skip to Main Content

Storegate challenge US Giants

Storegate_svensk_molntjänst

(Only in Swedish)

Svenska Storegate utmanar amerikanska jättar

Svenska Storegate, som sedan 2003 är Nordens ledande leverantör av molntjänster, utmanar nu på allvar amerikanska giganter som Dropbox, iCloud och Microsoft på företagsmarknaden. Storegate lanserar nu en serie tjänster som ökar företagens kontroll över sin digitala information samtidigt som lagring i Sverige, under svensk lag, garanteras.

Många företag i Sverige och i andra länder har de senaste åren dragit öronen åt sig som en följd av den amerikanske visselblåsaren Edward Snowdens avslöjanden och den NSA-debatt som har följt på det. Flera svenska företag väljer nu att flytta hem sin digitala information antingen till egna servrar eller till svenska aktörer som kan erbjuda lagring i Sverige.

  • De amerikanska molnaktörerna har svarat genom att förlägga servrar inom EU. Det här hjälper dock inte då amerikanska företag är skyldiga att följa amerikansk lag och lämna ut uppgifter till amerikanska myndigheter även om de har sina servrar utanför USA, säger Storegates VD Matz Karlsson.

Den här utvecklingen öppnar för aktörer som Storegate som kan garantera att all data lagras i Sverige, under svensk lag och att ingen annan än kunden kan komma åt informationen.

  • Dessutom har de senaste årens ökade användning av molntjänster medfört att företagen ställer högre krav på sin leverantör. Många företag som använt populära synktjänster inser att de har tappat kontrollen över företagets digitala information. Det beror på att datafiler synkas ut till lokala datorer och att företagens medarbetare inte alltid har full kontroll på vem som får tillgång till informationen, säger Matz Karlsson.

Storegate lanserar därför en serie tjänster som riktar sig till företagsmarknaden under namnet Storegate Team. Storegate Team ökar kontrollen, tillgängligheten och säkerheten genom att erbjuda ett helt nytt sätt att styra behörigheter på företagets information, funktioner som omöjliggör konfliktversioner av samma dokument, möjlighet att arbeta med företagets information direkt i molnet och enklare delning av dokument. Storegate har dessutom backuptjänster och löser därmed flera av företagens behov i samma tjänst.

  • Företagsmarknaden för molntjänster är enorm och vi ser ljust på framtiden. International Data Corporation (IDC) bedömer i en färsk rapport att marknaden växer till 70 miljarder dollar innan 2015 är slut och till mer än 160 miljarder 2020. Vi tittar därför även på lokal närvaro efter svensk modell i Tyskland, säger Matz Karlsson.

Storegate blev utsedd till ”Bästa lagringstjänst inom Europa” av IDG-tidningen Techworld i maj och rankades i juni 2015 som nummer tre av världens bästa molnlagringstjänster för företag av det amerikanska utvärderingsföretaget Reviews.com.

För mer information, kontakta:

Matz Karlsson, VD Storegate, tel: 070-320 14 01, e-mail: matz.karlsson@storegate.com

Storegate AB är Nordens ledande leverantör av tjänster för säker lagring av digital information via Internet. Storegates tjänster erbjuds globalt via egna distributionskanaler och i nära samarbete med partners. Storegates huvudkontor är placerat i Karlshamn. Läs mer på https://www.storegate.com/se/