skip to Main Content

Vägen fram till GDPR

Inget sker utan anledning, och självklart har GDPR också sin historia – även om den är ung.
Nedan hittar du de största milstolparna.

[svtimeline][svt-event date=”1995″ class=”svt-cd-blue” ]EU:s Dataskyddsdirektiv (95/46/EC) träder i kraft[/svt-event][svt-event date=”2000″ class=”svt-cd-blue” ]Safe Harbour, skydd för överföring av data mellan EU och USA [/svt-event][svt-event date=”10-2015″ class=”svt-cd-blue” ]Safe Harbour ogiltigförklaras av EU domstolen, Shrems vs Facebook [/svt-event][svt-event date=”02-2016″ class=”svt-cd-blue” ]Privacy Shield, EU-kommissionen tar fram alternativ till Safe Harbour [/svt-event][svt-event date=”04-2016″ class=”svt-cd-blue” ]Artikel-29 gruppen dömer ut Privacy Shield inför Dataskyddsförordningen[/svt-event][svt-event date=”05-2016″ class=”svt-cd-blue” ]EU Dataskyddsförordning träder i kraft 25 maj 2016.
Nya regler om att behandla personuppgifter från 2018[/svt-event][svt-event date=”05-2016″ class=”svt-cd-blue” ]Granskning av avtalsklausuler
Irländska Datainspektionen lyfter ärende i EU-domstolen p.g.a. Facebook överföring av data till USA[/svt-event][svt-event date=”07-2016″ class=”svt-cd-blue” ]Privacy Shield
EU fattar beslut om nya Privacy Shield[/svt-event][svt-event date=”05-2018″ class=”svt-cd-blue” ]EU:s allmänna dataskyddförordning träder i kraft[/svt-event][/svtimeline]