skip to Main Content

Så gör ni för att flytta er gemensamma filserver till Storegate!

Med Storegate Team får ni en gemensam filserver i molnet där ni kan samarbeta i filer. I detta inlägg beskriver vi hur ni kan flytta er befintliga verksamhet till Storegate Team på ett säkert och effektivt sätt. Det är egentligen inte alls krångligt! Nedan finns en guide över hur du som administratör flyttar din befintliga server (mappstruktur och filer) till Storegate.

Börja med att installera ”Storegate Map Drive” om du kör Windows. Map Drive installerar en nätverksdisk i utforskaren dit du kan dra hela mappar med filer i. Om du kör MAC OSX, vänligen se denna guide.

När ovanstående är gjort är det bara till att kopiera över filer och mappar till ”common” på din nya nätverksdisk. Kopiera några mappar i taget och helst inte allt för stora mappar samtidigt.

Därefter bjuder du in dina underanvändare genom att:

2016-07-08_13h33_09

Lägga till användare:
1. Logga in på kontot och klicka på ikonen ”Admin” överst på sidan (det är bara administratören som den är synlig för)
2. Klicka på ”Skapa ny användare”
3. Fyll i namn och mailadress på den som skall bjudas in att dela kontot.
4. Sätt reserverad yta om så önskas, väljer du att sätta ”0 GB” fördelas tillgänglig yta dynamiskt mellan användarna.
5. Klicka ”Spara”

Som standard kommer en underanvändare inte kunna se någon av mapparna eller filerna som ligger i ”common” (så länge du inte givit användaren rättigheter till att kunna se mapparna.)

 

2016-07-08_13h47_47

 

Sätta eller editera rättigheter på mapp:

1. Klicka på ”Gemensam disk” på vänstersidan (när du är inloggad på webbgränssnittet)
2. Markera mappen som du vill sätta/editera behörighet på
3. Välj ”Redigera behörigheter”
4. I fönstret som kommer upp kryssar du i vilka rättigheter användarna och/eller grupperna skall ha till mappen
5. Avsluta genom att klicka ”Spara”

Tips: Om du INTE vill att alla underanvändare får ett mail varje gång du ger dem rättigheter till en specifik mapp i ”common” skapar du först en tom grupp, sedan ger du gruppen rättigheterna till de mappar du vill. Därefter lägger till användare i gruppen:

 

S2016-07-08_13h48_52kapa grupp:
1. Klicka på ”Admin”-ikonen (övre delen av sidan) och därefter på ”Grupper” i vänsterfältet
2. Välj ”Skapa ny grupp”
3. Ange gruppens namn och avsluta med att spara

 

 

 

 

Lägg till användare i grupp:
1. Klicka på ”Admin”-ikonen (övre delen av sidan)
2. Markera vilka användare i listan som du vill lägga till i en grupp
3. Klicka på ”Lägg till i grupp” i menyraden ovanför
4. Välj vilken grupp som användarna skall ingå i (du kan även skapa en ny grupp med de valda användarna i detta läge)
5. En bekräftelse visas på att de valda användarna är tillagda i gruppen

 

Har du frågor eller funderingar om Storegate Team? Tveka inte att kontakta oss.