skip to Main Content

Inom och utanför EU, vad skiljer?

Europakonventionen har förankrat personlig integritet som en mänsklig rättighet, och det finns ett övergripande ramverk för dataskydd. Utanför EU, i tredjeland, gäller andra regler.

Svårare att skydda integriteten i tredjeland

I till exempel USA får företag behandla personuppgifter om det inte finns ett explicit förbud, integriteten är bara på viss nivå och indirekt förankrad i konstitutionen, och det finns inget övergripande ramverk för att skydda lagrad data. EU och USA hanterar störst volymer av data i världen, och datautbytet mellan parterna är också det största.

I grunden så är det så att lagrad data styrs av lagen där den lagras – och tvister tas upp i rätt och domstol i samma land – varför det är enklare för svenska företag att både överblicka och hantera juridiska datafrågor i Sverige.