Återförsäljarnätet växer och tätnar

 • Antalet IT-proffs som väljer att erbjuda sina kunder svensk lagring hos Storegate växer och återförsäljarnätet sträcker sig nu från Simrishamn till Pajala.

  Återförsäljarna är och fungerar oftast som support och leverantör av kompletta IT-lösningar för företag inom en mängd olika branscher. De är en viktig kontaktyta med marknaden och på Storegate tittar man på olika sätt att utveckla samarbetet, säger Torbjörn Lindkvist, marknadschef på Storegate.

  – Även om de flesta av våra produkter är väldigt enkla att använda så är det tryggt för våra slutkunder att ha support och hjälp för att sätta upp mer avancerade installationer som backup-lösningar för server-system, eller en större administration för samarbete och delning av mappar och filer med olika behörigheter. De är värda mycket för oss, och i samband med övriga satsningar vi gör nu så tittar vi givetvis även på hur vi bäst tar konceptet vidare och förstärker det.

  Under hösten har Storegate drivit en kampanj för återförsäljare som driver fler kunder till det blågula molnet.

  ­­- Vi har duktiga återförsäljare ute i landet som är måna om sina kunder och tar deras problem och eventuella oro på allvar. Det är skönt att veta att de kunder vi når via dem också blir väl bemötta och känner sig trygga med sin datahantering och lagring. Dessutom är de en utmärkt kanal för oss när vi inte finns på plats och kan så att säga handfast hjälpa våra kunder. Många som väljer oss, väljer ju också oss för tryggheten i svensk lagring, och då är det skönt att den känslan kan följa med i hela kundupplevelsen. Därför är det är kul att kunna ge tillbaka.

  I januari får de återförsäljare som nått kampanjmålen en extra bonus utöver ordinarie provision – som en bra start på 2017.

  Ett blågult moln – en del av vår nya identitet

 • Från och med idag blir det mer tydligt för Storegates kunder att alla filer hos företaget lagras i Sverige och under svensk lag.

  Storegate uppdaterar sin visuella identitet och byter logotyp. Den nya logotypen är en del i ett större omtag i vilken Storegate ämnar befästa sin position och stärka sitt varumärke på en allt mer turbulent marknad och omvärld. Formspråket tar avstamp i de värderingar som ligger till grund för vad Storegate gör och gjort sedan företaget startades – säkerhet och integritet. Budskapet i kommunikationen är fördelen i att lagra sina filer i Sverige, utom räckhåll för utländska myndigheter och skyddade av svensk lag.

  Ett blågult moln

  En egen molnsymbol med svensk blågul färgsättning betonar det faktum att all lagring sker i Sverige och skyddas av svensk lag. Därmed lagras all information och person-uppgifter från åtkomst från så kallat tredjeland som till exempel Japan eller USA. De senaste åren har flertalet diskussioner blossat upp angående datahantering, person-uppgiftshantering, utlämnade av information till myndigheter, nya EU-direktiv och så vidare, vilket skapat en stor osäkerhet på marknaden. Den positiva effekten för oss på Storegate är att fler och fler företag blir mer medvetna när det gäller valet av molntjänst.

  – Som världen ser ut och utvecklas idag är en svensk molntjänst ett tryggare alternativ, säger Matz Karlsson, VD på Storegate AB. Vi är övertygade om att kravet på sekretess och integritet kommer att öka bland svenska företagare. Det tillsammans med att vi finns nära när man behöver hjälp ger oss en väl motiverad plats på marknaden.

  En svensk tiger i ny tappning

  Storegate tar fasta på den svenska neutraliteten i kombination med integritetsprincipen att ”en svensk tiger” – men i en modern tappning. Analysen inför framtiden baseras på bolagets värderingar i förhållande till utvecklingen i världen och har under en längre tid diskuterats med experter och jurister. Framöver kommer flera av företagets kanaler och kommunikation att justeras för att förmedla ståndpunkten tydligt med bland annat en uppdaterad webbsida och givetvis följer det nya utseende med i de appar, klienter och gränssnitt som används för företagets tjänster. Med ett tydligt utseende siktar Storegate på att positionera sig som ett säkert och tryggt val för lagring av filer i molnet.

  Ny policy gör ståndpunkten tydlig

  En uppdaterad integritetspolicy, som är ett skriftligt ansvarstagande och löfte till kunder för hur bolaget hanterar den information man blir betrodd med, hjälper till att förtydliga Storegates ståndpunkt. Den förklarar hur man på alla plan möter och överträffar de krav som ställs i nya EU-direktiv och i situationer med tredjeland, som till exempel USA.

  (Du hittar policyn i sin helhet här.)

  För mer information, vänligen kontakta:

  Matz Karlsson, CEO, Storegate AB, +46 (0) 703-20 14 01, matz.karlsson[at]storegate.com

  Lagring i Sverige – Full integritet – Svensk support

  Storegate AB erbjuder enkla molntjänster som gör det möjligt för dig eller ditt företag att säkra och arbeta med digital information var som helst. Vi är övertygade om att kravet på sekretess och integritet kommer att öka bland svenska företagare. Därför lagrar vi all information i Sverige och på lagringssystem som vi äger till 100%. På det viset kan vi garantera full integritet till våra kunder. Infrastrukturen för lagring har vi placerat i datahallar hos vår svenska partner Telia Carrier som, med sitt världsledande stamnät, också ansvarar för all Internettrafik. Storegate har erbjudit molntjänster sedan 2003 och har idag över 200 000 kunder som dagligen säkrar sina filer i vårt blågula moln.

  Storegate investerar 9 MSEK i ”Gränslöst svenskt”

 • Storegate lanserar molntjänster för säker lagring av filer under konceptet Gränslöst svenskt. Gränslöst står för den ökade mobilitet och effektivitet som Storegates tjänster erbjuder. Svenskt står för lagring i Sverige under svensk lag, med full integritet och svensk support.

  Konceptet är ett steg i en större satsning där Storegate vill befästa och förtydliga sin position som ett helsvenskt alternativ till utländska molntjänster som Dropbox, Google Drive och Microsoft OneDrive.

  För att nå ut med konceptet har Storegate slutit ett investeringsavtal med Aggregate Media som ger Storegate rätt att utnyttja mediautrymme om 9 MSEK i omkring 100 olika kanaler som ägs av de stora mediabolagen. Kanalerna innefattar tidningar, utomhusannonsering, radio, TV och Internet. Som ersättning för mediautrymmet får Aggregate nyemitterade aktier i Storegate AB.

  Fr. vänster: Bertil Hedén, grundare och affärs- och produktutvecklingschef, Torbjörn Lindkvist, marknadschef, samt grundare och VD Matz Karlsson.

  – Vi har följt bolaget, management och marknaden under ett antal år och bedömer att de tydliga kraven på svensk lagring gör Storegate, som alltid jobbat under dessa krav, till det starkaste alternativet för säker lagring av digital information. Vi skall nu placera Storegate som den dominerande lösningen i Sverige för företag som vill följa lagen. Parallellt kommer motsvarande koncept lanseras på andra geografiska marknader med liknande krav. ­Storegate är ett av våra kärninnehav, säger Peter Brodén, grundare Aggregate Media.

  Kravet på sekretess och integritet kommer att öka för svenska företagare och det finns redan idag starka anledningar till varför svenska företag bör fundera på hur och var de lagrar sina filer.

  – Om du har ett föreningsprotokoll, kontaktuppgifter till medlemmar eller anställda, eller ditt kundregister sparat, då behandlar du personuppgifter, säger Matz Karlsson, VD på Storegate AB. Gör du det som företagare eller organisation blir du per automatik Personuppgiftsansvarig. Som svensk leverantör hjälper vi givetvis våra kunder att hantera det ansvaret, det finns annars många saker att ta hänsyn till.

  Några exempel på vad man som företagare bör tänka på:

  • Genom att använda en svensk molntjänst med servrar i Sverige uppfyller företagen kraven i Bokföringslagen om att all räkenskapsinformation ska förvaras i Sverige.
  • Genom att använda en svensk molntjänst uppfyller företagen kraven i Personuppgiftslagen om att de ska säkerställa att molntjänstleverantören tillämpar svensk lag vid behandling av personuppgifter.
  • Genom att använda en svensk molntjänst kan företag vara säkra på att lagrad data inte kommer att kunna lämnas ut till amerikanska myndigheter.
  • Genom att anlita en svensk molntjänstleverantör kan kunden vara säker på att svensk lag kommer att gälla för avtalet, att all kommunikation och avtalstext med Storegate är på svenska samt att eventuella krav från tredje part om att lämna ut data kommer att hanteras i svensk domstol.
  • Genom att använda en svensk molntjänst med servrar i Sverige kan företagen vara säkra på att personuppgifter inte överförs till ett land utanför EU, för vilket annars ställs särskilda krav.

  – Den övergripande strategin framöver går ut på att utmana de stora amerikanska aktörerna om företagsmarknaden i Sverige på allvar, säger Matz Karlsson. Trenden är tydlig och potentialen är stor. Molntjänster används mer och mer för att öka företags informationstillgänglighet och utvecklingen pekar mot att allt fler väljer svensk lagring, både för att skydda företagets data och på ett enkelt sätt följa lagar och regler.

   

  För mer information kontakta:

  Matz Karlsson, VD Storegate,
  Tel: 070-320 14 01
  E-mail: matz.karlsson@storegate.com

   

  Skanova och Storegate utökar sitt samarbete

 • fiber_projekt

  Skanova, som bygger och driver Sveriges största fibernät, väljer nu att utöka sitt samarbete med Storegate. Läs mer om hur vi samarbetar med Skanova här.

  Storegate opens sales office in London, UK. Mr. Martin Firth new employee

 • martin

  Storegate expands its operations and opens new sales office in London, UK. Storegate has recruited Mr. Martin Firth as a Global Sales Director of white label cloud storage services through partnerships with telcos, mobile carriers and ISVs. Martin is heading Storegate’s sales office in London.

  – Martin has extensive knowledge of the cloud storage industry gained with a number of companies over the last 10+ years. He will be a great addition to the team and has fantastic contacts throughout the industry, says Matz Karlsson, Storegate CEO at Storegate AB.

  Further information and contact details:

  Martin Firth
  Global Sales Director – Solutions
  Storegate AB
  +44 7834 205 153

  Svensk molntjänst integrerar med Microsoft Office Online

 • SG-Office-Banner

  Nu har svenska Storegate AB lanserat Microsoft Office Online i sin molntjänst för att lagra, dela och samarbeta med filer. En funktion som supporterar det växande behovet av dokumentdelning i realtid samt möjlighet att redigera dokument direkt på webben. Med några enkla knapptryck i Storegates webbgränssnitt kan Storegates kunder förhandsgranska, skapa, redigera och samarbeta i dokument och få dessa automatiskt sparade till sitt konto på Storegate.

   Storegate AB har sedan 2003 levererat säker lagring, automatisk backup och tjänster för att samarbeta med digital information till fler än 200 000 kunder i Norden. Med lokal lagring under svensk lagstiftning och lokal support kan Storegates kunder känna sig trygga med att lagra data i molnet.

  – Vi har lagrat över 200 000 kunders information i en av Sveriges säkraste datahallar sedan 2003. Att nu kunna erbjuda redigering av Office-dokument direkt i webbläsaren känns som ett fantastiskt komplement, säger Matz Karlsson, VD på Storegate AB. Detta har sedan en tid tillbaka varit ett av de absolut högsta önskemålen bland våra företagskunder och med hjälp av integrationen har nu alla möjlighet att arbeta säkert i molnet och få alla filer automatiskt lagrade hos Storegate i Sverige, avslutar Matz Karlsson

   För mer information, vänligen kontakta:

  Matz Karlsson, VD, Storegate AB, +46 (0) 703 201401, matz.karlsson[at]storegate.com

  Storegate lagrar världens viktigaste information – Din.

  Flera miljarder filer lagras i Storegates system. Filer som för många är oersättliga. Det är ett ansvar som Storegate tar på största allvar. Därför lagras all information i ytterst professionell miljö. Datahallarna där filerna lagras är säkerhetsklassade på högsta nivå vad avser intrång, brandskydd och elförsörjning. Alla komponenterna i systemet är dubblerade och därmed feltoleranta och säkerhetskopiering av data görs alltid till två olika media. Informationen som lagras är inte åtkomlig för någon annan än den som lagrat den och har användarnamn och lösenord. Storegate använder https-krypterad login-auktorisering, vilket innebär att inloggningsuppgifter är krypterade och inte kan ses av någon obehörig. All överföring sker krypterat över Internet. För mer information besök www.storegate.com

  Meet Storegate at the 7th annual Telco Cloud Forum in London 10-11 May

 • telco_cloud_london_Storegate1

  Storegate will attend the 7th annual Telco Cloud Forum in London 10-11 May. Will you be there too? If so, let´s meet and talk about cloud storage services, white label solutions and Storegate’s new business area IoT (Internet of Things).

  Read more about our business areas at www.storegatesolutions.com

  Please feel free to send us an email (see below) and schedule a personal meeting or demo.

  Contact information:
  Matz Karlsson, CEO, matz.karlsson@storegate.com
  Bertil Hedén, Business Development, bertil.heden@storegate.com

  Swedish cloud service to bring unique synchronisation tool to Skyships Ltd Automotive

 • svenska_molntjanster2

  Skyships Automotive Ltd are a privately owned independent Tier 1 supplier of Infotainment systems and instrument clusters for premier brand sports car manufacturers. Skyships were looking for a secure synchronisation tool within the EU which was able to sync X-attributes on OS X platforms. The feature is now implemented and provided. We welcome Skyships Automotive Ltd as a new customer to Storegate.

  Storegate is a Swedish cloud service provider which has been providing online file storage, online backup, collaboration and synchronization tools with Cloud Guarantee to professional users since 2002.

  Storegate signs agreement with Skanova for cloud based information services in construction projects

 • fiber_projekt

  (Only available in Swedish)

  Storegate tecknar avtal med Skanova om molnbaserade informationslösningar för byggprojekt

  Skanova som äger och driftar Sveriges största öppna fiber- och kopparnät och står för en stor del av landets fiberutbyggnad har valt svenska Storegate för en molnbaserad digital informationslösning för byggprojekt.

  Skanova letade efter en leverantör av molnbaserade informationslösningar till en serie byggprojekt, och sökte en partner som inte bara hade rätt lösningar, utan som också kunde erbjuda en säkerhets- och integritetsfilosofi som motsvarade deras egna.

  – Storegates tjänster är idealiska för oss eftersom säkerheten håller hög klass, data lagras på servar placerade inom Sveriges gränser och inte lokalt på varje användares dator, säger Richard Runnedal, Byggledare på Skanova. Storegate är också ett respekterat varumärke i vår bransch.

  – Förutom hög säkerhet och smarta funktioner behövde vi en leverantör som förstod våra behov och som kunde hjälpa oss hitta rätt lösningar, fortsätter han.

  – Våra tjänster har visat sig passat bra för Skanovas byggprojekt, säger Torbjörn Lindkvist, Affärsområdeschef för Storegate Services. Vår avsikt är att arbeta nära Skanova, som vi gör med alla stora företagskunder och ge dem de produkter, service och kunskap som de behöver.

  För mer information, vänligen kontakta:

  Torbjörn Lindkvist, Affärsområdeschef, Storegate AB, +46 (0) 705 487 463, torbjorn.lindkvist[at]storegate.com

  Storegate lagrar världens viktigaste information – Din.

  Flera miljarder filer lagras i Storegates system. Filer som för många är oersättliga. Det är ett ansvar som Storegate tar på största allvar. Därför lagras all information i ytterst professionell miljö. Datahallarna där filerna lagras är säkerhetsklassade på högsta nivå vad avser intrång, brandskydd och elförsörjning. Alla komponenterna i systemet är dubblerade och därmed feltoleranta och säkerhetskopiering av data görs alltid till två olika media. Informationen som lagras är inte åtkomlig för någon annan än den som lagrat den och har användarnamn och lösenord. Storegate använder https-krypterad login-auktorisering, vilket innebär att inloggningsuppgifter är krypterade och inte kan ses av någon obehörig. All överföring sker krypterat över Internet. Informationen som lagras är inte åtkomlig för någon annan än den som lagrat den och har användarnamn och lösenord. För mer information besök www.storegate.com

  Meet Storegate at Mobile World Congress in Barcelona 22-25 February

 • MWC2016

  Storegate will attend the Mobile World Congress in Barcelona 22-25 February. Will you be there too? If so, let´s meet and talk about cloud storage services, white label solutions and Storegate’s new business area IoT (Internet of Things).

  Read more about our business areas at www.storegatesolutions.com

  Please feel free to send us an email (see below) and schedule a personal meeting or demo.

  Contact information:
  Matz Karlsson, CEO, matz.karlsson@storegate.com
  Bertil Hedén, Business Development, bertil.heden@storegate.com