OP Höglunds chose smart storage and backup services from Storegate

 • Op_hoglunds_valjer_Storegate

  (Only available in Swedish)

  – förnyar sin IT-miljö med backup och lagring som tjänst

  Påbyggnadsföretaget OP Höglunds har valt Storegate som leverantör av nya molnlösningar för backup, återställning och säker lagring i Sverige. Tanken var att förnya OP Höglunds IT-miljö där OP Höglunds får backup och lagring som tjänst. Arbetet genomfördes tillsammans med partnern Företagsdata i Åhus AB.

  Storegate har tillsammans med sin partner Företagsdata levererat en komplett backuptjänst i molnet till OP Höglunds och hjälpt dem att anpassa tjänsten efter behov. Företagsdata står för installation, service, återställningstester, backup-jobb samt planering av framtida behov.

  OP Höglunds tidigare lagringsmiljö började närma sig slutet av sin livscykel. Processen för backup gick långsamt och det blev till slut en ohållbar kostnadsbild. Med hjälp av Storegate och Företagsdata har OP Höglunds förnyat IT-miljön för lagring samt backup och dessutom fått en mer skalbar hantering av data när den lagras i molnet med Storegate hjälp av Storegate Pro Backup för servrar.

  – Vi behöver inte längre fundera på att säkra vår information och backup. Företagsdata sköter det åt oss och vår IT-ansvarige kan fokusera på andra uppgifter. Tack vare att data lagras både internt och i molnet så får vi en utmärkt kombination av snabb återläsning och data säkrad utanför huset. Det här gör oss både snabbare och mer flexibla. Om ett eventuellt datahaveri inträffar kan verksamheten driftsättas inom rimlig tid och vi undviker försenade kundleveranser, säger Andreas Ekström, IT- ansvarig på OP Höglunds.

  Storegate-partnern Företagsdata såg tidigt en del utmaningar i OP Höglunds infrastruktur. Det handlade i första hand om att få backup-processen säkrad till en leverantör. Utöver detta fick de även en bättre helhetsöversikt, ökad flexibilitet och driftsäkerhet samt lägre kostnader.

  – OP Höglunds behov av större och säkrare backup än lokal band-backup, ledde till att jag föreslog Storegates molnbaserad backup-lösning. I deras fall föll valet på Storegate Pro Backup, som en perfekt lösning. Ett plus för kunden är att informationen även kan sparas ner lokalt., säger Andreas Berglund, CTO på Företagsdata i Åhus AB.

  – Tillsammans med Företagsdata säkrar vi nu att OP Höglunds kan möta höga krav på backup och lagring. Den här affären är ett bevis på att Storegate erbjuder en aktuell, anpassbar och säker molnplattform, säger Sebastian Matuska, Partner & Solution Manager på Storegate.

  Kontakt
  Sebastian Matuska, Partner & Solution manager, Storegate AB, telefon: 0703-20 14 93,
  e-post: sebastian.matuska@storegate.com

  Andreas Berglund, CTO, Företagsdata i Åhus AB, e-post andreas@fdab.se

  Om Företagsdata i Åhus AB

  Företagsdata i Åhus AB levererar anpassade lösningar efter användarens krav, förutsättningar och behov. Företaget grundades 1994 och bistår med allt från behovsanalys till system som fungerar i verkligheten. www.fdab.se

  Om OP Höglunds AB

  OP Höglunds grundades 1919 och är ett av Sveriges äldsta påbyggnads-företag. OP Höglunds är en lastbilspåbyggare som utvecklar, marknadsför och producerar kundanpassade påbyggnader med hög kvalitet och god servicegrad för skogsindustri-anknutna transporter på en nationell och internationell marknad.http://www.ophoglunds.se/

  Om Storegate AB

  Storegate AB grundades 2002 och är nordens ledande leverantör av tjänster för säker lagring av digital information via Internet. Storegates tjänster erbjuds globalt via egna distributionskanaler och i nära samarbete med partners. Storegates huvudkontor är placerat i Karlshamn. www.storegate.se

  Storegate now available through Eurosecure

 • Storegate solutions and services are now available through antivirus distributor Eurosecure on the Scandinavian markets, generating new openings for channel partners to provide the service to their customers. Eurosecure launches the offering during September 2015 in the retail and B2B channels on the Scandinavian markets.

  Storegate, founded in 2002, is Northern Europe’s leading provider of secure cloud storage, file sharing and team collaboration tools. Together with Eurosecure, a security company with many years of experience as an antivirus distributor, Storegate will provide a more complete service, adding security to their offer.

  – Our goal is to offer the best possible protection against cyberattacks and malicious code to our users, but antivirus software will not protect you from for example hardware breakdown, says Jim Sadejeff, Sales Manager at Eurosecure. Storegate’s services for and data synchronizing significantly decrease the risk of losing data from a mobile phone or a computer.

  Storegate’s suite of applications and services are chosen by leading service providers around the world to enable millions of users to access and share digital information under industry-leading safety and assurance. By offering a choice selection of Storegate’s services, Eurosecure customers will not only get a competitive data synchronizing services, but also apps for mobile and web interface for sharing and accessing information on the fly.

  – We are proud to be a partner to Eurosecure and take part of their great experience in antivirus solutions on the Scandinavian market, says Sebastian Matuska, Sales Manager at Storegate. This launch proves that Storegate solutions is something that everyone should have and that it should be as simple and easy to use as possible. Just set it and forget it.

  For more information, please contact:

  Sebastian Matuska, Sales Manager, Storegate AB, +46 (0) 705-48 74 63, sebastian.matuska[at]storegate.com

  Jim Sadjeff, Sales Manager, EuroSecure, +46 (0)70 50 88 399,jim[at]eurosecure.com

  Storegate

  Storegate offers you all the services and functions you need to sync, store, share, access and work in the cloud anytime, anywhere. The services has, so far, made it possible to store billions of files direct or through service providers worldwide. All done with the highest level of security. Storegate was founded December 2002. Owned by the founders, Industrifonden, T-Bolaget and Servisen. For more information visit: www.storegate.com

  Storegate challenge US Giants

 • Storegate_svensk_molntjänst

  (Only in Swedish)

  Svenska Storegate utmanar amerikanska jättar

  Svenska Storegate, som sedan 2003 är Nordens ledande leverantör av molntjänster, utmanar nu på allvar amerikanska giganter som Dropbox, iCloud och Microsoft på företagsmarknaden. Storegate lanserar nu en serie tjänster som ökar företagens kontroll över sin digitala information samtidigt som lagring i Sverige, under svensk lag, garanteras.

  Många företag i Sverige och i andra länder har de senaste åren dragit öronen åt sig som en följd av den amerikanske visselblåsaren Edward Snowdens avslöjanden och den NSA-debatt som har följt på det. Flera svenska företag väljer nu att flytta hem sin digitala information antingen till egna servrar eller till svenska aktörer som kan erbjuda lagring i Sverige.

  • De amerikanska molnaktörerna har svarat genom att förlägga servrar inom EU. Det här hjälper dock inte då amerikanska företag är skyldiga att följa amerikansk lag och lämna ut uppgifter till amerikanska myndigheter även om de har sina servrar utanför USA, säger Storegates VD Matz Karlsson.

  Den här utvecklingen öppnar för aktörer som Storegate som kan garantera att all data lagras i Sverige, under svensk lag och att ingen annan än kunden kan komma åt informationen.

  • Dessutom har de senaste årens ökade användning av molntjänster medfört att företagen ställer högre krav på sin leverantör. Många företag som använt populära synktjänster inser att de har tappat kontrollen över företagets digitala information. Det beror på att datafiler synkas ut till lokala datorer och att företagens medarbetare inte alltid har full kontroll på vem som får tillgång till informationen, säger Matz Karlsson.

  Storegate lanserar därför en serie tjänster som riktar sig till företagsmarknaden under namnet Storegate Team. Storegate Team ökar kontrollen, tillgängligheten och säkerheten genom att erbjuda ett helt nytt sätt att styra behörigheter på företagets information, funktioner som omöjliggör konfliktversioner av samma dokument, möjlighet att arbeta med företagets information direkt i molnet och enklare delning av dokument. Storegate har dessutom backuptjänster och löser därmed flera av företagens behov i samma tjänst.

  • Företagsmarknaden för molntjänster är enorm och vi ser ljust på framtiden. International Data Corporation (IDC) bedömer i en färsk rapport att marknaden växer till 70 miljarder dollar innan 2015 är slut och till mer än 160 miljarder 2020. Vi tittar därför även på lokal närvaro efter svensk modell i Tyskland, säger Matz Karlsson.

  Storegate blev utsedd till ”Bästa lagringstjänst inom Europa” av IDG-tidningen Techworld i maj och rankades i juni 2015 som nummer tre av världens bästa molnlagringstjänster för företag av det amerikanska utvärderingsföretaget Reviews.com.

  För mer information, kontakta:

  Matz Karlsson, VD Storegate, tel: 070-320 14 01, e-mail: matz.karlsson@storegate.com

  Storegate AB är Nordens ledande leverantör av tjänster för säker lagring av digital information via Internet. Storegates tjänster erbjuds globalt via egna distributionskanaler och i nära samarbete med partners. Storegates huvudkontor är placerat i Karlshamn. Läs mer på https://www.storegate.com/se/