Kontakt os Log ind

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Vi er forpligtet til at beskytte personoplysninger

Om Storegate

Storegate AB, org.nr. 556623-6179, Pirgatan 1, 374 35 Karlshamn, ("Storegate", "vi" eller "os") er den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger. En af Storegates grundlæggende værdier er, at vi tager vores kunders privatliv meget alvorligt, og vi har et stærkt fokus på at sikre, at Storegates løsninger og procedurer blandt medarbejderne er så sikre som muligt for at beskytte vores kunders oplysninger. Det er således Storegates mål at overholde alle gældende love og regler for beskyttelse af personoplysninger.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan og hvorfor vi indsamler, bruger, opbevarer, videregiver og beskytter dine personoplysninger. Privatlivspolitikken forklarer også, hvilke rettigheder du har i forhold til Storegate vedrørende behandlingen af dine personlige data. Privatlivspolitikken overholder alle gældende love og regler, der findes for at beskytte enkeltpersoners privatliv, herunder men ikke begrænset til lov (2018:218), med supplerende bestemmelse til EU's databeskyttelsesforordning og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (databeskyttelsesforordningen).

Når du bruger Storegates tjenester, indsamler Storegate dine personlige data og behandler dem i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. Det er derfor vigtigt, at du læser og forstår privatlivspolitikken, før du bruger Storegates tjenester.

Når du som erhvervsdrivende, forening eller organisation i den offentlige sektor bruger Storegate til at opbevare oplysninger om dine kunder, skal du altid underskrive en persondatabehandleraftale med os og oplyse formålet med behandlingen.

Hvilke personoplysninger behandles og med hvilket formål?

Hos Storegate skelner vi mellem oplysninger i forbindelse med din konto og de oplysninger, du gemmer hos os. Når det drejer sig om personlige data knyttet til kundekontoen, såsom e-mailadresse, navn, adresse, telefonnummer osv. har kundeservice og andre supportmedarbejdere adgang til disse via administrationsgrænseflader.

Med hensyn til oplysninger, der er lagret af kunden, er det kun nogle få personer, der i sjældne tilfælde og efter at have anmodet om adgangstilladelse fra kunden (læs mere om adgangstilladelse), har ret til at få adgang til kundens konto. Storegate behandler personoplysninger, som kunden har givet i forbindelse med indgåelse af et abonnement eller afprøvning af en tjeneste. Personoplysningerne behandles for at Storegate kan opfylde indgåede aftaler om levering af tjenester, for administration og fakturering af disse og for at Storegate kan opfylde sine forpligtelser i henhold til Nordisk lovgivning. Ud over behandlingen af personoplysninger til ovennævnte formål kan Storegate anvende personoplysningerne til udsendelse af information, nyhedsbreve og direkte markedsføring. Med hensyn til de to sidstnævnte forudsættes det dog, at du har givet dit samtykke til behandlingen.

De personoplysninger, som Storegate indsamler og behandler, kan, afhængigt af sammenhængen, omfatte:

  • navn og kontaktoplysninger, herunder adresse, mobilnummer og e-mail-adresse
  • socialsikringsnummer
  • faktureringsoplysninger, betalings- og kreditkortnumre og andre oplysninger, som du giver i forbindelse med køb af vores tjeneste
  • brugernavn og adgangskode til vores tjenester
  • andre oplysninger, der er relevante for kundeundersøgelser, reklamer eller tilbud
  • IP-adresse og oplysninger, der er givet i støttesager.

Retsgrundlag

Den generelle forordning om databeskyttelse kræver et retsgrundlag for al behandling af personoplysninger. Retsgrundlaget for hver enkelt behandling er anført nedenfor.Samtykke: Direkte markedsføring og nyhedsbreve.Aftaleopfyldelse: Levering, administration og fakturering af Storegates service.Juridisk forpligtelse: Fakturadokumentation gemmes i overensstemmelse med gældende regnskabsregler.

Opbevaring

Storegate træffer alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at dine personlige oplysninger behandles og opbevares sikkert. Dine personoplysninger opbevares aldrig længere end tilladt i henhold til gældende lovgivning eller for at opfylde de formål, der er anført ovenfor. Dine personoplysninger behandles af os i følgende tidsrum.

Kunde: Som kunde hos Storegate gemmes dine personlige oplysninger, indtil du trækker dig tilbage fra tjenesten.
Dette gælder dog ikke, hvis vi har brug for at gemme dine personoplysninger længere tid på grund af et af nedenstående punkter.Aftaleopfyldelse: Personoplysninger (navn, personnummer, socialsikringsnummer, adresse, telefonnummer, e-mail og betalingsoplysninger), der er afgivet i forbindelse med bestilling af tjenesten, gemmes så længe, som det er nødvendigt for Storegate for at opfylde aftalen med dig.

Juridisk forpligtelse: Storegate gemmer fakturadokumentation så længe, som det kræves i henhold til gældende regnskabsregler.Samtykke: I tilfælde, hvor vi behandler dine personoplysninger med støtte fra dit samtykke, gemmer vi kun dine personoplysninger så længe, som vi har dit samtykke hertil, medmindre vi har behov for at opbevare dem på grund af et af de ovennævnte punkter.

Når Storegate ikke længere har grund til at behandle dine personoplysninger, f.eks. hvis du opsiger din konto, eller hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil dine personoplysninger blive slettet inden for 60 dage. Denne periode på 60 dage starter, for opsigelse af en konto, fra den dato, hvor kontoen udløber. I løbet af disse 60 dage kan vi stadig sende dig oplysninger, da du kan genaktivere din konto i løbet af denne periode. Hvis du ikke ønsker at modtage oplysninger i denne periode, skal du kontakte support for at blive glemt.

Videregivelse af oplysninger til en anden part

Beskyttelse af dine personlige oplysninger er en vigtig del af Storegates forretning, og de oplysninger, du gemmer hos os, videregives som regel aldrig til andre, medmindre du selv giver dit samtykke hertil, eller hvis det sker i overensstemmelse med nedenstående afsnit. For at præcisere dette yderligere, vil Storegate under ingen omstændigheder sælge, dele eller videregive oplysninger, medmindre det kræves i henhold til foreskrevet lovgivning, eller hvis det er et direkte resultat af en retssag.

For at Storegate kan levere sine tjenester, kan det dog betyde, at kundeoplysninger deles med en anden part. I disse tilfælde udviser Storegate altid den største forsigtighed. De parter, til hvem der sker overførsel som en nødvendig del af Storegates mulighed for at levere sine tjenester, bistår Storegate med følgende:

  • Forvaltning af fakturaer og kreditkort
  • Udsendelse af informationsmails, f.eks. nyhedsbreve. E-mails, der sendes med hjælp fra tredjeparter, sendes direkte af Storegate.

Forvaltning af andre oplysninger

"Andre oplysninger": oplysninger, der ikke vedrører enkeltpersoner. Vi bruger sådanne oplysninger på vores websteder. Det kan f.eks. være tidspunktet for besøg på websider, adgangstidspunkter, browserversion, operativsystem og andre data, der ikke er knyttet til en person. Med disse oplysninger kan Storegate se, hvordan tjenesterne bruges, men ikke hvad der er gemt. Det kan f.eks. være typen af upload, hvilke menuer der bruges, hvilke tidspunkter appsne forbinder etc. Med disse oplysninger kan vi forbedre vores tjenester, så vores kunder får en bedre brugeroplevelse.

Dine rettigheder

En gang om året har du ret til gratis at anmode om oplysninger om, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, og hvordan de bruges. Hvis du ønsker sådanne oplysninger, kan du kontakte os ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger. Storegate ønsker at sikre, at dine personoplysninger er korrekte og ajourførte. Derfor kan du til enhver tid ændre dine personoplysninger ved at sende en e-mail til os på support@storegate.se.

Du kan til enhver tid anmode om, at vi sletter personoplysninger om dig. Storegate sletter i så fald de pågældende personoplysninger, hvis de ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet. Storegate vil også gøre dette, når du trækker dit samtykke til behandlingen tilbage. Desuden har du ret til at kræve, at Storegate begrænser sin behandling af personoplysninger i visse tilfælde, og du har ret til at gøre indsigelse mod visse behandlinger af dine personoplysninger. Desuden har du ret til at anmode om, at Storegate overfører dine personoplysninger til en anden dataansvarlig i elektronisk format.

Som nævnt ovenfor vil dine personoplysninger ikke blive behandlet til formål som f.eks. direkte markedsføring, hvis du gør indsigelse mod en sådan behandling. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til behandling af personoplysninger. En sådan tilbagetrækning kan begrænses til kun at omfatte en del af behandlingen, f.eks. behandling i forbindelse med direkte markedsføring. Tilbagetrækning af dit samtykke påvirker ikke lovligheden af Storegates behandling af personoplysninger, indtil du trækker dit samtykke tilbage. Du kan indgive en klage til Datatilsynet, hvis du mener, at Storegates behandling af dine personoplysninger ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Sikkerhed

Vi er forpligtet til at behandle dine personlige oplysninger sikkert. For at forhindre uautoriseret brug eller eksponering af dine personoplysninger anvender vi passende og rimelige fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger i forhold til mængden og følsomheden af personoplysningerne for at sikre et passende sikkerhedsniveau.

Cookies

For at kunne levere vores tjenester med den højest mulige kvalitet anvendes cookies og lignende teknologier på Storegates websted. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på den besøgendes computer, og som kan bruges til at følge, hvad den besøgende gør på hjemmesiden. Cookies kan ikke identificere dig personligt, men kun den browser, der er installeret på din computer, og som du bruger, når du besøger det pågældende websted. Der findes derfor forskellige cookies på forskellige computere, hvis du bruger forskellige computere til at få adgang til vores websteder. Cookies bærer ikke virus og kan ikke ødelægge andre oplysninger, der er gemt på din computer. Storegate bruger cookies til at udarbejde statistik over brugen af webstedet eller tjenesten. Statistikken ses kun som tal og er ikke knyttet til personoplysninger.

Cookies kategoriseres normalt efter deres oprindelse og efter, om de gemmes i din browser eller ej. For det første kan cookies enten sendes til dig af det websted, du besøger (såkaldt førstepartscookie), eller af en anden organisation, der leverer tjenester til det pågældende websted, f.eks. et analyse- og statistikfirma (såkaldt tredjepartscookie). Cookies kan yderligere opdeles i sessionscookies og permanente cookies. En sessions-cookie sendes til din computer for at få websiderne til at fungere korrekt under dit besøg og gemmes ikke på din computer, men slettes og forsvinder, når du lukker din browser. F.eks. er funktionen af en sessionscookie, at den aktiveres, når du vender tilbage til en tidligere besøgt del af webstedet, hvilket gør det lettere for dig at navigere på webstedet. En permanent cookie derimod gemmes i din browser og gør det således muligt for et websted at genkende din computers IP-adresse, selv om du slukker din computer eller logger ud mellem besøgene.

Storegate bruger både sessionscookies og permanente cookies på hjemmesiden. Begge typer cookies er hovedsageligt nødvendige for at vores tjenester kan fungere, for at hjælpe os med at forbedre vores levering af produkter og tjenester, give dig yderligere funktioner eller hjælpe os med at målrette relevante og tilpassede annoncer til dig. Alle kan selv bestemme, direkte i deres browser, om de vil acceptere cookies eller ej.

Ændringer i privatlivspolitikken

Storegate forbeholder sig ret til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik til enhver tid i det omfang, ændringerne er nødvendige for at afhjælpe forstyrrelser eller opfylde nye juridiske eller tekniske krav. Alle ændringer af denne privatlivspolitik vil blive meddelt via tjenesten, på Storegates websted eller via e-mail. Hvis ændringerne vedrører en sådan behandling af personoplysninger, som vi udfører på grundlag af dit samtykke, vil vi give dig mulighed for at give dit samtykke igen.

Andre

Alt materiale på www.storegate.com er ophavsretligt beskyttet af Storegate AB, medmindre andet er angivet. Andre mærker og produkter nævnt på www.storegate.com er sandsynligvis ophavsretligt beskyttet og varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Kontaktoplysninger


Storegate er den dataansvarlige for personoplysninger og har følgende kontaktoplysninger: Storegate AB, Pirgatan 13, 374 35 Karlshamn, info@storegate.com.


Storegate har udpeget en databeskyttelsesansvarlig, som har følgende kontaktoplysninger: Martin Källström, Pirgatan 13, 374 35 Karlshamn, dpo@storegate.com.

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, anmodninger om berigtigelse og/eller sletning af personoplysninger eller andre spørgsmål vedrørende dine personoplysninger, bedes du kontakte Storegate eller den databeskyttelsesansvarlige ved at sende et brev eller en e-mail til de adresser, der er anført ovenfor.