skip to Main Content

Pro Backup – Backuptyper

Storegate Pro Backup stöder de vanligaste backuptyperna. I detta inlägget kommer jag mer ingående förklara vad de olika valen betyder och hur de påverkar backupen.

backuptypes

 • Fullständig backup: Pro Backup kommer göra backup av alla filer vid varje säkerhetskopiering.
 • Inkrementell backup: Pro Backup kommer endast göra backup på de filer som ändrats sedan den senaste säkerhetskopieringen.
 • Differentiell backup: Pro Backup kommer endast göra backup på de filer som ändrats sedan den senaste fulla säkerhetskopieringen.

En inkrementell eller differentiell säkerhetskopiering kommer endast ta backup på de filer som har ändrats sedan den senaste inkrementella eller fullständiga säkerhetskopieringen. Pro Backup kan använda olika metoder för att upptäcka om en fil har ändrats eller inte:

 • Baserat på storlek: Jämförelse av filstorleken görs alltid och går inte att avmarkera.
 • Baserat på ändringsdatum: Senaste datum och tid då filen ändrades. Om denna metod används kommer bara filer som har ett annat ändratdatum att läggas till.
 • Baserat på ”archive bit”: Arkivattributet talar om att en fil har blivit säkerhetskopierad eller inte. Om denna metod används kommer endast filer med attributen att läggas till.
 • Baserat på CRC32: Kontrollsumman av de två filerna jämförs.

file_comp

Filalternativ:

 • Full backup – Återställ ”archive bit”: Om detta är valt kommer arkivattributet för alla säkerhetskopierade filer att rensas. Detta alternativ är användbart när det finns andra program som använder attributen för att se om filen har ändrats sedan den senaste säkerhetskopieringen.
 • Inkrementell backup – Baserat på datum: Filändring baseras på filens senaste ändringsdatum.
 • Inkrementell backup – Baserat på ”archive bit”: Filändring baseras utifrån arkivattributet.
 • Inkrementell backup – Återställ ”archive bit”: Om detta är valt kommer arkivattributet för alla säkerhetskopierade filer att rensas.
 • Differentiell säkerhetskopiering – Baserat på datum: Filändring är baserat på filens senaste ändringsdatum.
 • Differentiell säkerhetskopiering – Baserat på ”archive bit”: Filändring baseras utifrån arkivattributet.
 • Differentiell säkerhetskopiering – Återställ ”archive bit”: Om detta är valt kommer arkivattributet för alla säkerhetskopierade filer att rensas.

Begränsa antalet inkrementella: När inkrementell eller differentiell säkerhetskopiering används, är det möjligt att automatiskt växla till fullständig säkerhetskopia efter ett visst antal backuper. Om detta är markerat kommer backupen köras X antal gånger som inkrementell/differentiell backup för att sedan göra en ny fullständig säkerhetskopiering.

inc_backup_options

Pro Backup sparar en katalog som innehåller historiken av backupen och de inkluderade filerna för varje körning. Denna katalog innehåller information för varje fil i arkiven.
Katalog sparas på lagringsytan med filändelsen acd. Ta aldrig bort denna fil!

Alla backuparkiv kommer sparas på lagringsytan med namnen: Backupnamn + [SUFFIX] + [NUMMER].[ÄNDELSE].

I fältet Suffix kan du definiera suffixet. Suffixet är en kombination av variabler som anges i den Variabler-rutan.

Exempel 1: Om backupnamnet Mina Dokument suffix är tom kommer Pro Backup att skapa följande arkiv:

 • Mina Dokument.zip
 • Mina Dokument[2].zip
 • Mina Dokument[3].zip
 • Mina Dokument[4].zip

Exempel 2: Om backupnamnet Mina Dokument suffix är _%DATE_FULL2 kommer Pro Backup att skapa följande arkiv:

 • Mina Dokument_2014-09-21.zip
 • Mina Dokument_2014-09-22.zip
 • Mina Dokument_2014-09-22[2].zip //en siffra läggs till för att Mina Dokument_2014-09-22.zip redan finns
 • Mina Dokument_2014-09-22[3].zip
 • Mina Dokument_2014-09-23.zip

Exempel 3: Det går att kombinera olika variabler som suffix. Till exempel kommer _%DATE_YEAR2%%DATE_MONTHNUM2%%DATE_DAYNUM2% att skapa följande arkiv för backupen WP Backup:

 • WP Backup_2014-09-01.zip
 • WP Backup_2014-09-08.zip
 • WP Backup_2014-09-15.zip
 • WP Backup_2014-09-22.zip

versions

suffix

Under suffix-inställningen kan man ställa in hur många versioner man vill spara hos Storegate. Antingen antalet fulla versioner, eller antalet dagar.
Observera: Varje fullständigt arkiv och dess efterföljande inkrementella behandlas som ett arkiv.