skip to Main Content
Backup Multi

Säkra och administrera backup av företagets datorer och molntjänster.

Backup Multi


89:- anv/mån


3 användare ingår

500 GB svensk lagring ingår

Svensk lagring och svensk support


kr/mån

Flera användare i samma backuptjänst

Med Backup Multi får ni en central lösning för att administrera backup av företagets laptops och datorer. Alla har ett eget konto och hela tjänsten debiteras på en faktura.

Du och dina kollegor väljer enkelt vilka filer och mappar som ska ingå i respektive backup, och kan sedan komma åt filerna lika enkelt – antingen via backup-programmet eller via webben. Precis som med våra övriga tjänster så lagras all data i Sverige, med beprövad och säker teknologi. Till skillnad mot traditionella backup-lösningar kommer ni åt era filer direkt på Storegate och slipper därmed återställa komplicerade arkivfiler när olyckan är framme.

Antal datorer som ska säkerhetskopieras och hur mycket lagringsyta ni behöver, väljer ni själva. Tjänsten lever och växer tillsammans med era användare och ert företag.

Beprövad teknologi

Backup Multi kräver ingen IT-kunskap eller expertis.

Användarna installerar och ställer enkelt in programvaran och sedan är tjänsten igång. All data som lagras krypteras med en egenutvecklad krypteringsalgoritm på disk och med bankstandarden TSL vid överföring.

Givetvis kan man som adminsitratör välja hur många versioner som skall sparas och om backupstatus och notifikationer ska visas från klient som molnserver.

Säkra det som räknas

Några av de viktigaste sakerna i ett företag är personalen, kunderna och datan – och ingen av de tre klarar sig företaget utan.

Därför är det aldrig läge för nedtid för affärsdata. Med en backup hos oss skyddar ni er mot naturkatastrofer, brand, inbrott, försumlighet och malware, ransomware/utpressningsprogram – och är snabbt på benen igen om ni blir drabbade. Våra tjänster kombinerar säkerhet med snabba återställningar och direkt åtkomst till data när det som bäst behövs.

Säker lagring i Sverige

All information överförs i krypterad form och lagras på dubblerade servermiljöer i svenska datahallar med högsta säkerhet. Alla filer som lagras är endast tillgängliga för dig och du behåller ensamt äganderätten till lagrad information. Storegate tillämpar https-krypterad login-auktorisering, vilket innebär att användarnamn och lösenord alltid är krypterade över samtliga protokoll.

Svensk support

Som företagskund får du personlig hjälp att välja rätt lösning och komma igång med våra tjänster. Via vår kunskapsbank hittar du enkelt svaren på vanliga frågor eller kommer i kontakt med vår support. Vi pratar gärna med dig!

”Utsedd till Europas bästa molntjänst för svenska företag”
av IDG Techworld.