Storegate BCP – Business Contingency Planning

En digital krisledningsplan

Säkerställer att viktig information för den löpande verksamheten är uppdaterad och tillgänglig under den mest kritiska fasen​ om verksamheten drabbas av exempelvis ransomware, supply chain-attacker, stöld eller brand.

Cyberberedskap i Storegates svenska molntjänst.

Beredskap för verksamheten

Med Storegate BCP, en digital krisledningsplan, är viktiga filer åtkomliga via internet i Storegates webbgränssnitt för utvalda medarbetare, partners och externa kontakter. Data är tillgänglig i en förbestämd mappstruktur med behörighetssystem baserat på användare och grupper​. Det gör det snabbt och enkelt att komma igång om olyckan skulle vara framme.

BCP - En digital krisledningsplan

Boka kostnadsfri demo

Vi berättar gärna mer om Storegate BCP och hur vi kan hjälpa dig få cyberberedskap. Fyll i din e-postadress så kontaktar vi dig.

Säkerställ uppdaterad information

Storegate BCP, Business Contingency Planning, säkerställer att viktig data finns tillgänglig om verksamheten drabbas av exempelvis en cyberattack. Tillsammans med dig som kund analyserar vi er verksamhet. Därefter installerar vi en mjukvara som dagligen kopierar över viktig information från olika källor och ser till att den alltid hålls uppdaterad. Det gör det enkelt för verksamheten att snabbt komma igång under den mest kritiska fasen​.

  • Fakturering av kunder​
  • Betalningar till leverantörer​
  • Kontaktlistor​
  • Avtal, immateriell egendom​
  • Kundspecifik information​
  • Krisplaner​
  • HR-info, organisationsscheman, anställningsavtal etc.​

Lagring i Sverige under svensk lag

Som en svensk molntjänst utvecklar vi egna tjänster och lagrar all information i Sverige. Du får en tjänst som lyder under svensk lag med full kontroll på din information.

Karta över sverige

Varför behövs en digital krisledningsplan?

De senaste åren har attacker med skadlig kod ökat och cybersäkerhet har klättrat till toppen av många företags agenda. En verksamhet som drabbas av Ransomware, virus, DDOS- eller Supply chain attacker, ​översvämning, stöld eller brand​ drabbas ofta också hårt ekonomiskt. Dels kan en cyberattack vara förenat med en dyr lösensumma och dels kan det tillkomma stora kostnader för en verksamhet som står stilla.

Vad händer vid en incident?

När en incident uppstår kan verksamheten nå all viktig information via Storegate. Användare och behörigheter är uppsatta i förväg och startsträckan är därför kort. Med Storegate BCP får du alltid svensk support och personlig supportkontakt.