skip to Main Content

Arbeta direkt i molnet via utforskaren. Kom åt och dela gemensamma filer i teamet och projektet.

Storegate Projekt


En gemensam lagringsyta med plats för flera projekt

Alla filer online, fil-låsning för att undvika konfliktkopior, stöd för att sätta behörighet på flera nivåer.

79 kr

per användare/månad

exkl. moms

Från 10 användare
100 GB ingår

Inga betalningsuppgifter behövs när du provar gratis.

Med Storegate Projekt får ni en lättanvänd projektplats där alla i projektet kan arbeta med filerna som vanligt från vilken dator som helst i ett svenskt moln.

Med Storegate Projekt får ni en administratör som har kontroll över de användare som bjuds in och de tjänster ni väljer att aktivera. Alla kan enkelt sätta olika rättigheter i mappar och här finns även möjlighet att skapa grupper för t.ex. olika projekt. Hela tjänsten sammanställs på en faktura.

När ni samarbetar med projektets filer så sker det direkt i molnet (ej synk). Detta för att kunna hantera större mängder information (inga filer på lokala klienter), undvika konfliktkopior (vanligt med synk) och för att få större kontroll över företagets filer.  Alla lagrade filer går dessutom att komma åt från både webben eller mobilen när som helst.

Storegate Projekt finns för Windows och Mac, och appar finns för Android och iPhone/iPad.

Dela filer och mappar säkert med BankID

Med Storegate kan man enkelt dela filer och mappar som sedan enbart kan nås via en säker BankID-inloggning. Ovärderligt för företag som vill säkerställa identiteten på de som skall komma åt utdelad information.

Dela filer med BankID

Office ♥ Storegate Projekt

I Storegate Projekt kan användarna jobba i Office-prorgam som vanligt, men lagra viktiga filer i ett svenskt moln. Storegate Projekt har stöd för både lokalinstallerat Office-paket och Office Online. I Office Online (kräver Office 365-inloggning) så kan man dessutom ändra och skapa kalkylblad, presentationer och dokument var du vill, när du vill – direkt i webbläsaren. På webben kan även medlemmar i teamet jobba direkt i samma dokument och se varandras ändringar i realtid. Alla ändringar sparas automatiskt i teamets Online-mapp och med versionshistorik kan man även återskapa tidigare versioner av samma dokument. Eftersom Storegate Projekt fungerar med många olika plattformar, och parallellt med andra lösningar, kan man använda tjänsten för alla filer inte bara som ett komplement för de filer som behövs lagras i Sverige.

Full kontroll

Ni delar enkelt filer och mappar från Storegate Projekt genom att skapa en länk, och bestämmer då vem som skall se vad, hur många gånger en fil får laddas ner, om en delning ska ha lösenordsskydd eller upphöra efter ett visst datum. På samma sätt kan ni även samla in information som t.ex. offerter eller stora filer från andra företag utan att de behöver skapa konto på Storegate.

Administratören har full kontroll på företagets molntjänster som till exempel behörigheter, antal versioner av filer, status på förbrukad lagringsyta, aktiva licenser och så vidare. Försvinner t.ex. en enhet så tar man snabbt bort åtkomsten från den, och all data är säker.
Kompromissa aldrig med säkerheten kring ditt företags data. Storegate ger dig som administratör full kontroll och användarna enkla verktyg för att komma åt filer via dator och mobil.

”Våra projekt involverar externa leverantörer som alla har egna lösningar. Med Storegate kan vi arbeta tillsammans helt plattformsoberoende”

Richard Runnedal, Byggledare Skanova

Svensk support

Som företagskund får du personlig hjälp att hitta rätt lösning och komma igång med alla våra tjänster. Via vår kunskapsbank hittar du enkelt svaren på vanliga frågor eller kommer i kontakt med vår support. Vi pratar gärna med dig!

”Utsedd till Europas bästa molntjänst för svenska företag”
av IDG Techworld.

Säkert, snabbt och i Sverige

Hos oss är ni säkra. All information överförs i krypterad form och lagras på dubblerade servermiljöer i svenska datahallar med högsta säkerhet. Alla filer är endast tillgängliga för de med behörighet, och kontoinnehavaren behåller ensamt äganderätten till lagrad information. Storegate tillämpar https-krypterad login-auktorisering, vilket innebär att användarnamn och lösenord alltid är krypterade över samtliga protokoll. Vår partner Telia Carrier står för infrastrukturen för nättrafik och åtkomst. Snabb, säker lagring under svensk lag i ett svenskt moln.

 

 

Arbeta direkt i molnet

Med vårt program Cloud Folder så kommer du smidigt åt filer direkt i molnet utan att behöva synka filerna.

Om man jobbar i större projekt med många medlemmar så kan det vara en nackdel att behöva synka alla dessa filer lokalt. Förutom att dessa filer tar stor plats på den lokala datorn så finns dessutom risk för att det uppstår konfliktkopior. Arbetar ni direkt i molnet så slipper ni dessa problem och med fillåsning kan man dessutom få information innan om någon arbetar med filen. Jobbar man via webben och Office Online kan man dessutom vara inne flera samtidigt i samma dokument och se ändringarna direkt.

Tjänsten stödjer Windows och macOS.

Back To Top

Synka personliga filer

Jobbar du med teamets filer i molnet men vill enkelt komma åt dina personliga filer på fler datorer, i mobilen eller på webben så ska du installera vår synk-klient. Du får en mapp i datorn som synkroniseras med ditt konto på Storegate.

Du har alltid tillgång till den senaste versionen av en fil , oavsett om du öppnar den från din dator eller mobil. Det är enkelt att dela presentationer och dokument med kunder, leverantörer och samarbetspartners i projekt – eller att samla in filer – genom en utdelad länk från din synkmapp.

Tjänsten stödjer Windows och Mac.

Back To Top

Sätt behörighet i flera nivåer

Med Storegate Team Online går det att lägga behörigheter i alla mappnivåer. Detta gör att man t.ex. kan ha projektmappar och sedan ge behörigheter i specifika undermappar. 

Tjänsten lämpar sig till allt från små projekt till samarbete på koncernnivå. Då det finns stöd för loggning av varje filhändelse så kan dessutom säkert se vem som har gjort vad i dessa mappar.

Back To Top

Mobila appar

Med Storegates mobila appar kan du komma åt dina filer från mobilen samt få backup på mobilens bilder och videos. 

Apparna ingår och du hämtar de enkelt och kostnadsfritt på Appstore eller Google Play. När du installerar appen så kan du välja att få automatiskt backup av bilder och videos i mobilen, även praktiskt om du har ont om lagringsutrymme i mobilen. Du kommer även åt filer som du lagrat från andra enheter i mobilen via appen och du kan även dela dessa filer och mappar enkelt.

Tjänsten stödjer Android och iPhone/iPad.

Back To Top

Plattformsoberoende

Storegate Team Online är en säker och plattformsoberoende tjänst som är lämplig för interna och externa samarbeten i företag, projektgrupper, styrelser etc. oavsett storlek.

Varje användare i teamet får en Storegate-mapp i datorn där de kommer åt de mappar och filer som man har rättigheter till. Användarna jobbar i sina vanliga program, till exempel Office 365, men lagrar filerna i ett svenskt moln. Tjänsten har stöd för fil-låsning och versionshantering i såväl Office-dokument som CAD-ritningar. Det kallar vi plattformsoberoende – på riktigt.

Tjänsten stödjer Windows och Mac OS X, och appar finns för Android och Apple iOS samt har stöd för de som använder terminalserver eller fjärrskrivbord.

Back To Top

Webbgränssnitt

Via vårt moderna webbgränssnitt så kommer du åt dina filer från vilken dator eller läsplatta som helst.

På webben kan du ladda upp och hantera dina filer och mappar med drag´n´drop. Här kan du dessutom hantera dina kontoinställningar och uppgradera tjänsten vid behov.

Tjänsten stödjer de flesta moderna webbläsare.

Back To Top

Hantera grupper

Administratören skapar enkelt grupper så att man får bättre kontroll på behörigheterna.

Genom att gruppera underanvändare i t.ex. avdelningstillhörighet eller projekt så underlättar det vid skapandet av nya mappar.

Back To Top

Hantera användare

Administratören skapar enkelt underanvändare och en inbjudan skickas ut.

Underanvändare registrerar sig själv och kommer snabbt igång. Administratören kan även ta bort användare eller blockera inloggning vid behov.

Back To Top

Administrering av företagets användare och funktionalitet

Administratören har fulla rättigheter och kan ha full kontroll på hur tjänsten använts. 

Funktioner finns för att dela ut quota (lagringsutrymme), blockera inloggning, sätta rättigheter i rotmapp etc. Inställningarna är enkla att hantera och kräver ingen djup datakunskap.

Back To Top

Versionshantering

Med versionshantering kan du enkelt gå tillbaka till en föregående version. 

Med funktionen versionshantering kan du välja vilken version av dokumentet du vill gå tillbaka till. Oslagbart verktyg vid flera tillfällen, inte minst om du drabbats av ransomware. Då går du bara tillbaka till den version som senast fungerade.

Back To Top

Händelselogg

I tjänsten finns en specifik loggningsfunktion för administratören som t.ex. kan vara bra med tanke på kraven från GDPR (General Data Protection Regulation).

Loggningsfunktionen visar vad som har hänt inne på lagringskontot, om t.ex. en fil raderats eller flyttats (gäller ej backup). En värdefull funktion för att kunna följa upp vad som verkligen har hänt med de lagrade filerna.

Back To Top

GDPR

Storegate följer GDPR.

Som kund hos Storegate har vi sett till att du kan följa GDPR. Först och främst så finns all data lagrad i Sverige (GDPR kräver lagring inom EU). Att det är svensk lagring skyddar även din data från att drabbas av utländska lagar. Läs mer här.

Back To Top

Arkivering

Med Storegate är det enkelt att arkivera er digitala information. All arkiverad data lagras i dubbla lagringssystem i Sverige.

Beroende på vad ni valt för lösning så kan arkivering ske på olika sätt, via webben, via WebDAV, via våra backupklienter eller via vårt API. Har du frågor angående vilken lösning som passar ert företag bäst så kontakta oss.

Back To Top

Kryptering

Alla filer som lagras i Storegates system är krypterade med en egenutvecklad systemgenererad krypteringsalgoritm. Vidare lagras alla filer i systemen med förvrängda sökvägar och filnamn. 

Detta innebär att man aldrig kan spåra vilka filer och hänvisningar som hör ihop med filernas ägare, dvs. kontoinnehavaren. För alla tjänster och protokoll på Storegate appliceras även 128-bitars SSL kryptering vid överföring.  Systemet har inbyggd skydd mot SQL-injektion och brute force-attacker. Systemet kommer automatiskt blockera misslyckade inloggningsförsök som upprepas baserade på IP-adress och användarnamn.

Back To Top

Dela filer/mappar

Via webben och apparna så kan du enkelt dela ut filer och mappar till kollegor och samarbetspartners. 

Det finns dessutom en rad inställningsmöjligheter för utdelningen. T.ex. kan du bestämma hur länge den skall vara aktiv, hur många gånger som den får laddas ner eller om det skall finnas lösenord på den. Ett utmärkt verktyg när du vill dela med dig av stora filer eller hela mappar. Du kan dessutom direkt maila länkar direkt från webben utan tillgång till ett mailprogram.

Back To Top

Lagring i Sverige

När du använder Storegate så lagras alla filer i servrar som ägs av Storegate till 100%. På det viset kan vi garantera våra kunder full integritet och att ingen information används för andra syften än att lagra den. Infrastrukturen för lagring har vi placerat i svenska datahallar hos vår svenska partner Telia Carrier som, med sitt världsledande stamnät, också ansvarar för all Internettrafik.

Back To Top

Behörigheter i Gemensam mapp

I den gemensamma mappen kan ni sätta behörigheter på användarnivå eller grupp.

Så enkelt att behörighet kan sättas av både användare eller administratör. Behörighet sätt på sk rotnivå vilket innebär att den som fått tillgång till mappen sedan enkelt själv kan skapa undermappar. Perfekt för projektarbeten internt eller externt.

Back To Top

WebDAV

WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning) är ett standardprotokoll och gör att du kan använda tredjepartsprogram till ditt Storegate-konto. 

WebDAV är ett tillägg till HTTP-protokollet som gör det möjligt att få en webbserver (i detta fall Storegate)  att se ut som en vanlig nätverksenhet. WebDAV-klienter finns inbyggda i Windows XP/Vista, Mac OS X, Linux osv.

Exempel på tredjepartsprogram hittar du här.

Back To Top

Papperskorg

Tjänsten har en papperskorg dit alla raderade filer flyttas innan man själv väljer att ta bort dem permanent. 

Som en extra säkerhet så flyttas alla filer som raderas först in i papperskorgen (precis som på en vanlig dator), en ovärderlig funktion om man av misstag lyckats ta bort en eller flera filer. Filer som ligger i papperskorgen kan sedan återskapas eller raderas permanent om man vill vill utnyttja denna lagringsyta till annat.

Back To Top

Svensk lag tillämpas

När du eller ditt företag lagrar filer på en utländsk molntjänst kan du, omedvetet, exponera ert företag och lagrad information för utländska lagar. Därför bör du vara mycket noggrann med vilken typ av information du lagrar på dessa tjänster. Med Storegate behöver du inte fundera på detta alls. Vi är ett helsvenskt företag som verkar under svensk lag, precis som våra kunder.

Back To Top

En faktura

På Storegate Team så får ni en samlingsfaktura för alla användare.

En samlingsfaktura gör att administrationen blir enklare att hantera då ert företag får en faktura för alla användare istället för ett antal enskilda fakturor per användare.

Back To Top