Offentlig sektor och kommunala verksamheters stora utmaning

 • Lös problemet – Hantera personuppgifter i en svensk molntjänst

  De flesta organisationer hanterar idag personuppgifter i amerikanska molntjänster, som till exempel Google Apps och Office 365. Ett stort problem med det är att Privacy Shield ogiltigförklarades av EU-domstolen den 16 juli 2020. Det innebär att det nu saknas stöd för att hantera personuppgifter i amerikanska molntjänster.

  I och med detta står Offentlig sektor och kommunala verksamheter inför stora utmaningar vad gäller hantering av digital information som rör elevers och anställdas personuppgifter. Uppgifter som enligt GDPR kan anses som ”känsliga”. Till exempel viktig information om elevers utveckling, medicinsk information, specialkost, skyddad identitet och andra särskilda behov.

  Med Storegate behöver du inte tänka på Privacy Shield, SchremsII, GDPR eller CLOUD Act. Storegate AB är en helsvensk molntjänst för att lagra, dela och komma åt information. Vi erbjuder lärare, kuratorer, skolsköterskor, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin med flera att kommunicera och spara information på ett juridiskt korrekt sätt i enlighet med GDPR. Storegate följer svensk jurisdiktion, vilket skapar en trygg plats där organisationer kan hantera data utan obehörig insyn. Vi kan dessutom erbjuda funktioner som att dela och skydda information med BankID-verifiering och lösenordskyddade länkar.

  Läs mer om Storegates tjänster eller kontakta oss här för mer information.

  Backup för ekonomi- och redovisningsbyråer

 •  

  Backup dator ikon

   

  För verksamheter inom ekonomi och redovisning är backup inte bara ett sätt att skydda sig mot dataförlust till följd av hårddisk-haveri, brand och stöld. Bokföringslagen kräver nämligen att ekonomiska uppgifter sparas i minst 10 år utanför kontoret för eventuell uppföljning/granskning.

  Med Storegate Backup kan man spara säkerhetskopior av filer skapade via tredjepartsprogram som exempelvis Visma Spcs och samtidigt lagra annan viktig information. Det gör det möjligt att säkerhetskopiera känslig företagsinformation som bokföringstransaktioner, bokslut, deklarationer och andra finansiella rapporter från uppdragsgivare. Det är enkelt att komma igång, med några klick väljer man vilka filer och mappar som ska ingå och backupen sker sedan automatiskt utifrån ett valt schema med möjlighet att få e-postnotifikationer vid genomförd backup eller om datorn/servern av någon anledning inte ansluter till Storegate. 

  Vi värnar din och dina kunders integritet och lagrar all information i Sverige. Genom att använda en helsvensk molntjänst (som lyder under svensk lag) blir det enklare att följa GDPR. Dessutom får man 100% skydd mot den nya amerikanska lagen CLOUD Act som gäller om man använder amerikanska molntjänster för att lagra och dela filer. Den innebär i korthet att amerikanska myndigheter ska ges tillgång till data som lagrats på amerikanska molntjänster, även om denna lagras utomlands, och att amerikanska molntjänster därmed inte kan vägra lämna ut sådana data. 

  Storegate erbjuder även möjlighet att teckna personuppgiftsbiträdesavtal för lagring av känslig och/eller konfidentiell person- och företagsinformation från såväl privata som kommersiella klienter. Kontakta oss för mer information.

  Läs mer och prova utan kostnad

  Advokatbyrå

 • VD för advokatbyrå är orolig för att anställda lagrar företagsdata i privata molntjänster

  En VD på en mellanstor advokatbyrå är ytterst ansvarig för att bolagets data hanteras på ett korrekt och juridiskt sätt över tid. Byrån använder redan idag Office 365 för mejl och ordbehandling men får av legala skäl inte använda Onedrive/Sharepoint (eller andra utländska molntjänster). De anställda saknar en lika enkel tjänst som de använder i hemmet för att spara och komma åt sina arbetsfiler via mobil och surfplatta, de tar saken i egna händer och använder tjänster som finns att tillgå på Internet. Begreppet brukar kallas ”shadow IT”, eller skugg-IT på svenska, och vad den anställde eller företaget inte tänker på nu är att data helt plötsligt exponeras för annan lagstiftning (utländsk) och inte omfattas av de villkor som en upphandlad tjänst av motsvarande karaktär gör.

  Hur kan advokatbyrån se till att de anställda får en säker lösning för sina personliga filer?

  Lösning: Storegate Solo – En personlig lagringsyta för att komma åt och dela filer i ett svenskt moln, under svensk lag.

   • Lägger inget ansvar på den enskilda individen vad det gäller lagring av känslig information (krav i kommande ramavtal).
   • Personliga filer (mina filer) kan lagras lokalt och synkas med molnet eller endast lagras i molnet (H:). Användaren arbetar som tidigare i utforskaren på datorn.
   • Företaget slipper investeringar och hantering av infrastruktur.
   • Kan ersätta hemmakatalogen.
   • Sätt gräns för lagring per användare.

  Läs mer om Storegate Solo. 

  Vad ska man ta med i sin backup egentligen?

 • Du har skaffat backup, toppen – steg 1 är fixat! Men nu då? Vad ska man tänka på när man väljer vad som ska ingå i backupen?

  Här är det bra att tänka till, eftersom en backuptjänst är värdelös om du inte lägger det du behöver backup på i den, medan den är ovärderlig om du packat rätt. Grundprincipen för urvalet bör vara filer du inte kan återskapa och filer vars förlust skulle skapa mycket arbete.

  Så, välj alltid de mappar du använder dagligen, där du har bilder, dokument och filer som kräver mer eller mindre arbete för att återskapas. Då har du det du arbetar med säkrat.

  Utöver det så kan de här sakerna vara värda att tänka på:

  • Har du programvaror som skapar egna säkerhetskopior? I många program så kan man skapa specifika säkerhetskopior på till exempel bokföring eller register. Se då till att dessa hamnar i en mapp som du markerat för backup. Ett bra tips kan vara att skapa en ”Backup-mapp” under mappen ”Mina dokument” och sedan inkludera denna när du väljer mappar och filer för din totala backup.
  • E-mail? Hur är din jobbmail konfigurerad, ligger mailen hos leverantören? Eller lokalt? Många jobbar idag ”i mailen”, vi sparar knappt filer och dokument eftersom de är lätta att leta upp i mailprogrammet. Men vad händer om något går åt skogen? Är du osäker, fråga den som är IT-ansvarig där du jobbar.
  • Molntjänster. Använder du någon molntjänst och jobbar med filer direkt via nätet? Som till exempel synktjänster som Dropbox, GDrive eller OneDrive? Då kan det vara en bra idé att även inkludera dessa mappar i backupen. Eftersom den här typen av mappar också ofta delas mellan många personer som alla kan råka ändra, radera eller infektera filer så är det ofta en bra idé att skaffa ett skydd för det.

  Ta dig en stund och kika igenom dina inställningar för din backup. Behöver du råd, tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig!

  Hälsningar

  Storegate Supportavdelning

  Nu kan tandläkaren skicka patientinformation till 100% rätt mottagare

 • Inom hälso- och sjukvården görs ofta bedömningar av specialistläkare om andra patienters tillstånd på distans. Det är vanligt att man sparar röntgenbilder och annan patientinformation på krypterade USB-minnen som sedan skickas mellan två tandläkare med rekommenderad post via lokala postkontor. En onödigt dyr och tidskrävande process som gör att patienten får vänta länge på sin diagnos.

  En mer modern lösning är att – Dela filer med BankID-verifiering
  Med Storegate kan kunder dela filer och mappar med en svensk molntjänst. Dessutom kan vi garantera:

  • Rätt mottagare med signering via BankID.
  • Snabbare och mer patientsäkert.
  • Känsliga patientdata skyddas.

  Patientsäkerhetskyddslagen ställer tillsammans med GDPR krav på hur man får skicka data. Utifrån dagens tillvägagångsätt kan avsändaren få bedömning och återkoppling av tandläkare först efter denna tidskrävande process. Hade tandläkare i detta fall istället använt Storegates molnlösning hade de fått mer tid till sin huvudsakliga uppgift. Läs mer (pdf).

  Vill du att vi berättar mer om hur det fungerar? Kontakta oss här.

  Så gör styrelsen för att undvika informationsläckage när de delar filer

 •  

  Styrelsen är rädd för informationsläckageEtt börsnoterat bolag är på väg att göra ett flertal fusioner inom en viss bransch och vågar inte dela eller spara information i interna system eller i publika molntjänster. Man funderar över risken att information hamnar i fel händer och ser att det skulle kunna ske via såväl en supporttekniker med AD-behörighet som via slarv och mänskliga faktorn när det gäller molntjänster. Rädslan för spionage är stor och risken finns att en läcka skulle påverka aktiekursen.

  Hur kan styrelsen dela information mellan sig och samtidigt undvika informationsläckage? 

  Lösning:

  Storegate Safe Box – En säker webbtjänst för att lagra och dela känslig information med BankID.

  • En gemensam lagringsyta för att komma åt och dela filer i ett svenskt moln, under svensk lag.
   • Kräver inloggning med BankID
   • Kräver att mottagare verifierar sig på utdelningar med BankID
   • Endast åtkomlig i webbläsare.

  Storegate Safe Box säkerställer, med hjälp av BankID, identiteten till 100% på alla medlemmar i gruppen. Förutom att verifiera användarna får företaget en säker lagringsplats i ett svenskt moln, godkänt enligt GDPR och där inga utländska myndigheter kan komma åt innehållet. Självklart finns loggning över aktiviteter så att man enkelt kan se vem som gjort vad, samtidigt som tjänsten förhindrar att supporttekniker med lokala AD-behörigheter kan få insyn till känslig företagsdata.

  Läs mer om Storegate Safe Box.

   

   

  Vad händer om anställda har ansvaret för hantering av data och företaget plötsligt står utan backup på viktiga filer?

 • Anställda mellanlagrar viktiga filer på skrivbordet

  Även på organisationer som har en tydlig IT-policy kan ansvaret för hanteringen av data hamna hos den enskilda medarbetaren. Problemet är att det arbetas med filer i olika molntjänster och data sparas lokalt på datorns skrivbord och i andra mappar. Den anställde tror att företaget har backup på allt, men det är sanning med modifikation. Företaget har idag överlag bra backuprutiner för att skydda information som är sparad (incheckad) på filservrar och i molnet, men väldigt sällan skydd för filer som arbetas med dagligen hos den enskilda användaren.

  Hur kan företaget ordna en enkel och pålitlig backup på användarnas filer?

  Lösning:

  Storegate Backup Dator – Enkel och smart backuplösning för säkerhetskopiering av datorn.

  Genom att installera Storegate Backup på användarnas datorer säkras alla filer automatiskt, även filer som inte är incheckade på företagets filserver.

  • Körs i bakgrunden.
  • Filerna är skyddade från ransomware, datorstöld och datorhaveri.
  • Tar backup på andra molntjänster som ligger lokalt i datorn.

  Läs mer om Storegate Backup Dator. 

   

   

  När ritning och verklighet inte stämmer överens kan det få förödande konsekvenser

 • Efter över 80 år i drift är en av Sveriges större knutpunkter för olika trafikslag utsliten och behöver rivas och byggas upp från grunden. Samtidigt ska området anpassas för att möta behoven hos dagens och morgondagens invånare. Ett stort antal inblandade projektörer, konstruktörer, BIM-konsulter med flera, gör att behovet av en plattform för datasamordning mellan de olika konsultbolagen är stort. Tidigare har olika webbaserade verktyg använts för ändamålet men erfarenheten av dessa verktyg är att konsulterna ofta får fel eller en utgången version av filerna de försöker uppdatera. Detta ger i sin tur att olika versioner av samma fil används och att ritningar och verklighet inte stämmer överens. Om en utrymningsdörr byggs på fel plats eller en bärande vägg hamnar fel kan det få förödande konsekvenser och bli väldigt kostsamt.

  Hur kan konsultfirman dela information med interna och externa resurser utan att riskera att någon får tillgång till inaktuella filer?

  Lösning:

  Storegate Projekt – Kom åt, samarbeta i och dela gemensamma filer med full kontroll.

  • Arbeta med Storegates klienter internt och bjud in externa användare via webbgränssnittet (för att komma åt och dela filer).
   • Arbeta i alla filformat och storlekar (även CAD, CAM etc.).
   • Externa användare behöver ingen licens eller ladda ned program/klienter.
   • Dokument, skisser, bilder etc. kan komma från vilken part som helst.
   • Alltid åtkomst till den senaste versionen av filen för samtliga inblandade och har inbyggt stöd för fil-låsning per användare.

  Läs mer om Storegate Projekt. 

   

   

   

  Hur kan en skola lagra känslig information om elever utan att riskera bryta mot GDPR?

 • Skolan lagrar känslig information om elever

  En mindre kommun i mellersta Sverige står inför stora utmaningar vad gäller hantering av digital information som rör elever sedan Dataskyddsförordningen* vann laga kraft den 25 maj 2018. I artikel 48 (Dataskyddsförordningen) framgår det tydligt att personuppgifter inte får röjas för tredje land så länge det inte finns en internationell överenskommelse (exempel CLOUD Act).

  Kommunen har redan idag befintliga tjänster för kommunikation mellan elever och lärare (Google Apps, Office 365) och tjänster för kommunikation mellan föräldrar och lärare (Schoolsoft m.fl.).  Men när det kommer till att dela information som handlar om exempelvis elevers utveckling, medicinsk information, specialkost, skyddad identitet och särskilda behov mellan lärare, kuratorer, skolsköterskor, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin med flera så saknas det ett bra verktyg.

  Hur kan en kommun/skola dela såväl känslig som icke känslig information utan att riskera bryta mot GDPR? 

  Lösning:

  Storegate Team – Kom åt, samarbeta i och dela gemensamma filer med full kontroll.

  • Undvik att lagra data på ett sätt som strider mot GDPR genom att använda en svensk molntjänst. Läs mer om CLOUD Act* och GDPR.
  • Känslig information skyddas.
  • Slipp investera i och hantera driften för egen infrastruktur.

  Läs mer om Storegate Team.

   

   

   

  Så kan företag med känslig information dela filer till rätt mottagare

 • Känslig information i stora grupper

  Företaget med +50 anställda har kontor och kunder på flera platser i Sverige. Många av uppdragen har med information som rör infrastruktur som exempelvis transport, vatten, energi och kommunikation att göra. Informationen innehåller såväl känsliga data som mindre känsliga data. Företaget vill inte bjuda in samarbetspartners innanför sina egna brandväggar och vill undvika att anställda som arbetar på distans använder krångliga VPN-tunnlar. Behovet är att kunna dela stora mängder information till berörda mottagare baserad på person- och/eller gruppnivå med en tjänst som man kan skalas i antal användare/lagring från tid till annan.

  Hur kan företaget dela rätt information till rätt mottagare i stora grupper och projekt?

  Lösning:

  Storegate Team – Kom åt, samarbeta i och dela gemensamma filer med full kontroll.

  • Känslig information skyddas, all data lagras i Sverige och följer svensk lagstiftning.
  • Möjlighet att göra utdelningar med Bank-ID.
  • Med en genomtänkt och avancerad behörighetsstruktur blir det enkelt för ALLA.
   • Behåll samma arbetssätt genom att arbeta direkt i utforskaren.
   • Kan arbeta med användare utanför företagets AD.

  Läs mer om Storegate Team