FSO Fria förskolor väljer Storegate för att medlemmarna ska kunna lagra och dela säkert i ett svenskt moln

 • Allt fler företag och föreningar inser vikten av att anpassa sina verksamheter till kraven i EU:s Dataskyddsförordning (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018. Krav som för många kan kännas som en snårig djungel men som är avsedda att skydda, begränsa och ge individen kontroll över sina personuppgifter. Nu har Fria förskolor tecknat ett ramavtal med Storegate för att göra det enkelt och säkert för sina medlemmar att lagra filer som följer GDPR.

  FSO Fria förskolor är en nationell branschorganisation för fristående och ej vinstdrivande förskolor i Sverige. Förskolornas lednings- och administrationsfunktioner hanterar såväl känsliga som icke känsliga personuppgifter. Det kan röra sig om allt från barnens allergier, specialkost på grund av religionstillhörighet, skyddade adressuppgifter till något så enkelt som personnummer och vanliga bostadsadresser.

  – Vi ser att många väljer att skicka okrypterade e-postmeddelanden till våra medlemmar innehållandes personuppgifter och annan information som inte borde finnas där. Detta är något vi inte kan stå bakom och har därför valt att ge våra medlemmar ett alternativ till att samla in och dela information digitalt på ett säkert sätt, säger Mimmi von Troil, VD, FSO Fria förskolor. Att vi sedan förhandlat fram ett bra erbjudande med svensk support ser vi som ett plus i kanten.

  – Idag använder många skolor och kommuner tjänster som inte lever upp till kraven i GDPR när information skickas emellan dem och det finns en stor osäkerhet om vem och vilka leverantörer i det publika molnet man kan lita på. Att FSO Fria förskolor väljer Storegate i tider som dessa, när debatten om Facebook och Google pågår som mest i media, är ett bevis på behovet av en svensk molntjänst, säger Torbjörn Lindkvist, Försäljningschef på Storegate AB.

  För mer information, kontakta:
  Torbjörn Lindkvist, Försäljningschef, Storegate AB,
  +46 (0) 705 487 463, torbjorn.lindkvist[at]storegate.com

  Mimmi von Troil, VD, FSO Fria förskolor,
  +46 (0) 31-309 90 10, mt[at]fso.se

  OM FSO FRIA FÖRSKOLOR
  FSO Fria förskolor är nationell branschorganisation för fristående idéburna förskolor och pedagogisk omsorg i Sverige. FSO är partipolitiskt och religiöst obundet, och är en medlemsägd, medlemsstyrd och medlemsfinansierad organisation där medlemmarna har definierat organisationens uppdrag – ”att utifrån ett barnperspektiv arbeta för alla barns lika möjlighet till utveckling oavsett huvudman för förskolan”. FSO:s arbete värnar såväl barnens trygghet och individuella säkerhet och integritet som medlemsförskolorna och deras personals möjlighet till en god och trygg arbetsmiljö. Förskolorna kan då ge barnen de verktyg och förutsättningar de behöver för sin utveckling. FSO välkomnar därför varje initiativ som syftar till att stärka barnens trygghet och möjlighet att utvecklas i sin egen takt och på bästa sätt tillgodogöra sig lärande och utveckling. För FSO går detta uppdrag i linje med de grundläggande principer och värderingar som antogs av den internationella kooperativa alliansen (IKA) 1995, och som i likhet med medlemmarnas uppdrag ligger till grund för FSO:s verksamhet.

  Storegate lanserar nya funktioner inför GDPR

 • I takt med att datumet för EU:s nya dataskyddsförordning närmar sig och att tjänster som Facebook väljer att flytta användardata för att undgå GDPR-lagstiftning så har även medvetenheten på internet ökat vad gäller integritet och skydd. Detta gäller för både företag och privatpersoner. Därför lanserar nu Storegate ett antal nya tjänster för att möta dessa krav.

  Idag kan det räcka med att man delar en persons e-postadress i ett mail för att bryta mot dataskyddsförordningen. Med Storegate är det enkelt att dela och samla in information och samtidigt ha koll på rätten att bli bortglömd. Man kan dessutom få ett biträdesavtal som gör att hanteringen av personuppgifter blir laglig.

  ­- För att ytterligare underlätta för våra kunder att kunna uppfylla kraven för GDPR så har vi nu lanserat stöd för OAuth, händelselogg och möjlighet att begränsa utdelningar i team, säger Bertil Hedén marknadschef på Storegate. Detta ger kunderna en bättre kontroll över vad som lagras i molnet.

  • Stöd för OAuth – ger kunderna en gemensam hantering av inloggningen för samtliga klienter och appar.
  • Händelselogg – ger kunderna möjlighet att söka efter händelser på specifika filer eller mappar.
  • Begränsa utdelningar – administratören kan stoppa användare i ett team från att dela ut lagrad information utanför teamet.

  En annan trygghet är att all information lagras i svenska datahallar under svensk lagstiftning. Därför behöver man aldrig oroa sig för att exponeras för utländsk lag eller insyn från utländska molntjänster. Dessutom kräver GDPR att all lagring sker inom EU.

   

  För mer information, kontakta:

  Bertil Hedén, Marknadschef, Storegate AB,
  +46 (0) 703 20 14 02, bertil.heden[at]storegate.com