skip to Main Content

Företagslösningar som hjälper ert företag, oavsett storlek, med flexibla molnlagringstjänster.

Enterprise

Anpassade lösningar med så mycket lagring ni behöver.

I Enterprise anpassar vi vårt breda tjänsteutbud till just ert företag.

Med Enterprise finns möjlighet till kombinationer av alla nedanstående tjänster. Kontakta oss så kan vi gå igenom ert företags specifika krav och skräddarsy en lösning för just er.

Samarbeta internt och externt med synkroniserade filer.

Samarbeta med filer internt och externt direkt i molnet.

backup dator grey retina

Säkerhetskopiering som smidigt hanterar flera datorer på företaget.

Automatisk säkerhetskopiering av företags server med hög funktionalitet

Möjlighet till koncernstruktur

Behöver ni arbeta med filer i olika grupper i en koncernstruktur så finns även verktyg för detta. Administrationsverktyget kan då skapa separata konton för separata verksamhetsområden.

Fördelen är att det administreras som en enhet med t.ex. en faktura, men varje verksamhetsområde får sina egna konton.

Back To Top

Sätt behörighet i flera nivåer

Med Storegate Team Online går det att lägga behörigheter i alla mappnivåer. Detta gör att man t.ex. kan ha projektmappar och sedan ge behörigheter i specifika undermappar. 

Tjänsten lämpar sig till allt från små projekt till samarbete på koncernnivå. Då det finns stöd för loggning av varje filhändelse så kan dessutom säkert se vem som har gjort vad i dessa mappar.

Back To Top

Plattformsoberoende

Storegate Team Online är en säker och plattformsoberoende tjänst som är lämplig för interna och externa samarbeten i företag, projektgrupper, styrelser etc. oavsett storlek.

Varje användare i teamet får en Storegate-mapp i datorn där de kommer åt de mappar och filer som man har rättigheter till. Användarna jobbar i sina vanliga program, till exempel Office 365, men lagrar filerna i ett svenskt moln. Tjänsten har stöd för fil-låsning och versionshantering i såväl Office-dokument som CAD-ritningar. Det kallar vi plattformsoberoende – på riktigt.

Tjänsten stödjer Windows och Mac OS X, och appar finns för Android och Apple iOS samt har stöd för de som använder terminalserver eller fjärrskrivbord.

Back To Top

Utbildning för administratörer

Storegates tjänster är lättanvända och snabba att komma igång med. Men om ert företag vill ha extra hjälp med att komma igång eller extra information så kan vi erbjuda utbildning för administratören.

Utbildning och information hålls självklart på svenska av vår svenska supportavdelning.

Back To Top

Arkiveringslösningar

För de företag med behov av rena arkiveringslösningar kan vi erbjuda säker lagring i redundanta system placerade i Sverige. Storegate har arbetat med molnlagring sedan 2003.

Vi vet dessutom att olika typer av företag har olika behov när det kommer till arkivering och vi har lång erfarenhet och möjlighet att anpassa just er arkiveringslösning.

Back To Top

Server backup

Förutom våra klienter för backup av PC och Mac så har vi även en produkt för backup av servrar som effektivt säkrar det ni behöver till Storegates svenska moln. Tjänsten har många funktioner med stora möjligheter till inställningar och anpassningar.

Med bland annat obegränsad versionshistorik, full image copy, backup av externa cloudtjänster (Amazon S3, Box, Google Drive, Microsoft Azure med flera) samt många andra unika funktioner ger Backup Server ett totalt skydd för navet i ditt IT-system. Läs mer här.

Back To Top

Anpassade lösningar

Storegate har utvecklat lagringslösningar i molnet sedan 2003 och har full kontroll över alla tjänster och system. Storegate levererar även sina tjänster globalt till operatörer och service providers. Läs gärna mer här

Detta innebär att Storegate kan anpassa lösningar för just ditt företags behov. En unik fördel som är svår att få på liknande tjänster.

Back To Top

Händelselogg

I tjänsten finns en specifik loggningsfunktion för administratören som t.ex. kan vara bra med tanke på kraven från GDPR (General Data Protection Regulation).

Loggningsfunktionen visar vad som har hänt inne på lagringskontot, om t.ex. en fil raderats eller flyttats (gäller ej backup). En värdefull funktion för att kunna följa upp vad som verkligen har hänt med de lagrade filerna.

Back To Top

GDPR

Storegate följer GDPR.

Som kund hos Storegate har vi sett till att du kan följa GDPR. Först och främst så finns all data lagrad i Sverige (GDPR kräver lagring inom EU). Att det är svensk lagring skyddar även din data från att drabbas av utländska lagar. Läs mer här.

Back To Top

Arkivering

Med Storegate är det enkelt att arkivera er digitala information. All arkiverad data lagras i dubbla lagringssystem i Sverige.

Beroende på vad ni valt för lösning så kan arkivering ske på olika sätt, via webben, via WebDAV, via våra backupklienter eller via vårt API. Har du frågor angående vilken lösning som passar ert företag bäst så kontakta oss.

Back To Top