skip to Main Content

Det handlar inte enbart om GDPR!

GDPR skyddar individens rätt vid lagring av personuppgifter. Ur företagens synvinkel så finns andra aspekter som är minst lika viktiga att tänka på när man väljer molntjänst för att lagra, dela och samarbeta med företagets filer. För att uppnå kraven…

Läs mer