Anders Törnqvist Arkitektkontor

Anders Törnqvist Arkitektkontor är ett modernt arkitektkontor som använder sina kreativa tekniker och designstrategier för att säkerställa och utveckla projekt fullt ut i alla skeenden. Företaget tar ansvar för helheten och följer kunden från första programidé till färdig miljö. Anders Törnqvist Arkitektkontor valde Storegate som primär plattform för att dela digital information internt och externt för ett av södra Sveriges större byggprojekt.

Bakgrunden

NetPort valde Anders Törnqvist Arkitektkontors förslag för utbyggnaden av Netport Science Park i Karlshamn.

Projektet kräver att inblandade arbetslag säkert och snabbt ska kunna utbyta information som exempelvis ritningar, offerter, kalkyler, avtal m.m. både inom och utanför företaget. Investerare, ingenjörer,arkitekter, arbetsledare och kommunala beslutsfattare samlades i den virtuella projektplatsen på Storegate.

Kraven

För att säkerställa att inblandade parter fick rätt dokument i rätt tid så var några av de avgörande kraven en snabb och effektiv integration, ett enkelt användargränssnitt och säker delning av filer och kataloger. Många av dokumenten innehöll känslig projektinformation och att skicka dessa fram och tillbaka med e-post skulle för Arkitektkontorets del kunna innebära kommunikationsmissar och säkerhetsrisker.