skip to Main Content

”Storegate säkrar fildelningen”

Den svenska molnlagringstjänsten Storegate breddas nu med ett antal funktioner som ska säkra fildelning på företag.

I somras genomförde Dropbox en större företagssatsning där man både etablerade ett europeiskt kontor och kom med en svensk version av Dropbox for Business. Det har satt fart på konkurrenterna där inte minst svenska Storgate lagt på ett kol för att behålla greppet om företagskunderna. Storegate som har levererat molntjänster i mer än tio år lanserade nyligen tjänsten Storegate Team och under veckans HP Discover i Barcelona presenteras ytterligare funktioner för företagsanvändare.

Bertil Hedén som är ansvarig för affärs och produktutveckling på Storegate förklarar att man med Storegate Team ger användarna möjlighet att sätta upp en gemensam yta för att exempelvis kunna samarbeta med företagets information. Här ges bland annat möjlighet att administrera företagets användare, sätta behörighetsnivåer med mera.

– En stor oro hos företag i dag är så kallade synklösningar som Dropbox som innebär att all företagsinformation synkas ut till lokala datorer. Med dessa typer av tjänster läggs det ett mycket stort ansvar på den enskilda användaren som måste förstå vem som kan komma få tillgång till de filer som synkas med molnet. Företaget har absolut ingen kontroll alls.

Läs artikeln i sin helhet här » http://www.idg.se/2.1085/1.599965/storgate-sakrar-fildelningen