skip to Main Content

Vägen fram till GDPR

Inget sker utan anledning, och självklart har GDPR också sin historia – även om den är ung.
Nedan hittar du de största milstolparna.
Picture

EU:s Dataskyddsdirektiv (95/46/EC) träder i kraft

1995
Picture

Safe Harbour, skydd för överföring av data mellan EU och USA

2000
Picture

Safe Harbour ogiltigförklaras av EU domstolen, Shrems vs Facebook

10-2015
Picture

Privacy Shield, EU-kommissionen tar fram alternativ till Safe Harbour

02-2016
Picture

Artikel-29 gruppen dömer ut Privacy Shield inför Dataskyddsförordningen

04-2016
Picture

EU Dataskyddsförordning träder i kraft 25 maj 2016.
Nya regler om att behandla personuppgifter från 2018

05-2016
Picture

Granskning av avtalsklausuler
Irländska Datainspektionen lyfter ärende i EU-domstolen p.g.a. Facebook överföring av data till USA

05-2016
Picture

Privacy Shield
EU fattar beslut om nya Privacy Shield

07-2016
Picture

EU:s allmänna dataskyddförordning träder i kraft

05-2018