skip to Main Content

Säkerhetskopiering för ekonomi- och redovisningsbyråer

För verksamheter inom ekonomi och redovisning är säkerhetskopiering inte bara ett sätt att skydda sig mot dataförlust till följd av hårddisk-haveri, brand och stöld. Bokföringslagen kräver nämligen att ekonomiska uppgifter sparas i minst 10 år utanför kontoret för eventuell uppföljning/granskning.

Med Storegates Backup kan ni spara säkerhetskopior av filer skapade via tredjepartsprogram som Visma Spcs, God Man med flera och samtidigt lagra annan viktig information. Ni kan säkerhetskopiera känslig företagsinformation som exempelvis bokföringstransaktioner, bokslut, deklarationer och andra finansiella rapporter från uppdragsgivare. Alla era dokument är i säkert förvar på Storegate och ni har även möjlighet att få e-postnotifikationer vid genomförd backup eller om datorn/servern av någon anledning inte ansluter till Storegate.

backup illustrationBackupen sker utifrån ett valt schema och ni har alltid full tillgång till dokument och filer. Genom att logga in via Storegates hemsida kan ni alltid komma åt era filer, oavsett vilken geografisk plats ni befinner er på.

Ni styr själva vilka filer och mappar som ska ingå i er backup och uppladdningen sker automatiskt vid nya eller ändrade filer.

 

 

Med Storegates tjänster kan ni vara säkra på att all lagring sker i Sverige under svensk lagstiftning.

Storegate erbjuder även möjlighet att teckna PuL-avtal för lagring av känslig och/eller konfidentiell person- och företagsinformation från såväl privata som kommersiella klienter. Kontakta oss för mer information.

Läs mer om Storegates tjänster för företag inom ekonomi och redovisning här.