersystem. Kunden er klar over og accepterer, at Storegate ikke påtager sig noget ansvar for skader - direkte eller indirekte - som kunden måtte blive påført ved brug af teknisk support via fjernstyring, medmindre sådanne skader er påført kunden ved forsætlig eller groft uagtsom handling fra Storegates side.

10. BETALINGSBETINGELSER

Kunder, der vælger at oprette en konto til en betalingsversion af Tjenesten, vil blive opkrævet af Storegate på den måde, der er aftalt mellem parterne, dvs. i overensstemmelse med den valgte betalingsmetode og betalingsperiode. Opkrævningen sker i overensstemmelse med Storegates til enhver tid gældende prisliste for Tjenesten, som offentliggøres på webstedet, medmindre andet er aftalt mellem parterne.

Storegate forbeholder sig ret til at ændre priserne for Tjenesten til enhver tid. Sådanne ændringer træder dog først i kraft, efter at Storegate har offentliggjort en ny prisliste på hjemmesiden og informeret kunden om prisændringerne. Hvis Kunden ikke accepterer prisændringen, har Kunden ret til inden for tres (60) dage efter, at Storegate har informeret Kunden om ændringerne, at opsige Brugeraftalen med øjeblikkelig virkning, i hvilket tilfælde Tjenesten beholdes for den resterende periode, der allerede er betalt, og derefter opsiges. En Kunde, der ikke har opsagt Brugeraftalen inden for denne periode, anses for at have accepteret ændringerne.

Alle gebyrer skal betales på forhånd, medmindre andet er angivet. I tilfælde, hvor tjenesten faktureres efter forbrug, kan der dog ske efterfølgende fakturering/kreditering. Ved betaling via faktura forbeholder Storegate sig ret til at opkræve et faktureringsgebyr i overensstemmelse med Storegates til enhver tid gældende prisliste. Kunden kan til enhver tid ændre betalingsmetode, når Kunden er logget ind på sin konto for Tjenesten. Ændringen træder så i kraft fra den næste betalingsperiode.

I tilfælde af at kunden ikke har betalt i overensstemmelse med fakturaen eller ikke har dækning for betalingen på det angivne kreditkort, har Storegate ret til at suspendere hele eller dele af tjenesten, indtil kunden har betalt hele beløbet. Hvis kunden ikke betaler på trods af en påmindelse fra Storegate, er Storegate berettiget til straks at opsige kundens brugeraftale. I tilfælde af forsinket betaling har Storegate også ret til erstatning for betalingspåmindelser, inkassoomkostninger og ret til strafrenter i henhold til lovgivningen.

Kunden er ansvarlig for at underrette Storegate, hvis faktureringsoplysningerne skal ændres. Hvis Kunden har valgt at modtage en faktura pr. e-mail, og Kundens angivne e-mailadresse er forkert, eller hvis fakturaen i øvrigt ikke når frem til Kundens e-mailadresse, er Storegate berettiget til i stedet at sende en papirfaktura mod et gebyr.

Indbetalinger er bindende og kan ikke refunderes ved opsigelse af brugeraftalen eller ved nedgradering/deaktivering, uanset årsagen til opsigelsen af brugeraftalen eller tidspunktet for opsigelsen.

11. FORBRUGERNES FORTRYDELSESRET

Hvis du bruger tjenesten som forbruger, har Storegate 14 dages fortrydelsesret i overensstemmelse med gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning fra den dato, hvor din brugerkonto blev registreret på webstedet. Hvis du har til hensigt at udøve din fortrydelsesret, skal du underrette Storegate pr. e-mail til support@storegate.com inden for ovennævnte periode. Hvis du ønsker at udøve din fortrydelsesret, kan du også bruge den standardformular, der er tilgængelig på Forbrugerstyrelsens websted.

12. KRAV, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF KUNDENS BRUG AF TJENESTEN

Hvis der rejses et krav mod Storegate eller anlægges en retssag mod Storegate på grund af kundens brug af tjenesten, forpligter kunden sig til at erstatte Storegate for alle skader, som Storegate pådrager sig som følge af et sådant krav (herunder, men ikke begrænset til, omkostninger som følge af et forlig eller en dom). Dette tilsagn gælder kun, hvis kunden får skriftlig meddelelse fra Storegate inden for en rimelig frist efter, at kravet er rejst, eller at der er anlagt en retssag mod Storegate, og hvis kunden har fået mulighed for at godkende et eventuelt forlig eller lignende tilsagn.

13. BEGRÆNSNING AF ANSVAR

Storegate er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte skader eller følgeskader (f.eks. økonomiske skader, indtægtstab eller tab af data), som måtte ramme kunden eller tredjeparter som følge af tjenesten eller kundens brug af tjenesten. Storegate kan ikke holdes ansvarlig for indtrængen i data eller manglende fortrolighed af data i forbindelse med overførsel af oplysninger via internettet ved brug af tjenesten.

I det omfang det er muligt i henhold til gældende lovgivning, er Storegate heller ikke ansvarlig for direkte skader, der kan ramme kunden eller tredjeparter som følge af tjenesten eller kundens brug af tjenesten.

Storegates ansvar i henhold til Brugeraftalen er under alle omstændigheder altid begrænset til et beløb svarende til det årlige gebyr, som Kunden har betalt for Tjenesten i henhold til denne Brugeraftale, men ikke mere end 10.000 SEK. Krav, der overstiger dette beløb, kan ikke gøres gældende af kunden over for Storegate. Denne begrænsning gælder også, selv om andre garantier eller retsmidler i henhold til denne brugeraftale ikke opfylder deres formål.

Storegates ansvar er begrænset til ovenstående, medmindre der er tale om forsæt eller grov uagtsomhed.

Storegates ansvar i henhold til dette afsnit gælder, i det omfang det er muligt i henhold til gældende lovgivning (herunder gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning), ikke for gratis versioner af Tjenesten.

14. KONTRAKTENS VARIGHED OG OPSIGELSE

Denne brugeraftale træder i kraft den dag, hvor kunden tilmelder sig tjenesten ved at registrere sig via webstedet, og den er gyldig indtil videre. Brugeraftalen kan opsiges af begge parter ved udgangen af den aktuelle betalingsperiode, forudsat at opsigelsen sker senest tredive (30) dage før betalingsperiodens udløb. Den tilsvarende opsigelsesfrist gælder, hvis kunden ønsker at nedjustere kontoens størrelse eller deaktivere aktiverede betalingstjenester inden for rammerne af tjenesten. Hvis Brugeraftalen ikke opsiges senest tredive (30) dage før udløbet af den aktuelle betalingsperiode, forlænges Brugeraftalen med en periode svarende til længden af den sidste betalingsperiode med et varsel på tredive (30) dage.

Kunden kan primært opsige Brugeraftalen via sin konto til Tjenesten. Hvis loginoplysningerne mangler, er det muligt at sende en skriftlig meddelelse om opsigelse til Storegate. Storegate kan i så fald kræve, at den person, der ønsker at opsige Brugeraftalen, skal bevise sin identitet.

Ved opsigelse af Brugeraftalen har Kunden adgang til Tjenesten i den resterende tid, som Kunden allerede har betalt for. Det er Kundens ansvar at tømme sin konto, inden aftaleperioden for Tjenesten udløber. Hvis dette ikke sker, vil Storegate opbevare de resterende filer i to (2) måneder i tilfælde af en genaktivering af kontoen. Herefter er Storegate berettiget til at slette de resterende filer. I tilfælde af at kunden har brug for bistand fra Storegate til overførsel af oplysninger, har Storegate ret til kompensation i overensstemmelse med Storegates til enhver tid gældende prisliste for konsulenttjenester for denne bistand.

Storegate forbeholder sig ret til straks at opsige Brugeraftalen og/eller lukke hele eller dele af Tjenesten (herunder straks at rydde lagerområdet) for en Kunde, der bruger Tjenesten i strid med denne Brugeraftale eller Storegates instruktioner, bruger Tjenesten til lagring og/eller overførsel af urimeligt store datamængder eller til urimeligt lange datasessioner i forhold til en gennemsnitlig brug af Tjenesten, eller for en Kunde, som Storegate på anden måde vurderer, at der er risiko for alvorlige forstyrrelser i brugen af Storegates system, eller som tydeligvis misbruger Tjenesten.

Kunden er klar over, at Storegate har ret til at opsige Brugeraftalen og rydde lagerpladsen for kunder i den gratis version af tjenesten, som har været inaktive i mere end seks (6) måneder. I tilfælde af at Storegate har til hensigt at opsige Brugeraftalen på grund af inaktivitet, skal Storegate underrette Kundens e-mailadresse. Kunden kan derefter aktivere Tjenesten for at beholde Tjenesten på de samme betingelser som tidligere. Hvis Kunden ikke har aktiveret Tjenesten inden for en (1) måned fra modtagelsen af en sådan meddelelse om opsigelse, er Storegate berettiget til at opsige Kundens konto og rydde lagerpladsen.

Storegate er også berettiget til at opsige Brugeraftalen med øjeblikkelig virkning, hvis Kunden erklæres konkurs, indstiller sine betalinger, træder i likvidation eller på anden måde kan betragtes som insolvent.

I tilfælde af Storegates opsigelse af Brugeraftalen som følge af Kundens kontraktbrud forbeholder Storegate sig ret til at kræve erstatning fra Kunden for enhver skade, som Storegate lider som følge af kontraktbruddet.

15. FORCE MAJEURE

En part er fritaget for sanktioner for manglende opfyldelse af en bestemt forpligtelse i henhold til brugeraftalen, hvis den manglende opfyldelse er baseret på en omstændighed af den art, der er angivet nedenfor ("undtagelsesomstændighed"), og omstændigheden forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør den rettidige opfyldelse af forpligtelsen, og parten ikke kunne kontrollere omstændigheden. Som en undskyldende omstændighed anses bl.a. en handling eller undladelse fra en offentlig myndigheds side, ny eller ændret lovgivning, konflikt på arbejdsmarkedet, blokade, lynstrejke, brand, oversvømmelse, mangel på transport, varer eller energi, eller for fejl eller forsinkelser i leverandørens levering af varer eller tjenesteydelser som følge af ovennævnte omstændighed samt fejl i det offentlige data- eller telefonnet.

16. ANDRE

Kunden har ikke ret til at overføre sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne brugeraftale uden Storegates skriftlige samtykke. Storegate har ret til at overføre sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne Brugeraftale i sin helhed.

Storegate er berettiget til at anvende en underleverandør til at sikre tjenestens funktionalitet og tjenestens opfyldelse af forpligtelser i henhold til denne brugeraftale. Storegate er ansvarlig for underleverandøren som for sine egne handlinger.

Meddelelser til kunden sendes til den e-mailadresse, som kunden har angivet i brugeraftalen. Meddelelser fra Kunden til Storegate kan sendes via afsnittet "Kontakt os" på webstedet. Meddelelser anses for at være modtaget af Storegate, når Storegate bekræfter modtagelsen med en personlig henvisning (ikke et automatisk svar).

17. GÆLDENDE LOV OG TVISTER

Nordisk lovgivning finder anvendelse på denne brugeraftale.

I tilfælde af tvister er det altid vores mål at finde den bedst mulige løsning på det, der er sket. Hvis tvisten ikke kan løses i enighed med Storegates support, kan du, hvis du bruger tjenesten som forbruger, henvende dig til det almindelige klagenævn (ARN).

Enhver tvist, der opstår i forbindelse med brugeraftalen, og som ikke kan løses på anden måde som beskrevet ovenfor, skal afgøres endeligt af en Nordisk offentlig domstol.