skip to Main Content

Vägen fram till GDPR

Inget sker utan anledning, och självklart har GDPR också sin historia – även om den är ung.
Nedan hittar du de största milstolparna.

1995

 • EU:s Dataskyddsdirektiv (95/46/EC) träder i kraft

2000

 • Safe Harbour, skydd för överföring av data mellan EU och USA

2015-10

 • Safe Harbour ogiltigförklaras av EU domstolen, Shrems vs Facebook

2016-02

 • Privacy Shield, EU-kommissionen tar fram alternativ till Safe Harbour

2016-04

 • Artikel-29 gruppen dömer ut Privacy Shield inför Dataskyddsförordningen

2016-05

 • EU Dataskyddsförordning träder i kraft 25 maj 2016
 • Nya regler om att behandla personuppgifter från 2018

2016-05

 • Granskning av avtalsklausuler
 • Irländska Datainspektionen lyfter ärende i EU-domstolen p.g.a. Facebook överföring av data till USA

2016-07

 • Privacy Shield
 • EU fattar beslut om nya Privacy Shield

2018-05

 • EU:s allmänna dataskyddförordning träder i kraft