skip to Main Content

Varför lagra filer i Sverige?

Den korta förklaringen är för att du vill vara trygg, för att du på ett enkelt sätt vill följa nya lagar och regler, och för att du vill skydda din och dina kunders uppgifter. En längre förklaring får du om du klickar dig runt på de här sidorna.

Hur funkar personuppgiftslagen/GDPR när jag använder en molntjänst för datalagring?

Som företagare har du ett juridiskt ansvar att behandla personuppgifter på ett godkänt sätt. EU:s dataskyddsförordning kräver regler som ger ett likvärdigt skydd för individen hos alla sina medlemsstater. Dock finns inga riktiga garantier för det utanför unionen, och därför vill man begränsa överföringen i syftet att skydda personuppgifter och personlig integritet.