skip to Main Content

”Tar juristen eller IT-avdelningen ansvaret när information hamnar på villovägar bland molnen?”

För varje minut som går sparas alltmer digital information av advokater och jurister i olika molntjänster. Medvetet eller omedvetet. Ett förfarande som av vissa anses vara mycket kostnadseffektivt och som underlättar det dagliga arbetet.

Helt omdömeslöst och riskabelt påstår andra och hänvisar till att advokater handhar sekretessbelagd information. Information som i värsta fall kan utnyttjas av okända organisationer och personer i serverhallar runtom i världen.

Läs artikeln i sin helhet här » http://www.dagensjuridik.se/2014/12/tar-juristen-eller-it-avdelningen-ansvaret