Ålcom väljer ett svenskt moln till sina kunder

 •  

  PRESSRELEASE:

  Ålcom, Ålands ledande internet- och telekomleverantör väljer svenska Storegate som molnlagringstjänst för sina kunder. Tjänsten erbjuds till såväl företag som privatpersoner och inkluderar funktioner för att säkerhetskopiera, synkronisera, komma åt och dela/samarbeta med digital information.

  ­

  I takt med att datumet för EU:s nya dataskyddsförordning närmar sig och att tjänster som Facebook väljer att flytta användardata för att undgå GDPR-lagstiftning så har även medvetenheten på internet ökat vad gäller integritet och skydd. Allt fler, både företag och privatpersoner, funderar igenom sitt val av leverantör för lagring av filer, var de lagras, vilka lagar som gäller och vilka som kan tänkas kunna komma åt och använda sig av informationen som lagras.

  – Vi vet att våra kunder är intresserade av en trygg molnlösning för att spara, dela och skapa dokument och filer. Med Storegates plattform i botten och med deras 15 års erfarenhet, kan vi erbjuda ett heltäckande alternativ till andra molntjänster, säger Daniel Dahlén på Ålcom.

  – Vi är väldigt glada och stolta över att vi fått till samarbetet med Ålcom, säger Torbjörn Lindkvist, Försäljningschef på Storegate. Som en del i deras breda tjänsteutbud når vi både företag och privatpersoner och mer än 90% av marknaden på Åland.

  Storegate kommer att erbjudas som en prenumerationstjänst, där kunden väljer paket efter behov. I basutförandet ingår tjänsten kostnadsfritt. Är man dessutom kund i konceptet ”Ål inclusive” får man löpande10 procents rabatt på alla uppgraderingar.

    

  För mer information, kontakta:
  Torbjörn Lindkvist, Försäljningschef, Storegate AB,

  +46 (0) 705 487 463, torbjorn.lindkvist[at]storegate.com

   

  Daniel Dahlén, VD, Ålcom AB,

  daniel.dahlen[at]alcom.ax

   

  OM STOREGATE AB
  Storegate erbjuder ett brett utbud av enkla molntjänster som gör det möjligt för företag och privatpersoner att säkra, lagra, komma åt, dela och samarbeta med digital information var som helst, när som helst. Storegate har erbjudit molntjänster sedan 2003 och är något av en pionjär inom området. Mer än 650 000 användare använder dagligen Storegates tjänster för att säkra sina filer . För mer information, se www.storegate.com.

  OM ÅLCOM

  Ålcom är ett åländskt bolag med huvudsakligt syfte att serva ålänningar och åländska företag med infrastruktur och tjänster inom bredband, mobiltelefoni och digital-TV. Förutom bredbandsuppkopplingar och mobiltelefoni erbjuder Ålcom idag IPTV och olika företagstjänster som växelsystem, webhotell och domäntjänster. Ålcom har butik och kundtjänst på Storagatan 6 i Mariehamn.

  Infrastrukturminister Tomas Eneroth besöker Storegate

 •  

  Tisdagen den 15 maj besöker infrastrukturminister Tomas Eneroth Blekinge. I programmet ligger ett besök hos oss på Storegate. Storegate är en helsvensk leverantör av molntjänster som kommer presenteras under besöket. Svenska molntjänster har under den senaste tiden blivit allt viktigare för svenska företag med tanke på GDPR och den nya amerikanska lag som undertecknades i mars 2018,  CLOUD Act.

  Läs mer om besöket på regeringkansliets hemsida.

   

  För mer information, kontakta:
  Matz Karlsson, VD, Storegate AB,
  +46 (0) 703 20 14 01, matz.karlsson[at]storegate.com

   

  Ny amerikansk lag påverkar alla svenska företag. Få känner till den.

 •  

  Få svenska företag och organisationer känner till att en ny amerikansk lag undertecknades i mars 2018. Den nya lagen – CLOUD Act – kommer att påverka alla svenska företag och deras information som lagras på amerikanska molntjänster. Därför erbjuder nu svenska molntjänsten Storegate ett flyttbidrag till svenska företag som vill flytta hem sina filer till ett svenskt moln, under svensk lag.

  Svenska företag och organisationer förbereder sig som bäst inför den nya hårdare EU-lagstiftningen för hantering av personuppgifter (GDPR) som träder i kraft den 25 maj. Det finns dock andra aspekter som är minst lika viktiga att tänka på när ett företag väljer molntjänst för att lagra, dela och samarbeta med företagets filer.

  Den 23 mars trädde nämligen en ny amerikansk lag i kraft, CLOUD Act (Clarifying Overseas Use of Data), som innebär att amerikanska myndigheter ska ges tillgång till data som lagrats på amerikanska molntjänster, även om denna lagras utomlands, och att amerikanska molntjänster därmed inte kan vägra lämna ut sådana data.

  För att uppnå kraven enligt GDPR har amerikanska molntjänster tvingats erbjuda lagring inom EU till svenska företag. Med CLOUD Act betyder det att amerikansk lagstiftning gäller för data som lagras hos en amerikansk molntjänst även om det sker inom EU och det kan stå ett svenskt företag mycket dyrt att ignorera dessa risker.

  Ett exempel på hur svenska aktörer som använder utländska molntjänster tvingas hantera detta är Karolinska Institutet som varnar sina användare (forskare, anställda och partners) för vilken typ av information som inte får sparas i den amerikanska molntjänsten Box. Nedanstående går att läsa på KIs webbplats:

  “Vilka filer ska jag inte lägga i KI Box?”
  “Sekretessbelagd/skyddsvärd information, som till exempel information som kan leda till patent, får inte sparas i KI Box då avtalen inte innehåller något skydd mot att annat lands lagstiftning tillämpas. Box kan inte avtala bort den amerikanska lagstiftningen i detta avseende. Generellt ska inga personuppgifter som rör forskningspersoner sparas i KI Box, då de oftast räknas som skyddsvärd information.” Här går det att läsa mer: https://ki.se/medarbetare/ki-box

  Storegate hjälper företag att flytta hem
  Nu vill Storegate hjälpa svenska företag som bestämmer sig för att flytta hem sin affärskritiska information till svensk lagring, under svensk lag på Storegate.se.

  – Vi erbjuder våra tjänster gratis i sex månader till de företag som väljer att flytta hem sina filer. Vi kallar det ett flyttbidrag, säger Storegates VD Matz Karlsson, och är till för att täcka eventuell uppsägningstid från den utländska molntjänsten och därmed göra bytet mer kostnadseffektivt. Vi kommer även att hjälpa de företag som önskar stöd i sin flytt av filer, avslutar Matz Karlsson.

  För mer information, kontakta:
  Matz Karlsson, VD, Storegate AB,
  +46 (0) 703 20 14 01, matz.karlsson[at]storegate.com

   

  Computer Sweden: Ny amerikansk lagrysare skakar om molnbranschen

 •  

  Computer Sweden skriver om nya CLOUD Act och Matz Karlsson, VD Storegate, ger sina kommentarer. I skuggan av GDPR har en ny lag klubbats, som kan få stora konsekvenser för molnanvändandet i hela världen. Den innebär att amerikanska molnleverantörer tvingas lämna ut data till amerikanska myndigheter oavsett var den är lagrad.

  Cloud Act är en ny lag som innebär att amerikanska myndigheter ska ges tillgång även till data som lagras utomlands – och att amerikanska leverantörer inte kan vägra lämna ut sådana data.

  Den nya lagen trädde i kraft så sent som 23 mars.

  – Här handlar det om att affärskritisk information exponeras för utländsk lagstiftning om den lagras på utländska molntjänster, även om själva lagringen sker inom EU:s gränser, säger Matz Karlsson, vd för den svenska molnleverantören Storegate.

  Samma sak gäller myndigheter som inte sällan arbetar med sekretesskyddad information.

  I Europa har den här stora förändringen av hur data får hanteras flugit under radarn. Här är myndigheter och företag fokuserade på en annan stor lagändring som i många stycken går i motsatt riktning mot Cloud Act, nämligen GDPR som stärker privatpersoners dataskydd gentemot företag och myndigheter. Läs mer på Computer Swedens hemsida.