skip to Main Content

”Vi ska vara bäst i världen på att använda oss av digitaliseringens möjligheter.”

b_161206_uppe

Orden kommer från digitaliseringsministern Peter Eriksson, ”Vi” är Sverige, och meningen är ljuv musik för oss som tror på en digital framtid.

Uttalandet gjordes apropå att regeringen beslutat skjuta till ytterligare 150 mkr till de 850 som redan finns i budgetpropositionen.

– Sverige har högt ställda mål för IT-politiken. Vi ska vara bäst i världen på att använda oss av digitaliseringens möjligheter. För att hela landet ska kunna vara med krävs det därför att alla på landsbygden får tillgång till snabbt bredband. Genom att staten kompletterar de privata företagens satsningar så kan hela Sverige få bra uppkoppling och därmed tillgång till modern samhällsservice, säger Peter Eriksson.

Landsbygdsminister Erik Bucht jämför hur viktig bredbandssatsningen är inför framtiden med när Sverige elektrifierades. Satsningen kombineras med andra för att skapa en levande landsbygd.
– Det här är en historisk satsning och det är en rättvisefråga. Med bredbandsmiljarden kan vi ta ytterligare steg mot att ha tillgång till bredband i hela landet, inte bara i de stora städerna.

Vi ser framför allt det som glädjande positivt att Sverige satsar på en plattform som är så full av möjligheter. Med en potent infrastruktur kan vi oavsett geografi samla all den kompetens, kreativitet och entreprenörsanda som finns – både i världen och i alla delar av Sverige – och skapa lösningar på problem och möjligheter till förbättring. När vissa saker blivit så enkla som de har blivit, tack vare all teknik vi skapat, har vi tiden och energin att tänka större. Det är inte vägar som kommer att bära oss in i framtiden, utan lösningar som kopplar samman människor för att göra saker tillsammans.

Efter spinnrockarna, de första ångmaskinerna, industrialiseringen och oljan står vi nu mitt i en fas där vår civilisation drivs av kommunikation och datautbyte. Vi tänker inte ens ettor och nollor längre, utan med moderna möjligheter känns det faktiskt som om kreativitet och entreprenörsanda är själva drivkraften framåt. Ett bra och säkert nät kan skapa en bättre värld, så ”bredbandsmiljarden” är en god investering.

Pressreleasen från Regeringskansliet hittar du här.

/Ola Gustafson, Storegate AB