skip to Main Content

Pro Backup – Backup av öppna filer

Storegate Pro Backup kan använda sig av Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS) för att göra backup på filer som är öppna (låsta) av ett annat program. Detta inkluderar datafiler från Outlook (pst), databaser och filer som används av Windows.

VSS är ett ramverk till Windows som används för att skapa kopior av enheter där filerna är i bruk. Man kan säga att Storegate Pro Backup samarbetar med VSS för att kunna göra backup på att dina filer på följande sätt:

  1. Storegate Pro Backup skickar en förfrågan till VSS för att utföra en ögonblicksbild (snapshot) av de valda diskvolymerna.
  2. VSS kommunicerar med programmet som körs för att avsluta befintliga transaktioner och stoppa nya.
  3. VSS tar en ögonblicksbild av de valda enhetsvolymerna.
  4. När detta är klart så kommunicerar VSS med programmet för att återuppta normal drift.
  5. Storegate Pro Backup säkerhetskopierar sedan ögonblicksbilden som är skapad, där inga öppna filer finns.
  6. När säkerhetskopieringen är klar, tar VSS bort ögonblicksbilden från systemet.

Inbyggt i vårt program finns det en testfunktion för att kontrollera att Shadow Copy tjänsten är korrekt installerad och fungerar som den ska på datorn. Denna testfunktion kan man med fördel använda vid skapandet av sin backup.

options


Ny uppdatering – Pro Backup 1.0.2.0

Ett nytt år och även dags för en ny version av Storegate Pro Backup. Denna gång innehåller uppdatering mestadels bugfixar. Utförligare information om programuppdateringen finns här.

Uppdatera programmet under ”Help” -> ”Check for updates”. Eller via direktlänk till installationfilen.

Pro Backup Update