skip to Main Content

Pro Backup – Åtgärder

Är man en teknisk person som önskar få full kontroll över sin backup så kan vår Pro Backup med stor sannolikhet vara rätt program. Till exempel kan man i programmet definiera grupper av åtgärder som ska köras vid olika tillfällen, så som före och efter en körning.

  • Before Run

    Åtgärder som ska göras innan säkerhetskopieringen.

  • After Run

    Åtgärder som ska göras efter säkerhetskopieringen.

  • On Error

    Åtgärder som ska göras när ett kritiskt fel uppkommit, och backupen stoppades.

Vid varje åtgärd kan man till exempel köra ett program/skript, stänga en process, kopiera en mapp till en speciell destination eller varför inte köra en databasfråga.

before run

Det finns inga begränsningar på hur många olika åtgärder, utan dessa går att kombinera hur man själv önskar.

actions overview

Genom att man får dessa valmöjligheter så finns det få begränsningar med programmet. Det är endast den egna fantasin som sätter gränserna!