skip to Main Content

Flytta er gemensamma filserver till molnet!

Tanken att flytta er gemensamma filserver till molnet har kanske slagit dig flera gånger, ändå har du fortfarande inte gjort någonting åt saken…. 

Kanske känns det både krångligt och tidskrävande?

Här beskriver vi hur ni kan flytta er befintliga verksamhet till molnet på ett säkert och effektivt sätt. Det är egentligen inte alls krångligt!  Nedan finns en guide över hur du som administratör flyttar din befintliga server (mappstruktur & filer) till Storegate.

Börja med att installera ”Storegate Map Drive” om du kör Windows. Map Drive installerar en nätverksdisk i utforskaren dit du kan dra hela mappar med filer i. Om du kör MAC OSX, vänligen se denna guide.

När ovanstående är gjort är det bara till att kopiera över mapparna & filerna till ”common” på din nya nätverksdisk. Kopiera några mappar i taget och helst inte allt för stora mappar samtidigt.

Därefter bjuder du in dina underanvändare genom att:

Lägga till användare:
1. Logga in på kontot och klicka på ikonen ”Admin” överst på sidan (det är bara administratören som den är synlig för)
2. Klicka på ”Skapa ny användare”
3. Fyll i namn och mailadress på den som skall bjudas in att dela kontot.
4. Sätt reserverad yta om så önskas, väljer du att sätta ”0 GB” fördelas tillgänglig yta dynamiskt mellan användarna.
5. Klicka ”Spara”

Som standard kommer en underanvändare inte kunna se någon av mapparna eller filerna som ligger i ”common” (så länge du inte givit användaren rättigheter till att kunna se mapparna.)

Sätta eller editera rättigheter på mapp:
1. Klicka på ”Gemensam disk” på vänstersidan (när du är inloggad på webbgränssnittet)
2. Markera mappen som du vill sätta/editera rättighet på
3. Välj ”Ändra rättigheter” under ”Rättigheter”-menyn
4. I fönstret som kommer upp kryssar du i vilka rättigheter användarna och/eller grupperna skall ha till mappen
5. Avsluta genom att klicka ”Ok”

Tips: Om du INTE vill att alla underanvändare får ett mail varje gång du ger dem rättigheter till en specifik mapp i ”common” skapar du först en tom grupp, sedan ger du gruppen rättigheterna till de mappar du vill. Därefter lägger till användare i gruppen:

Skapa grupp:
1. Klicka på ”Admin”-ikonen (övre delen av sidan) och därefter på ”Grupper” i vänsterfältet
2. Välj ”Skapa ny grupp”
3. Ange gruppens namn och avsluta med att spara

Lägg till användare i grupp:
1. Klicka på ”Admin”-ikonen (övre delen av sidan)
2. Markera vilka användare i listan som du vill lägga till i en grupp
3. Klicka på ”Lägg till i grupp” i menyraden ovanför
4. Välj vilken grupp som användarna skall ingå i (du kan även skapa en ny grupp med de valda användarna i detta läge)
5. En bekräftelse visas på att de valda användarna är tillagda i gruppen