Vi uppdaterar med nya funktioner. Vid eventuella störningar kan du uppdatera sidan med CTRL+F5. För mer information kontakta support.
Kontakta oss Logga in

Skanova

Skanova förser svenskar med fibernät i en rasande takt. Företagets ungefär 500 anställda är ständigt på språng och arbetar från olika platser – och vart man än är behöver man komma åt uppdaterad information om de projekt man planerar eller utför. Statliga mål kräver snabb tillgång till projektdokument

Enligt statliga mål ska 90 procent av svenska hushåll och företag ska ha tillgång till fiber år 2020, och Skanovas ca 3000 tekniker (anställda och underleverantörer) är ute i fält för att göra målet till verklighet. Skanova är ett helägt dotterbolag till Telia Company och har som uppgift att driva samt bygga nät över hela Sverige. Idag har man landets största öppna fibernät och når ut med det i alla kommuner i Sverige.

Den höga utbyggnadshastigheten, samt mängden och storleken på projekten, genererar väldiga mängder data och information. För att administration och byggnation ska flyta på så smidigt som möjligt i de ca 80 projekt som drivs löpande så sökte Skanova en enkel och användarvänlig molntjänst. Med 600 användare och tusentals dokument krävdes en lösning som alla förstår och som ger möjlighet till avancerad behörighetsstyrning för information samt säker kryptering via alla protokoll utan krångliga VPN-tunnlar. Valet föll av flera anledningar på Storegate.

Storegates tjänster är idealiska för oss eftersom säkerheten håller hög klass, data lagras på servar placerade inom Sveriges gränser och inte lokalt på varje användares dator. Förutom hög säkerhet och smarta funktioner behövde vi en leverantör som förstod våra behov och som kunde hjälpa oss hitta rätt lösningar. Storegate är också ett respekterat varumärke i vår bransch.

Richard Runnedal, Byggledare på Skanova.

Skanovas arbetssituation ställer höga krav på säkerheten och företaget har en sträng säkerhets- och integritetspolicy, som också behövde matchas av en stabil leverantör. När många användare behöver ständig åtkomst till information är en Storegate molntjänster lämpliga eftersom data inte behöver lagras lokalt i enheter som används på byggplatserna. Skulle en enhet bli stulen så blockeras genast tillgången till informationen, vilket ger beställaren en utökad trygghet om att inte filer kommer på drift.

Att Storegates servrar står på svensk mark i Sverige och lyder under svensk lag ger en extra trygghet när man hanterar personuppgifter eller annan känslig information. Datahallarna är givetvis säkerhetsklassade på högsta nivå när det gäller brand, intrång och elförsörjning.

Skanova

Våra tjänster har visat sig passa bra för byggprojekt i allmänhet men Skanovas projekt i synnerhet, säger Torbjörn Lindkvist, Affärsområdeschef för Storegate Services. Vår avsikt är att arbeta nära Skanova som vi gör med alla företagskunder och ge dem de produkter, service och kunskap som de behöver. Eftersom vi varit med ända sedan 2003 så är vi duktiga på att finna lösningar som möter våra kunders behov. Vårt system är i grunden väldigt flexibelt och anpassningsbart, därför löser vi det mesta våra kunder behöver.

En svensk molntjänst för verksamhetens filer

Behöver din verksamhet också en GDPR-säker molntjänst? På Storegate gör vi det enkelt att lagra, dela och samarbeta i filer. I vår svenska molntjänst kan du hantera känslig data och personuppgifter utan att oroa dig för insyn och påverkan av utländska lagar. Du slipper osäkerheten som kommer med utländska molntjänster och kan fokusera på din kärnverksamhet.

Vi hjälper dig med en lösning som passar just din verksamhet, kontakta oss så berättar vi mer!