skip to Main Content

WebDAV och Linux

Storegate har ingen officiell klient till Linux. Dock så stödjer vi sedan länge att man ansluter till sin lagringyta via protokollet WebDAV för företagskonton. Detta öppnar upp möjligheter att använda olika tredjepartsprogram för sin backup, bland annat just till Linux.

Program så som Cadaver och Davfs2 är två beprövade alternativ för att komma åt lagringsytan, men dessa kräver lite mer avancerade kunskaper vid kommandoraden.

Linuxdistributionen Ubuntu har sedan flera år tillbaka skickat med programmet Deja Dup som standardprogram för backup. Deja Dup är mer eller mindre ett simpelt grafiskt gränssnitt (med egen schemaläggning) för det populära backup verktyget duplicity. Duplicity använder i sin tur rsync för att skapa inkrementella backuper.
Deja Dup kan enkelt konfigureras till att göra backup till Storegate via WebDAV.

Du startar programmet via Systeminställningar -> Backup. Finns inte Deja Dup installerat som standard så går det att hämta via programcentralen i Ubuntu.

Själva konfigureringen är ganska självförklarande, men lagringsinställningarna kan vara värda att förklara:

1

Server: webdav1.storegate.com
Använd säker anslutning (HTTPS) ska vara ibockad.
Mapp: Här ska hela WebDAV-sökvägen till mappen finnas. Till exempel /användarnamn/home/användarnamn/LinuxBackup

När man via översiktssidan testar sin backup första gången så frågar programmet om lösenordet till kontot. Detta spara man med fördel för att schemaläggningen ska fungera.

Genom att programmet använder sin egna versionshantering så lagras filerna i arkiv på lagringsytan. Detta gör att man inte kan hantera och ladda ner enstaka filer i backupen när man är inloggad via hemsidan.

7

Detta behöver skötas direkt via programmet och då är det endast en komplett backup man kan återställa.

6

Har du testat Deja Dup till Storegate eller någon annan tjänst? Skriv gärna en kommentar till inlägget.

Observera: Storegate har ingen direkt support för tredjepartsprogram, men oftast försöker vi hjälpa användaren vid konfigurering eller problem. Detta inlägg är skapat som ett tips från en användare av Linux och Storegate. Det finns ingen möjlighet för Storegate att garantera funktionalitet för en programvara som vi inte utvecklar själva.

Läs mer om tredjepartsalternativ.