skip to Main Content

Dela filer internt och externt från svenska bergrum

 

storegate_illustration-10

Idag utförs mer och mer av våra arbeten från olika platser i världen. Information sprids över länder, världsdelar och kontinenter. Det blir allt svårare att hålla kolla på var information som metadata, personuppgifter (PUL) och annan känslig information lagras samt på vilka typer av enheter (mobiler, datorer, surfplattor etc.). Kollegor, samarbetspartners och projektmedlemmar träffas alltmer sällan fysiskt men har samtidigt ett utökat behov av att kunna dela information säkert med varandra.

Ända sedan debatten kring Edward Snowden och NSA uppdagades 2013 har vi på Storegate sett en ökad kundtillströmning av företag som letar efter ett alternativ till Dropbox, Box.net, Google Apps med flera. Dessa kunder kräver att data lagras utifrån svensk eller europeisk lagstiftning. Flertalet amerikanska konkurrenter har insett vikten av detta och lanserar därför datacenter i flera regioner inom EU alternativt lutar sig på avtal som Safe Harbour/Modern clauses för att ta andelar av marknaden. Dock är det viktigt att poängtera att amerikanska bolag lyder under amerikansk lagstiftning som i sin tur står över civilrättsligt tecknade avtal bolag emellan. Risken för insyn är alltså överhängande.

Oavsett om du väljer att dela filer internt eller externt via Storegate så kan du vara säker på att originalversionen av dina filer lagras hos oss i Sverige och i svenska bergrum.

Kort sammanfattat kan du dela filer på två sätt hos Storegate:

Dela Internt: (endast Storegate Team)

Med Storegates tjänst Team kan du skapa olika grupper/team där du kan dela information och filer till alla som behöver det för att projektet ska flyta på och blir mer effektivt. Alla teammedlemmar kan få sin unika behörighet och det hela administreras av kontots administratör.

Storegate Team innehåller två delar, Gemensamma filer och Mina filer, och fungerar precis som det låter.

Gemensamma filer

Här lägger ni de filer och mappar som skall delas internt i teamet. I teamet kan man sedan sätta behörigheter för olika medlemmar, t ex om man skall få tillgång till en mapp eller inte. Smidigt för att samarbeta i dokument.

Mina filer

Det här är den personliga mappen. Här sparas information som endast är tillgänglig för den enskilda teammedlemmen.

Dela Externt:

Från både ”Gemensamma filer” och ”Mina filer” kan man dela mappar och filer externt till  personer utanför teamet. Har du behov av att samla in information till dina mappar går detta också utmärkt. Helt enkelt en inställning på din externa utdelning.

Support

Som företagskund har du utökad support, kontakta oss via support@storegate.com.

Är du osäker på vilken tjänst ert företag behöver, kontakta oss så hjälper vi er att hitta rätt lösning.

Torbjörn Lindkvist

Marknad- och försäljningschef

Storegate AB