skip to Main Content

Pro Backup – Logghantering

Förutom vår nya backuprapportering som vi lanserade för några veckor sedan, finns det möjlighet till ytterligare logghantering i vår Pro Backup-klient. Dessa inställningar kommer jag att förklara i den tredje delen om Pro Backup.

En logg kan vara användbar för att kontrollera att backupen fungerar korrekt, eller för att kontrollera eventuella fel. Dessa genereras av programmet under säkerhetskopieringen och kommer alltid att visas i förloppsfönstret.

För att tillgodose olika krav man har på nivån av loggning så kan man ställa in detta när man skapar sin backup.

log

Loggningen kan ställas in för nivå:

 • Summary: loggar bara en summering av säkerhetskopieringen.
 • Detailed: loggar mer detaljerat. Så som anslutningen och stegen vid skapandet av arkivfilerna.
 • Log all files: alla filer som finns med i backupen loggas. Varning: om du har flera tusentals filer med i din backup kommer loggfilen att växa i storlek.
 • Show file size: inkludera även de enskilda filernas storlek i loggen.
 • Do not include skipped files: med detta alternativ ikryssat kommer exkluderade filer vid inkrementell eller differentiell backup inte att inkluderas i loggen.
 • HTML Format: Som standard är loggfilen en textfil, med filändelsen txt. Vill man istället få filen som HTML-format kryssar man i denna ruta.

Var ska loggen hamna?

För att spara loggfilen till en plats eller få den på mail (annars kommer den endast presenteras internt i programmet) så väljer man något eller några av alternativen:

 • Destination: sparar loggfilen till arkivets mapp på Storegate.
 • Folder: sparar loggfilen till en specifik mapp på datorn.
 • E-mail Notification: skickar loggen till en eller flera e-postadresser (separeras med semikolon). Ställ in SMTP-inställningar under ”Advanced”. Det går att skapa strukturen för ämne och meddelandet genom att kombinera olika variabler. Som alternativ går det även att skicka loggen som en bifogad fil.

Windows Event Viewer logging:

Det går även att få information skickad till Windows inbyggda logghanterare. Med denna ruta ikryssad kommer följande event skickas till applikationsloggen:

 • backup start
 • backup success
 • backup error.