skip to Main Content

Svensk molngaranti skyddar kundens information

Debatten om vad som gäller för den digitala information som lagras i molnet har skapat stor oro vid användning av så kallade molntjänster. Var hamnar informationen och vilka lagar gäller? Vem har tillgång till den? Vem äger egentligen informationen som lagrats i molnet? Frågor som alla borde ställa sig och som nu Storegate svarar på genom att erbjuda sina kunder en svensk molngaranti.

Att Twitter och Facebook äger rätt att använda allt material, som läggs upp på deras tjänster, hur de vill är allmänt känt. Att Google använder och sparar all information som företaget samlar på sig via sin sökmotor för att skapa större träffsäkerhet för annonsörer med mera är också ganska allmänt känt. Däremot är det få användare som insett att amerikanska tjänsteleverantörer lyder under Patriot Act och Foreign Intelligence Surveillance Act vilket ger utomstående rätt (tredje part) att ta del av privat information som privatpersoner och företag lagrar i, så kallade säkra, molntjänster.

– Storegate AB är en svensk leverantör av molntjänster för säker lagring av digital information. Vår affärsidé är att erbjuda säkra onlinetjänster som skall stödja våra kunders behov av att lagra, komma åt, dela och arbeta med sin digitala information online, var som helst, när som helst, säger Matz Karlsson, VD på Storegate AB. Vi har inte för avsikt att, på något sätt, använda våra kunders lagrade filer i eget eller annans intresse. Tvärtom, kan vi inte lova våra kunder full integritet så är vi inte ett trovärdigt alternativ för företag eller privatpersoner som vill lagra sin digitala information i molnet. Därför ger vi nu alla våra kunder en Molngaranti där Storegate garanterar att:

  1. All information lagras i Sverige under svensk lagstiftning.
  2. Storegate inte använder information som lagrats i annat syfte än att lagra den åt våra kunder.
  3. Kunden behåller äganderätten till all information som lagrats i Storegates molntjänst.

– Vi har lagrat våra kunders information i en av Sveriges säkraste datahallar sedan 2003. Molngarantin är ett sätt för oss att tala om hur det är att vara kund hos Storegate. Det är inga nya förutsättningar som gäller, det är så det har varit hela tiden. Men för kunder som skall välja en säker molntjänst för sin digitala information kan det vara en avgörande faktor, inte minst när det gäller företag, avslutar Matz Karlsson, VD för Storegate AB.

Storegate lagrar världens viktigaste information – Din.
Flera miljarder filer lagras i Storegates system. Filer som för många är oersättliga. Det är ett ansvar som Storegate tar på största allvar. Därför lagras all information i ytterst professionell miljö. Datahallarna där filerna lagras är säkerhetsklassade på högsta nivå vad avser intrång, brandskydd och elförsörjning. Alla komponenterna i systemet är dubblerade och därmed feltoleranta och säkerhetskopiering av data görs alltid till två olika media. Informationen som lagras är inte åtkomlig för någon annan än den som lagrat den och har användarnamn och lösenord. Storegate använder https-krypterad login-auktorisering, vilket innebär att inloggningsuppgifter är krypterade och inte kan ses av någon obehörig. All överföring sker krypterat över Internet. Informationen som lagras är inte åtkomlig för någon annan än den som lagrat den och har användarnamn och lösenord.

För mer information
Kontakta oss